Thursday, 3 December 2009

ဟရာမ္..အစားအစာမ်ားေသာက္စားျခင္းျဖင္႔.....


(၁)....စိတ္ႏွလုံးမွႏူရ္အလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္။
(၂)....ေကာင္းမွဳပြားမ်ားရန္ပ်င္းရိလာမည္။
(၃)....မေကာင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။
(၄)....ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္လိုသည္႔စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။
(၅)....ဒီးန္သာသနာေတာ္နွင္႔တျဖည္းျဖည္းကင္းေ၀းသြားမည္။
(၆)....ေနာက္ဆုံးတြင္အာခိရသ္၌ဆုံးရွုံးနစ္နာမွဳႏွင္႔ရင္ဆိုင္ရမည္။