Tuesday, 18 October 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သို႔/-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
                                                                              ရက္စြဲ႕။         ။ေအာက္တိုဘာ (၁)၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
                                                                             စာအမွတ္။      ။ Ref : frc‐rec 04/03/2011


ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခင္ဗ်ား… မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ခေညာင္းႏိုင္ပါေစဟု ႏုတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတိုင္း စာေရးေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားဖက္မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ အနစ္နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ရွိေနသည့္အတြက္ မိမိတို႔ အလြန္ကံေကာင္းသည္ဟု ခံယူပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထုိကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ရွိေသာ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ရသည္အတြက္လည္း ၀မ္းေျမာက္၊ ဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္ေနပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲတေလွ်ာက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ အစည္းမွ လံုး၀ေထာက္ခံၿပီး၊ ဤတိုက္ပြဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္မ်ိဳးသားလံုးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တေသြး တသားတည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဤဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ က်ရာတာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို ေက်ႁပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္လ်က္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးကို ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားထု တစ္ရပ္လံုးကုိယ္စား ေထာက္ခံႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားပါရန္ ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါသည္။

ႏုိင္ငံတ၀ွန္းလံုး ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ယခုကဲ့သို႔ စာမ်ိဳးေရးရသည္မွာ မလႊဲေရွာင္ႏိုင္၍သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာကို လစ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အခိ်န္အခါမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အတၱဆန္ဆန္ ႏိုင္ငံေရးစင္ေပၚ ဆြဲတင္ ျခင္း… အစ ရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟု မယူဆပါရန္ အထူး ေတာင္းပန္လိုပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး အား ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္ေန႔ က  RFA ျမန္မာပိုင္း အသံလႊင့္ ဌာနမွ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရာ၊ ဦးတင္ဦးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားဟု ေျပာဆိုၿပီး၊ ယင္းအာဏာရွိတုန္းက တဖက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္လာသူ ဘဂၤါလီးမ်ား၏ရန္မွ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည္ဟု ေျပာဆိုေျဖၾကားသြားသည္ကို နား ေထာင္လိုက္ရပါသည္။

အမွန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေန ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုေဒသတြင္ ပင္မ တိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္အျဖစ္ အေျခတက် ေနထိုင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ရာစုခ်ီေနၿပီျဖစ္၍ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အစိုးရအသီးသီး၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ န၀တ-နအဖ အစိုးရလက္ထက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အသီးသီးမ်ားတြင္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္မ်ား အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ရရွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွ သည္ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခန္းက႑ကို ေလ့လာေသာ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနည္းတူမဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းရင္းသားနည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးျခင္းခံရသည္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီးအခ်ိန္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က မိမိတို႕၏ပိုင္နက္ကို ပါကိစၥတန္ႏွင့္ တြဲေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာအခါ၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က ”ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္” လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လန္ဒန္သြားေနခိုက္၊ လမ္းခရီးတြင္ ထိုရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ မ်ားအပါအ၀င္ ပါကိစၥတန္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမတ္ အာလီ ဂ်ိႏၷား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေျပလည္မႈမ်ား ရယူခဲ့သည့္အျပင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေနာင္က်င္းပမည့္ ပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ ရန္ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း သူကိုယ္တိုင္ ေရးသား၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးခဲ့ေလသည္။

ဦးတင္ဦး၏ ယင္းကဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ မ်က္ေမွာက္အေနအထားကို လစ္လ်ဴရႈျခင္း ဟု ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနသူ လူတစ္ဦးခ်င္း (သို႔) လူမ်ိဳးစုတစ္ခု၏ ဒီမို ကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရအသီးသီးတို႔၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေပၚ ထားရွိသည့္ ေသြးခြဲေပၚလစီႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ရခုိင္အမ်ိဳး သား တစ္ခ်ိဳ႕၏ လုပ္ႀကံဖန္တီး ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အမ်ားအျပားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အ ေပၚ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသား ဟုတ္ေလသလားဟု သံသယမ်ား ရွိေနသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ အမ်ားၾကည္ညိဳျခင္း၊ ယံုၾကည္ ကိုးစားျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း ခံေနရေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ဦးတင္ဦး ကဲ့သို႔ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံေရးကို အရွိန္၊ အဟုန္ ျမင့္မားရာ ေရာက္သည့္အျပင္ အမ်ား၏ သံသယကိုလည္း ယံုၾကည္မႈသို႕ တိုးျမွင့္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။

