Tuesday, 18 October 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သို႔/-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
                                                                              ရက္စြဲ႕။         ။ေအာက္တိုဘာ (၁)၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
                                                                             စာအမွတ္။      ။ Ref : frc‐rec 04/03/2011


ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခင္ဗ်ား… မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ခေညာင္းႏိုင္ပါေစဟု ႏုတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတိုင္း စာေရးေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားဖက္မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ အနစ္နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ရွိေနသည့္အတြက္ မိမိတို႔ အလြန္ကံေကာင္းသည္ဟု ခံယူပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထုိကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ရွိေသာ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ရသည္အတြက္လည္း ၀မ္းေျမာက္၊ ဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္ေနပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲတေလွ်ာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ အစည္းမွ လံုး၀ေထာက္ခံၿပီး၊ ဤတိုက္ပြဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္မ်ိဳးသားလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တေသြး တသားတည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ က်ရာတာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို ေက်ႁပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လ်က္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးကို ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားထု တစ္ရပ္လံုးကုိယ္စား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။

ႏုိင္ငံတ၀ွန္းလံုး ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ယခုကဲ့သို႔ စာမ်ိဳးေရးရသည္မွာ မလႊဲေရွာင္ႏိုင္၍သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာကို လစ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အခိ်န္အခါမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အတၱဆန္ဆန္ ႏိုင္ငံေရးစင္ေပၚ ဆြဲတင္ ျခင္း… အစ ရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟု မယူဆပါရန္ အထူး ေတာင္းပန္လိုပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး အား ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္ေန႔ က  RFA ျမန္မာပိုင္း အသံလႊင့္ ဌာနမွ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရာ၊ ဦးတင္ဦးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားဟု ေျပာဆိုၿပီး၊ ယင္းအာဏာရွိတုန္းက တဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္လာသူ ဘဂၤါလီးမ်ား၏ရန္မွ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည္ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကားသြားသည္ကို နား ေထာင္လိုက္ရပါသည္။

အမွန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေန ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုေဒသတြင္ ပင္မ တိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္အျဖစ္ အေျခတက် ေနထိုင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ရာစုခ်ီေနၿပီျဖစ္၍ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အစိုးရအသီးသီး၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ န၀တ-နအဖ အစိုးရလက္ထက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အသီးသီးမ်ားတြင္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ား အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ရရွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွ သည္ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခန္းက႑ကို ေလ့လာေသာ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနည္းတူမဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းရင္းသားနည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးျခင္းခံရသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီးအခ်ိန္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က မိမိတို႕၏ပိုင္နက္ကို ပါကိစၥတန္ႏွင့္ တြဲေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာအခါ၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က ”ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္” လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လန္ဒန္သြားေနခိုက္၊ လမ္းခရီးတြင္ ထိုရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ မ်ားအပါအ၀င္ ပါကိစၥတန္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမတ္ အာလီ ဂ်ိႏၷား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျပလည္မႈမ်ား ရယူခဲ့သည့္အျပင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေနာင္က်င္းပမည့္ ပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ ရန္ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း သူကိုယ္တိုင္ ေရးသား၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးခဲ့ေလသည္။

ဦးတင္ဦး၏ ယင္းကဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ မ်က္ေမွာက္အေနအထားကို လစ္လ်ဴရႈျခင္း ဟု ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနသူ လူတစ္ဦးခ်င္း (သို႔) လူမ်ိဳးစုတစ္ခု၏ ဒီမို ကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရအသီးသီးတို႔၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေပၚ ထားရွိသည့္ ေသြးခြဲေပၚလစီႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ရခုိင္အမ်ိဳး သား တစ္ခ်ိဳ႕၏ လုပ္ႀကံဖန္တီး ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အမ်ားအျပားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အ ေပၚ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ေလသလားဟု သံသယမ်ား ရွိေနသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ အမ်ားၾကည္ညိဳျခင္း၊ ယံုၾကည္ ကိုးစားျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း ခံေနရေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ဦးတင္ဦး ကဲ့သို႔ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံေရးကို အရွိန္၊ အဟုန္ ျမင့္မားရာ ေရာက္သည့္အျပင္ အမ်ား၏ သံသယကိုလည္း ယံုၾကည္မႈသို႕ တိုးျမွင့္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။

