Wednesday, 26 August 2009

လၿမတ္ရမ္ဇာန္၏ ဥပုသ္သီတင္း

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ မ႑ိဳင္ငါးပါးအနက္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းမႉသည္ တတိယေၿမာက္ အေရးအၾကီးဆံုးၿဖစ္ၿပီး ရမ္မဇာန္လၿမတ္၏ ထူးၿမတ္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း မြတ္စလင္မ္ဘာသာ၀င္မ်ား သိထားၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ ဤလၿမတ္၌ ရဆူလ္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး အေပၚသို႔ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ က်ေရာက္စၿပဳခဲ့သည္။ ထို႔ၿပင္ ဤလၿမတ္၌ပင္ ေသာင္ရာသ္က်မ္း အင္ဂ်ီလ္က်မ္း ဇဗူရ္က်မ္းမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

ရမ္မဇာန္လတြင္ ထူးၿခားေသာ သီးၿခားခ၀ပ္မႉ ႏွစ္ရပ္ရိွေပသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ရိုဇဟ္ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖစ္၍ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ သရာ၀ီနမာဇ္ ရကအသ္ (၂၀) ဖတ္ၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။

ရိုဇာဟ္ႏွင့္ ၎၏ထူးၿမတ္မႉ

အဘိဓာန္တြင္ ရိုဇဟ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရပ္တန္႔ၿခင္း၊ ၾကဥ္ေရွာင္ၿခင္းဟု လာရိွသည္။ တရားေတာ္ၿမတ္၏ ေ၀ါဟာရတြင္ နံနက္ အာရုဏ္ဦး အခ်ိန္မွစ၍ ေန၀င္သည္ထိတိုင္ ရိုဇဟ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ စားၿခင္း၊ ေသာက္ၿခင္း ႏွင့္ သံ၀ါသၿပဳၿခင္းမ်ားမွ ရပ္ဆိုင္း၍ ေနၿခင္းကို ရိုဇဟ္ဟုေခၚသည္။ ရုိဇဟ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းအားၿဖင့္ ဒုစရိုက္မႉမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႔ရိုက်ိဳးၿခင္းမ်ား ၿဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေပသည္။

ဟဇရသ္ အဗုဒ္ဒရ္ဒဟ္သခင္မွ မိန္႔ဆိုသည္မွာ - အရာရာတိုင္းတြင္ မုခ္ဦးတံခါးရိွ၏။ ေအဗာဒတ္၏ တံခါးမသည္ ရိုဇဟ္ ၿဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္မူ - အရာရာတိုင္း၌ ဇကားသ္ရိွ၏။ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇကားသ္သည္ ရိုဇဟ္ၿဖစ္ေလသည္ ဟုလာရိွ၏။
သေဘာမွာ ဥစၥာပစၥည္းအား ဇကားသ္ထုတ္လွ်င္ ထိုပစၥည္းသည္ ေခတ္ကာလ၏ ေဘးအႏ ၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကာကြယ္သမႉ ၿဖစ္သြား၏။
ထိုကဲ့သို႔ပင္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းအားၿဖင့္ လူသားတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အတြင္းအၿပင္ ေရာဂါဘယတို႔မွ ကာကြယ္သမႉ ရရိွေလသည္။

ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ (စလႅမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အမွန္စင္စစ္ လူသားတို႔သည္ လၿမတ္ရမ္မဇာန္မွ ရိုဇဟ္ဥပုသ္၏ အက်ိဳးဆ၀ါဗ္ မည္၍မည္မွ်ရိွေၾကာင္း သိရိွသြားၾကမူ တစ္ႏွစ္တာလံုး ရမ္မဇာန္ ၿဖစ္ေနလွ်င္ေကာင္းေပစြဟု တမ္းတၾကေပအံ့။

လိုရင္းအခ်ဳပ္မွာ လၿမတ္ရမ္မဇာန္၏ ရိုဇဟ္သည္ လြန္စြာထူးၿမတ္လွေၾကာင္းႏွင့္ အရြယ္ေရာက္မြတ္စလင္မ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ မပ်က္မကြက္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ၿဖစ္ေသာ ဖရပ္ဇ္တာ၀န္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အတိအလင္းပါရိွထားေလသည္။

(လၿမတ္ရမ္မဇာန္မွာ ရိုဇဟ္ဥပုသ္ကို တတ္အားသေရြ႔ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီပို႔စ္ေလးတင္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္လနာအဘူဘကၠရ္ ၿပန္ဆိုထားတဲ့ အစၥလာမ့္လမ္းညြန္က်မ္းထဲမွ အနည္းငယ္ၿပင္ဆင္ၿပီးကူးယူေဖာ္ၿပထားၿခင္းပါ။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ၾကပါေစရွင္ )

Just me.