ဦးတင္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ယင္းအာဏာရွိစဥ္က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဌာေနတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွတ္ တမ္းကို ေလ့လာေသာ္…

-      ေက်းရြာေပါင္း (၂၆) ခုကို မီးရိႈ႕ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊
-      ရာႏွင့္ခ်ီ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
-      အမ်ိဳးသမီးထုအား မတရားျပဳက်င့္ျခင္း၊
-      သိန္း၊ သန္းခ်ီ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕၏ ဥစၥာဓနမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း …စသည့္တို႕ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အထက္ပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ဦးတင္ဦး ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္၍၄င္း၊ ယင္း၏ လက္ေထာက္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ အားျဖင့္၄င္း၊ လက္ ေအာက္ခံ စစ္တပ္သားမ်ား အားျဖင့္၄င္း က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

ဦးတင္ဦးအား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ယင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားက ေမးျမန္ခဲ့ရာ၊ ယင္းက ”ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဦးေန၀င္း ခိုင္းရာ လုပ္ရသည္ ရခိုင္တိုင္း တိုင္းမႈ ဦးတင္ဦးသာ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ယခုမူကား ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား ျဖစ္ေၾကာင္း” အစရွိသည္အတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုသည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စစ္ေတြ ခရီးစဥ္တြင္ မိန္႔မွာ ခဲ့သည့္ ”လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး သင့္တင့္ေအာင္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ စည္းစည္းလံုးလံုး ေနၾကရန္” ဆိုဆံုးမမႈအေပၚ ယေန႔တိုင္ အားရ ေက်နပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ေန၀င္းအုပ္စိုးသည့္ ကာလမွစ၍ လူသားမဆန္ေသာ၊ လူလူ ခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ ႏွိက္ကြပ္မႈဒဏ္မ်ား အဆက္အျပတ္ အလူးအလဲ ခံေနၾကရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ယင္းတို႔ခံစားေနရမႈမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္မည္ဟု ႀကီးမားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ AFK Jilani (NLD-ေမာင္းေတာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္-၂၀၀၁) ၏ ”Aung San Suu Kyi, The lady of Destiny”  စာအုပ္ကို ေလ့လာပါက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားမည္မွ် ေထာက္ခံသည္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။


စက္တင္ဘာ အေစာပိုင္းက ဦးသန္းစိန္ အစိုးရ ပါလီမန္အတြင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ပတ္သက္၍ တာ၀န္မဲ့ လိမ္လည္ေျဖၾကား မႈမ်ား မေရွ႕မေႏွာင္းမွာပင္ ရခိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီ တစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသကဲ့သို႔၊ ျပည္ပေရာက္ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႕ကလည္း အမ်ိဳးမိ်ဳး၊ နည္းေပါင္း စံုသံုး တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ကာလမ်ိဳးတြင္ NLD ဒု-ဥကၠ႒ ျဖစ္သူမွ ယခုကဲ့သို႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအား စိတ္အားငယ္ေစျခင္း၊ ၀မ္းနဲေစျခင္း စသည့္ ရသပါသည့္ ခံစားမႈေ၀ဒနာမ်ား မ်ားစြာဖြား ေပးလ်က္ရွိေနပါသည္။

နကိုယ္ကပင္ စစ္အစိုးရ၏ ပေဟဠိဆန္ေသာ လူမ်ိဳးဆိတ္သုဥ္းေရးဒဏ္ေၾကာင့္  အိုးအိမ္းစြန္႔ကာ ကမၻာ့အႏွံ႔ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ လွည့္လည္ေနရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ လူသားတစ္ပိုင္းဘ၀အေပၚ ဘ၀တူနီးပါးခံစားခဲ့ရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလႊဲ၍ မည္သူမွ် အေကာင္းဆံုး နားလည္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား  ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားက ယင္းတို႕အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ေခၚယူမွ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပါ့မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးမွ ယခုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စံႏွႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ထိုကဲ့ သို႔ အေၾကာင္းအရာသည္ NLD ၏ အတြင္းေပၚလစီဟူ၍ ယူဆမႈမ်ားရွိေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးတင္ဦး၏ တာ၀န္မႈေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔အား ေက်နပ္ေစလိမ့္မည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကိုယ္စား-
(ကိုကိုလင္း)
တြဲဖက္ တည္ေထာင္သူ
လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕

Tuesday, 6 September 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပါေတာ္မူခဲ့ေသာ.. ေနာက္ဆုံးအိႏိၵယနန္းက်ဘုရင္.. မဂိုဧကရာဇ္ ဗဟာဒူးရွားဇဖားရ္တခ်ိန္က ေရႊနန္းေတာ္၌ မင္းစည္းစိမ္ခံစားခဲ့ရေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ မဂိုဧကရာဇ္သည္ ေရျခားေျမျခား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရန္သူ၏လက္တြင္းတြင္ နတ္ရြာစံခဲ့ပံုကို ေတြးမိရင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ျမန္မာဘုရင္သီေပါမင္းတရား အိႏိၵယျပည္ရတနာဂီရိအရပ္၌ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့စြာ နတ္ရြာစံခဲ့ရပံုကို ျပန္ လည္ယွဥ္တြဲ အေတြးပြားေနမိပါေတာ့သည္။

ဤပါေတာ္မူ ဘုရင္ႏွစ္ပါး၏ဘ၀ကံၾကမၼာမွာ တနည္းတဖံု ဆင္တူယိုးမွားတူညီေနေပ၏။ အိႏၵိယျပည္ ေဒလီၿမဳိ႕ေတာ္၌ အိႏိၵယျပည့္ရွင္ မဂိုဘုရင္အား အဂၤလိပ္တို႔ကဖမ္းဆီး၍ ဇာတိေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ပို႔လိုက္သည္။ အက်ဥ္းစံ နန္းက်ဘုရင္တပါးအျဖစ္ေနထိုင္ရင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဒဂံုအရပ္၌ နတ္ရြာစံခဲ့ရေလသည္။


ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးမင္းျဖစ္သည့္ သီေပါမင္းတရားအားလည္း ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီး၍ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ပထမ အိႏိၵယႏိုင္ငံမဒရပ္ၿမိဳ႕၊ ယင္းေနာက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ပင္လယ္ကမ္းေျခရိွ ရတနာ ဂီရိသို႔ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္ျဖစ္သည့္ သီေပါမင္းတရားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ နီးပါး ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၁၉၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ နတ္ရြာစံခဲ့သည္။

သို႔ကလို ျမန္မာဘုရင္အား အိႏၵိယျပည္၌ေခြထားၿပီး အိႏိၵယဘုရင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ေခြထားျခင္းမွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ နည္းပရိယာယ္ တခုပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပါေတာ္မူခဲ့ရေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုး မဂိုဧကရာဇ္မဟာဒူးရွားဇဖားရ္ (Bahadur Shah Zafar) သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ ရွားဂ်ဟန္းဘုရင္ႀကီး၏ လာလ္ကီယာနန္းေတာ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ခမည္းေတာ္ ဒုတိယေျမာက္ အကၠဘာရ္ရွား (Emperor Akbar Shah II) က သားေတာ္အား ‘မိုဟာမက္ေစရာဂြၽန္ဒင္း’ ဟု မွည့္ေခၚခဲ့၏။ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ ‘အဘူဇဖားရ္’ ဘြဲ႕အမည္ျဖင့္ အိမ္ေရွ႕စံအပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္အား ငယ္စဥ္ကပင္ နန္းတြင္း၌ပင္ အႀကီးေတာ္ဆရာမ်ားခန္႔အပ္၍ မင္းသားတို႔တတ္အပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေစသည္။ အဘူဇဖားရ္သည္ ဘာသာေရးအဆံုးအမတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာသူလည္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးစာေပကို ႀကိဳးစား သင္ယူသည္။ သူသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ကဗ်ာလကၤာမ်ားဖတ္႐ႈျခင္း၊ ေရးသားသီကံုးျခင္းကို အထူးပင္၀ါသနာပါသည္။ နန္းတြင္းကဗ်ာစာဆို မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အီဘရာဟင္ေဇာက္၊ ဟာဆန္ႏြလ္လာခန္းဂါလစ္တို႔သည္ သူ႔အား ကဗ်ာဆရာတဦးအျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္ ဆရာစားမခ်န္ သင္ၾကားျပသေပး ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အာေရဗီ (အာရပ္ဘာသာစကား)၊ ဖာရစီ (အီရန္ဘာသာစကား) ႏွင့္ အူရဒူ (ပါ ကစၥတန္ဘာသာစကား)မ်ားႏွင့္ စာေပမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္သင္ၾကားခဲ့ရာ အဘူဇဖားရ္သည္ ဖာရစီဘာသာ၊ အူရဒီဘာသာတို႔ျဖင့္ ကဗ်ာလကၤာတို႔ကို ရသေျမာက္ ေအာင္ ဖြဲ႕ဆိုသီကံုးႏိုင္ခဲ့သည္။