ဦးတင္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ယင္းအာဏာရွိစဥ္က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဌာေနတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွတ္ တမ္းကို ေလ့လာေသာ္…

-      ေက်းရြာေပါင္း (၂၆) ခုကို မီးရိႈ႕ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊
-      ရာႏွင့္ခ်ီ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
-      အမ်ိဳးသမီးထုအား မတရားျပဳက်င့္ျခင္း၊
-      သိန္း၊ သန္းခ်ီ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕၏ ဥစၥာဓနမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း …စသည့္တို႕ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အထက္ပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ဦးတင္ဦး ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္၍၄င္း၊ ယင္း၏ လက္ေထာက္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ အားျဖင့္၄င္း၊ လက္ ေအာက္ခံ စစ္တပ္သားမ်ား အားျဖင့္၄င္း က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

ဦးတင္ဦးအား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ယင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားက ေမးျမန္ခဲ့ရာ၊ ယင္းက ”ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဦးေန၀င္း ခိုင္းရာ လုပ္ရသည္ ရခိုင္တိုင္း တိုင္းမႈ ဦးတင္ဦးသာ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ယခုမူကား ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား ျဖစ္ေၾကာင္း” အစရွိသည္အတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုသည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စစ္ေတြ ခရီးစဥ္တြင္ မိန္႔မွာ ခဲ့သည့္ ”လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး သင့္တင့္ေအာင္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ စည္းစည္းလံုးလံုး ေနၾကရန္” ဆိုဆံုးမမႈအေပၚ ယေန႔တိုင္ အားရ ေက်နပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ေန၀င္းအုပ္စိုးသည့္ ကာလမွစ၍ လူသားမဆန္ေသာ၊ လူလူ ခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ ႏွိက္ကြပ္မႈဒဏ္မ်ား အဆက္အျပတ္ အလူးအလဲ ခံေနၾကရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ယင္းတို႔ခံစားေနရမႈမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ဟု ႀကီးမားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ AFK Jilani (NLD-ေမာင္းေတာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္-၂၀၀၁) ၏ ”Aung San Suu Kyi, The lady of Destiny”  စာအုပ္ကို ေလ့လာပါက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားမည္မွ် ေထာက္ခံသည္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။


စက္တင္ဘာ အေစာပိုင္းက ဦးသန္းစိန္ အစိုးရ ပါလီမန္အတြင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ပတ္သက္၍ တာ၀န္မဲ့ လိမ္လည္ေျဖၾကား မႈမ်ား မေရွ႕မေႏွာင္းမွာပင္ ရခိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီ တစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသကဲ့သို႔၊ ျပည္ပေရာက္ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႕ကလည္း အမ်ိဳးမိ်ဳး၊ နည္းေပါင္း စံုသံုး တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ကာလမ်ိဳးတြင္ NLD ဒု-ဥကၠ႒ ျဖစ္သူမွ ယခုကဲ့သို႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအား စိတ္အားငယ္ေစျခင္း၊ ၀မ္းနဲေစျခင္း စသည့္ ရသပါသည့္ ခံစားမႈေ၀ဒနာမ်ား မ်ားစြာဖြား ေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။

နကိုယ္ကပင္ စစ္အစိုးရ၏ ပေဟဠိဆန္ေသာ လူမ်ိဳးဆိတ္သုဥ္းေရးဒဏ္ေၾကာင့္  အိုးအိမ္းစြန္႔ကာ ကမၻာ့အႏွံ႔ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ လွည့္လည္ေနရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ လူသားတစ္ပိုင္းဘ၀အေပၚ ဘ၀တူနီးပါးခံစားခဲ့ရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလႊဲ၍ မည္သူမွ် အေကာင္းဆံုး နားလည္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား  ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားက ယင္းတို႕အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ေခၚယူမွ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပါ့မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးမွ ယခုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စံႏွႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ထိုကဲ့ သို႔ အေၾကာင္းအရာသည္ NLD ၏ အတြင္းေပၚလစီဟူ၍ ယူဆမႈမ်ားရွိေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးတင္ဦး၏ တာ၀န္မႈေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔အား ေက်နပ္ေစလိမ့္မည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကိုယ္စား-
(ကိုကိုလင္း)
တြဲဖက္ တည္ေထာင္သူ
လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