Special thanks to sister Maylaynyo.
copy from www.islam-yaungche.blogspot.com

Thursday, 20 August 2009

ၾသဂုတ္လ၏လပတ္အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ႔ျခင္း

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ၊ဂ်ာမဏီ...M.B.M.A၏လစဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာလပတ္အစည္းအေ၀းကို
ယခုလ(၁၅)ရက္၊စေနေန႔၊ညေန(၃း၃၀)နာရီတြင္GERMANY ႏုိင္ငံFRANKFURT HÖCHST ၌က်င္းပခဲ႔ပါသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာျမန္မာႏိုင္ငံရွိမြတ္စလင္မ်ားအားအလွဴေငြေပးပို႔လွဴဒါန္းရန္ကိစၥႏွင္႔
GERMANYႏိုင္ငံFRANKFURTျမိဳ႔၌ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာအီးဒ္ပြဲေတာ္မိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပမည္႔ကိစၥမ်ား
ကိုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။အစည္းအေ၀းကိုညေန(၇း၀၀)နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

Friday, 7 August 2009

အစၥလာမ္ဆိုတာ..ျငိမ္းခ်မ္းေရး

အစၥလာမ္၏တစ္ခုတည္းေသာမွတ္ေက်ာက္..ကုရ္အာန္..(ဖုရ္ကာန္)


ရမႆြာန္လျမတ္၊ထိုလ၌ပင္ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္လူခပ္သိမ္းတို႔အတြက္၊တရားလမ္းညႊန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
တရားလမ္းညႊန္ရန္ခိုင္မာရွင္းလင္းျပတ္သားေသာသက္ေသသာဓကမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊
အမွားအမွန္ခြဲျခားသည္႔...မွတ္ေက်ာက္(ဖုရ္ကာန္)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။
...ၾကည္႔.(ကုရ္အာန္၊၂း၁၈၅)

Saturday, 1 August 2009

ကုရ္အာန္..ႏွင္႔..ရမႆြာန္

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင္႔ရမႆြာန္လတို႔သည္အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေန၏။
ကမၻာအ၀ွမ္းရိွမြတ္စလင္(မ္)တို႔သည္ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းဆြလာတ္၀တ္ျပဳရာတြင္နည္းမ်ားမဆိုကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို
ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ရမႆြာန္လျမတ္တြင္..တရာ၀ီဟ္..ဆြလာတ္၀တ္ျပဳရာ၌ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကိုအစမွအဆုံးတိုင္အထူးသျဖင္႔
ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ၾက၏။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ခပ္သိမ္းကုန္ေသာလူသားတို႔ႏွင္႔သက္ရွိသက္မဲ႔အရာအားလုံးတို႔ကိုေမြးျမဴဖန္ဆင္းေသာ
အရွင္ျဖစ္ေပသည္။
နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြာလႅလႅာဟုအလိုင္ဟိ၀စလႅမ္)သည္အရဗ္လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းအတြက္ပြင္႔လာေတာ္မူသည္မဟုတ္၊
ခပ္သိမ္းကုန္ေသာလူသားတို႔အတြက္ပြင္႔ေတာ္မူသည္။
ၾကည္႔၊ကုရ္အာန္(၇း၁၅၈၊၂၁း၁၀၇)

အာဇာနည္မ်ား၏ ျမႈပ္ႏွံမႈမွေဖၚၾကဴးေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးစိတ္ဓါတ္

ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္ကို ဒဖနာေျမျမႈပ္သျဂိဳ ၤဟ္ေသာေနသည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ ရမသြာန္လ (၁) ရက္ေန႔ႏွင့္ သြားေရာက္ကိုက္ညီေနပါသည္။