အသက္ ၄၀ တြင္ အိမ္ေရွ႕စံမင္းသားအဘူဇဖားရ္မင္းသားသည္ ၾကင္ယာေတာ္မိဖုရားေလးပါးျဖင့္ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားထြန္းကားေနၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဇဖားရ္ရွားဘုရင္၏အဘိုး ‘ဒုတိယေျမာက္ရွားအာလမ္’ (Shah Alam II) သည္ ၁၈၀၆ ခုႏွစ္တြင္ နတ္ရြာစံ၍ ခမည္းေတာ္ အကၠဘာရ္ရွားသည္ နန္းတက္ခဲ့ေလသည္။ နန္းတက္ၿပီးမၾကာမီမွာပင္ သားေတာ္အားအိမ္ေရွ႕ႏွင္းခဲ့သည္။ ခမည္းေတာ္ ဒုတိယေျမာက္ အကၠဘာရ္ရွားသည္ ႏွစ္ ၃၀ နီးပါးနန္းစံခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၈၃၇ ခုႏွွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ရြာစံခဲ့သည္။

ဗဟာဒူးရွားသည္ ခမည္းေတာ္နတ္ရြာမစံမီ ၁၀ ရက္အလို ၁၈၃၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔၌ပင္ ‘အဘူဇဖားရ္ မိုဟာမက္ေစရာဂြၽန္ ဒင္းမဟာဒူးရွား’ ဘြဲ႕အမည္ျဖင့္ ရာဇဘိေသကခံခဲ့သည္။ နန္းတက္စဥ္ မဟာဒူးရွားသည္ အသက္ (၆၂) ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

စိတ္သေဘာထားႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ ဘာသာတရားကိုေလးစားလိုက္နာေသာ၊ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္ႏွင့္ ကဗ်ာလကၤာမ်ားတြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေသာ မဂိုဘုရင္ႀကီးဗဟာဒူးရွားသည္ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကိုရရိွေသာ္လည္း စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အျပည့္အ၀မရခဲ့ေပ။

သူသည္ အသက္၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ကပင္ ‘တစပ္၀မ္’ ေခၚ မေဖာက္ျပန္ေသာ တရားလမ္းစဥ္ဘက္သို႔ ေလ့လာလိုက္စား၍ အသက္ (၄၀) ေက်ာ္အရြယ္တြင္ ကိုယ္တိုင္က်မ္းစာမ်ားျပဳစုျခင္း၊ တရားျပဆရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳခဲ့သည္။

ဗဟာဒူးရွားသည္ အိႏိၵယျပည့္ရွင္ မဂိုဧကရာဇ္ဟုဆိုေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အမည္ခံဘုရင္တပါးမွ်သာျဖစ္သည္။ သူနန္းစံသည့္ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္သို႔မေရာက္မီကပင္ ၿဗိတိသွ်အေရွ႕ကုမၼဏီႀကီးသည္ အိႏိၵယျပည္၏အခ်က္အျခာေဒသမ်ား၊ အထူသျဖင့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတမ္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားကို သိမ္းပိုက္ထားၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ၾသဇာအာဏာတိကၠိမႀကီးမားေသာ နယ္စားပယ္စားေစာ္ဘြားမ်ားကုိလည္း စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းထားၿပီျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္မွာ ေလာ့ဒ္ေအာက္လန္(Lord Auk-Land) ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားျပည္နယ္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕ (ယခုကိုးလ္ကတၱား) ကို ဖို႕ဒ္၀ီလ်ံဟုသမုတ္၍ ကုမၼဏီဌာနခ်ဳပ္႐ုံး စိုက္ကာ အိႏိၵယျပည္ရိွ မိမိပိုင္နက္ မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေလၿပီ။ ဗဟာဒူးရွားအား တလလွ်င္ ႐ူးပီးေငြတစ္သိန္းက် ကုမၼဏီကေထာက္ပံ့ထား၏။ သူသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ အခ်ဳိ႕စံ အိမ္ေတာ္မ်ားမွလည္း အိမ္ငွားခရရိွသည္။