ရမသြာန္လဆိုသည္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဥပုသ္လျဖစ္ပါသည္။ ဥပုသ္ စေစာင့္တဲ့ ပထမရက္ျဖစ္ပါသည္။

ဤတြင္ ျပႆနာတစ္ခု ရွိလာျပန္ပါသည္။ ရဲေဘာ္ေမာင္ေထြးဟာ ရွီအာမြတ္စလင္မ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

သူ၏ ဖခင္မွာ (၃၁)လမ္းတြင္ရွိေသာ မဂိုရွီအာ ပလီမွ ေဂါပက လူၾကီးဦးကိုေလးဆိုသူျဖစ္သျဖင့္ ရွီအာ မြတ္စလင္ သခၤ်ဳိင္းတြင္ သျဂိဳ ၤဟ္ရန္ပထမ စီစဥ္ၾကပါေသးသည္။

အဲဒီအခ်ိန္တြင္ ဗ-မ-က အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး မစၥတာလတစ္ခန္( ခ) ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဗ-မ-က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး ဦးၾကြယ္၀ စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးကိုေလးႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္က စြန္နီသခၤ်ဳိင္းသြားမယ္ ၊ ရဲေဘာ္ေမာင္ေထြးက ရွီအာမြတ္စလင္သခၤ်ဳိင္းသြားမယ္၊ အဲဒီလိုဆိုယင္ မြတ္စလင္ညီညြတ္ေရးဟာ ပ်က္ျပားသြားႏိုင္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႕ စုစုစည္းစည္းနဲ႕ပဲ တာေမြ စြန္နီမြတ္စလင္ သခၤ်ဳိင္းမွာ ဒဖနာ (ေျမျမႈပ္ သျဂိိဳ ၤဟ္) ဖို႔လိုတယ္ လို႔ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းၾကပါသတဲ့။ တျခားဘာသာျခားေတြထဲမွာ ကိုယ့္အထုပ္ကိုယ္ေျဖျပသလိုျဖစ္ေနမယ္။

စြန္နီမြတ္စလင္ေတြ အေနနဲ႕လဲ သူတို႔စြန္နီ ( သခၤ်ဳိင္း ) ကဘတ္စတန္မွာ ရွီအာမြတ္စလင္ ေတြရဲ႕ မယတ္ (အေလာင္း) ကို ျမႈပ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ဆိုတာလဲ အစဥ္အလာမရွိဘူး။ ဒီလိုျမႈပ္ခြင့္ရေအာင္လဲ ဗ-မ-က ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ စြန္နီမြတ္စလင္ အိုလမာအဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႕ သေဘာတူခ်က္ရယူရပါတယ္။

ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ ရေတာ့မွပဲ တာေမြ ကဘတ္စတန္ (သခၤ်ဳိင္း) မွာ သျဂိိဳ ၤဟ္ ျမႈပ္ႏွံလိုက္ပါတယ္။
ဒီဂ်နာဇာ နမာဇ္ (သရနဂံုတင္ပြဲ) ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိုလမာအစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠဌၾကၤီးျဖစ္တဲ့ မြတ္ဖ္သီ မာမြတ္ ဒါ၀တ္ ယူစြတ္ ကေနျပီး အီမာန္ေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ျပီး ဖတ္ေပးသြားမွာပါတဲ့။

ေဆးရံုၾကီးကေန အေလာင္းေတြကို ယူျပီးေတာ့ သယ္ေဆာင္သြားၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အေလာင္းမ်ားကို ဂ်ဴဗလီေဟာကို သယ္ေဆာင္သြားတဲ့အခါမွာ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္နဲ႔ ရဲေဘာ္ေမာင္ေထြးတို႔ရဲ႕ အေခါင္း ၂ခုလဲ ပါသြားတယ္၊ ဒီအေခါင္းေတြကို ရဲေဘာ္ေတြကပဲ ထမ္းျပီး သယ္ေဆာင္သြားျခင္းပါ။