တဖက္ကလည္း ေဒလီျပည့္ရွင္ မဂိုဧကရာဇ္ဟု ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳထားေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗဟာဒူးရွားမွာ မိမိေနထိုင္ရာ လာလ္ကီယာနန္းေတာ္တြင္း၌ရိွေသာ ေမာင္းမမိႆံႏွင့္မင္းမႈထမ္းမ်ားအေပၚ ၾသဇာမရိွေပ။ မရိွေအာင္လည္း အဂၤလိပ္တို႔က ဖန္တီးထား သည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

ဗဟာဒူရွားကို ေလာကီစည္းစိမ္ခံစားႏိုင္ေစရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ္လည္း အိႏိၵယျပည္တ၀န္းလံုးကို သြားလာမႈမျပဳႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ထားသည္။ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စားမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္မႈမျပဳႏိုင္ေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စားမ်ားကို ၿဗိတိသွ် အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၼဏီႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕စား၊ ေစာ္ဘြားမ်ားကုိ ‘ဆာ’ (Sir) ဘြဲ႕မ်ားခ်ီးျမႇင့္၍ သူေကာင္းျပဳ ထားသည္။ ၎တို႕၏ အကူအညီျဖင့္ ျပည္တြင္းမွပုန္ကန္သူအင္အားစုမ်ား ကို အစြမ္းကုန္ ၿဖိဳခြဲပစ္သည္။

ထိုစဥ္က အိႏိၵယျပည္၏ နာမည္ႀကီးပုဆိန္႐ိုးမ်ားမွာ ဂြါလီ၀ါမွဘင္အင္ကာေရာင္း၊ ဟုိက္ဒါရာဘတ္မွ ဘာဆလာဂ်န္၊ နီေပါလ္မွ ဆာဂ်န္ ဗဟာဒူးတို႔ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အိႏိၵယကုိသိမ္းပိုက္ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံသားတို႔ အံုႂကြေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးလြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်တို႔က ထိုအံုႂကြမႈကို ရက္စက္စြာႏိွမ္နင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဇဖားရ္ရွားဘုရင္အား အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ဖမ္းဆီး၍ စစ္ခံု႐ုံးတြင္စစ္ေဆးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးလိုက္သည္။ ပါေတာ္မူစဥ္ မဂိုဘုရင္ႀကီးသည္ အ သက္ ၈၅ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အတူေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္အပါအ၀င္ နန္းတြင္းမင္းမႈထမ္း (၃၅) ဦး လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ဇဖားရ္ရွားပါ ေတာ္မူစဥ္က မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕ေတာ္မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕စံနန္းေတာ္၌ စံျမန္းေနစဥ္က ျဖစ္သည္။

နန္းက်ဘုရင္ ဇဖားရ္ရွားသည္ ပါေတာ္မူခံရၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေျခေတာ္ရင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီ၀ကလမ္း (ယခင္ ဇဖားရ္ ရွားလမ္း) ရိွ သစ္သားအေဆာက္အအံုတခုတြင္ နတ္ရြာစံသည္အထိ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့ရ၏။ ေထာက္ပံ့ေငြမေလာက္ငွ၍ သား ေတာ္မ်ားက ျမင္းလွည္းေမာင္းခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ဗဟာဒူးရွားဇဖားရ္ႏွင့္အတူ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားမွာ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ဇိနတ္မဟာလ္ဘီဂမ္ (The Nawab Zinath Mahal Begum)၊ သားေတာ္ ဂ်၀မ္ဘတ္၊ သမီးေတာ္ ကုလ္စြန္ဇမာနေဘဂမ္၊ ေရာင္နတ္ဇမာနိေဘဂမ္၊ ႏုိ႔စို႔အရြယ္သားေတာ္ ဂ်မ္ရွစ္ဘတ္၊ ဂ်၀မ္ဘတ္၏ဆရာ ဟာဖြဇ္အီ ဘရာ ဟင္ေဇာက္တို႔ႏွင့္ အေစအပါးအေႁခြအရံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဇဖားရ္ရွား၏စံအိမ္ေတာ္သည္ လက္ရိွ ဇီ၀ကလမ္း (ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး၀ါးသုေတသနဌာနေဘး) ရိွ သခၤ်ဳိင္းေတာ္ရိွသည့္ေနရာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ထိုလမ္း၏အမည္မွာ စီဒါးရ္ဘဇားလမ္း၊ အိမ္အမွတ္ ၅၈ ျဖစ္၏။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေနဒါ၀တ္ဂ်ီ (M.E. Darwood Je) က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ျမဴနီစီပါယ္၌ အဆိုတရပ္တင္သြင္း၍ စီဒါးရ္ဘဇားလမ္းကို ဇဖားရ္ရွားလမ္းဟု အမည္ေျပာင္းရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုး မဂိုဘုရင္ဗဟာဒူးရွားဇဖားရ္အမည္အစား သူ၏ကေလာင္အမည္ ‘ဇဖားရ္ရွား’ အမည္ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား သြားေလသည္။