ေနာက္တစ္ခါ ဂ်နာဇာ ၂ ခုသတ္သတ္ကို အဲဒီ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေတြေနာက္မွာ အစၥလာမ္ဂ်နာဇာ (အေလာင္းထမ္းစဥ္) ၂ ခုလဲဆက္တိုက္ထမ္းလာခဲ့ၾကတယ္။ ဂ်ဴဗလီေဟာကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေတြအားလံုးကို ဂ်ဴဗလီေဟာမွာပဲ ခ်ထားလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဆရာၾကီးနဲ႕ ရဲေဘာ္ကိုေထြးတို႔ရဲ႕ ဂ်နာဇာ ၂ ခုကို အေနာက္ဖက္ကေန ကေလမာ ရွဟာဒတ္ကို (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို သက္ေသထြက္ဆိုျခင္း) က်ယ္ေလာင္စြာ ဖတ္ရြတ္ျပီး အျပင္ဘက္ကိုထမ္းျပီးထြက္လာၾကပါတယ္။ အျပင္ဘက္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ ၀င္းေပါက္က ေစာင့္ၾကိဳေနတဲ့ ဗမာမြတ္စလင္ (ျမန္မာမြတ္စလင္) ထုၾကီးဟာဆီးၾကိဳျပီး တစ္ေယာက္တစ္လက္ ထမ္းသြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီ ဗမာမြတ္စလင္ (ျမန္မာမြတ္စလင္) လူအုပ္ၾကီးထဲမွာပဲ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ရဲ႕ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္ခင္ကိုယ္တိုင္လဲ လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကန္ေတာ္ၾကီးလမ္းအတိုင္းသယ္ေဆာင္သြားရာမွာ ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္အိမ္ေရွ႕ ပဒုမၼာလမ္း ျခံအမွတ္( ၁၀ ) အေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ေဒၚခင္ခင္လဲေရွ႕ဆက္လုိက္မပို႔ေတာ့ဘူး၊ အိမ္မွာပဲ၀င္ေနလုိက္ပါတယ္။

ဒီအသုဘပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ဗ-မ-က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မစၥတာလတစ္ဖ္ခန္း( ဦးခင္ေမာင္လတ္) ၊ ဦးၾကြယ္၀ အစရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးၾကြယ္၀ ကအေရွ႕ ကဂ်နာဇာကို ဦးေဆာင္ျပီး အစီအစဥ္နဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္သြားပါတယ္၊ ၾကက္ပ်ံမက် စည္စည္ကားကား လိုက္ပို႔ေပးၾကပါတယ္။

ဒီပရိတ္သတ္ထဲမွာ ဗမာမြတ္စလင္ (ျမန္မာမြတ္စလင္) အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအျပင္ အျခားျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဘာသာကြဲမ်ားကလဲ လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ၾကပါတယ္။ တစ္လမ္းလံုး ကေလမာ ရွဟာဒတ္ကို (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို သက္ေသထြက္ဆိုျခင္း) ရြတ္ဆိုသြားတဲ့ အသံၾကီးဟာလဲ မိုးျပိဳမတတ္ပါဘဲ။

လူေတြအားလံုးရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာလဲ ေၾကကြဲ၀မးနည္းမႈ တစ္ဘက္က ရွိေနသလို၊ တစ္ဘက္ကလဲ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ ရန္သူ႕အေပၚ အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပးလိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးနဲ႕ ေဒါသေရာင္ေတြကလဲ လႊမ္းလ်က္ရွိေနပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာတက္ၾကြမႈအျပည့္နဲ႕ပါ။

ေရႊတိဂံုပတ္၀န္းက်င္ေရာက္တဲ့အခါမွာလဲ ျမန္မာမ်ားနဲ႕ တျခားျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူထုၾကီးတစ္ရပ္လံုး ဟာလဲ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဂ်နာဇာကို ေစာင့္ၾကိဳေနၾကပါတယ္။ အဲဒီကေန႕တစ္ခ်ိဳ႕လဲ လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ ၾကပါတယ္။ တာေမြ မြတ္စလင္ စြန္နီ ( ကဘတ္စတန္) သခၤ်ဳိင္း ေရာက္တဲ့အထိပဲ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ပခံုးေျပာင္းျပီး ဂ်နာဇာမ်ားကို ထမ္းပို႔ၾကပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ဥပုသ္လ၀င္တဲ့ ပထမရက္။ တစ္ေန႕လံုး အစားအစာ မစားရဘူး၊ ေရၾကည္တစ္ေပါက္လဲ မေသာက္ရတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဥပုသ္ပါ။ လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကတဲ့ မြတ္စလင္အမ်ားစုဟာလဲ ဥပုသ္ေစာင့္သူက အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴဗလီေဟာကေန တာေမြဆိုတဲ့ခရၤီးဟာ ၂ မိုင္ ေလာက္ေ၀းပါမယ္။ ေနပူထဲမွာပဲ ဒီဂ်နာဇာ ကိုေမာတာပန္းတာကို အပထားျပီး ပို႔ေဆာင္ၾကပါတယ္။

ကဘတ္စတန္သခၤ်ဳိင္း ေရာက္ျပန္ေတာ့ မ်က္ႏွာျဖဴ ႏိုင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲ ေရာက္ေနပါတယ္။
အဂၤလိပ္ေတြပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ဆရာေမာင္ကို ဂဖာရီက ေျပာျပပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ျဖစ္ပါမယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အင္မတန္ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ ျဗိတိသွ် ေလဘာပါတီရဲ႕ ပါလီမန္အမတ္ မစၥတာ ေဘာ့ထြန္လီလဲ ပါရွိပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္သားဧည့္သည္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ေတြလဲ ဓါတ္ပံုေတြရိုက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လဲ ရုပ္ရွင္ရိုက္ၾကတယ္။

ဂ်နာဇာနမာဇ္ဖတ္ရာမွာလဲ အခုေခတ္ ဂ်နာဇာနမဇ္ဖတ္ဖို႔လုပ္ေပးထားတဲ့ေနရာမွာပဲ ဖတ္ၾကတယ္။ လူေတြကမ်ားလြန္းလို႔ ဂ်နာဇာနမာဇ္ဖတ္ရာမွာ ျပြတ္သိပ္ျပီး တန္းစီဖတ္ၾကရတယ္။ ဂ်နာဇာ ႏွစ္ခုစလံုးကို တေနရာတည္းမွာထားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိုလမာသာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌၾကီး မြတ္ဖတီ မာမြတ္ဒါ၀တ္ယူစြတ္က အီမာန္ေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းဖတ္ေပးပါတယ္။

(ဒီတုန္းက စြန္နီနဲ႕ ရွီယာ မြတ္စလင္မ်ားရယ္လို႔ ကြဲေနေပမယ့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အျဖစ္ ကြဲကြဲ ျပားျပားရွိေနတဲ့ စြန္နီရွီယာရယ္လို႔ခြဲတဲ့စိတ္ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳျပီး အစၥလာမ္တို႔ရဲ႕ညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈတဲ့အေနနဲ႕ ရွီအာနဲ႕ စြန္နီ မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္ၾကီၤးေတြက ခြဲျခားမႈမလုပ္ပဲ ဒီ အာဇာနည္မ်ားရဲ႕ ဂ်နာဇာကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ပဲ ဒဖနာ (ေျမျမႈပ္ သျဂိိဳ ၤဟ္) ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီျမႈပ္ႏွံမႈကုိၾကည့္ယင္ မြတ္စလင္မ်ားအတြင္းမွာ စြန္နီ - ရွီအာ စုစည္းမႈတစ္ရပ္ကို ေတြ႕ႏိုင္သလို တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းထားရွိခဲ့တဲ့ ခ်စ္ခင္မႈ စိတ္ဓါတ္ကို အတုယူႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း (MMM media)

(၁၄-၂-၈၈) ေန႕က ဆရာဦးေမာင္ကို ဂဖာရီကို က်မ္းျပဳသူအိမ္မွာ ဖိတ္ၾကားျပီး ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ ဂ်နာဇာ ( အသုဘ) ခ်တဲ့ ေန႔က အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတဲ့ အခါမွာသိရတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျမန္မာ့အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ စာအုပ္တြင္ေဖၚျပႏိုင္ရန္ က်မ္းျပဳသူ ၀မ္းအုိ၀မ္းေက်ာ္၀င္းေမာင္မွ ေမးျမန္းစုစည္းတင္ျပခ်က္အား ျပန္လည္ကူးယူေဖၚျပပါသည္။
myanmar muslim.netမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။