ထို႔ေနာက္အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ နန္းက်ဘုရင္ဗဟာဒူးရွားသည္ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ သက္ေတာ္ ၈၉ ႏွစ္အရြယ္၌ နတ္ရြာစံခဲ့ေလသည္။ ဇဖားရ္ရွားဘုရင္နတ္ရြာစံၿပီး ေနာက္ႏွစ္၂၀ အၾကာ ၁၈၆၆ ခုနွစ္ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မိဖုရားႀကီး ဇိနတ္မဟာလ္ ဘီဂမ္သည္ နတ္ရြာစံခဲ့ေလသည္။

မိဖုရား၏ႂကြင္းက်န္ေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ကို သူ၏ၾကင္ရာေတာ္ ဗဟာဒူးရွား၏သခၤ်ဳိင္း၌ပင္ သၿဂဳႋလ္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ် အစိုးရသည္ မဂိုနန္းက်ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႔၏ျမႇဳပ္ႏွံထားရာအုတ္ဂူသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ ကိုလိုနီစနစ္ကို ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္သေကၤတသဖြယ္ အသံုးျပဳလာမည္ကို စိုးရိမ္၍ အုတ္ဂူေနရာအစစ္ကုိ စနစ္တက်ဖံုးကြယ္၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့သည္။ လူအမ်ားက ယခင္သိရိွခဲ့ေသာ အုတ္ဂူဗိမာန္သံုးလံုးတြဲကိုသာ ဘုရင္ေဟာင္းဇဖားရ္ရွား၊ မိဖုရားႏွင့္ ေျမးေတာ္တို႔၏အုတ္ဂူအစစ္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ကဗ်ာစာဆုိဘုရင္၏ အုတ္ဂူအစစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ဇီ၀ကလမ္းသခၤ်ဳိင္းဂူဗိ မာန္အနီးေန ရာ၌ပင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အေဆာက္အအံုသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမႀကီးတူးေဖာ္ရာမွ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ အုတ္ဂူအစစ္ကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြ၍ မေတြ႕ႏိုင္ေစရန္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ေသသပ္ပိရိစြာ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မဂိုနန္းက်ဘုရင္ႀကီး နတ္ရြာစံၿပီးႏွစ္ ၁၃၀ အၾကာတြင္မွ ေျမတူးလုပ္ငန္းျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း တူးေဖာ္ေတြ႕ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံထုတ္ ဟင္ဒူစတန္တိုင္း (Hindustan Time) သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
.၁။ ဦးသန္း (ျမန္မာျပန္)၊ မဂိုဘုရင္ ဘဟာဒူးရွားဇဖားရ္၊ ျပည္သူ႔အလင္းပံုႏိွပ္တိုက္၊ ပႀကိမ္ ၁၉၈၇၊ စက္တင္ဘာလ။
၂။ ေအးသိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရာက္ အိမ္နိမ့္စံဘာဟာဒူးရွားဇဖားရ္ဘုရင္၊ ဂုဏ္ထူးစာေပ၊ ပႀကိမ္၊ ၂၀၀၄။
၃။ ေကာင္းထက္၊ နန္းက်ဘုရင္ ႏွစ္ပါး ၊ အားမာန္သစ္စာေပ၊ ပႀကိမ္ ၂၀၀၉။
၄။ “ပါေတာ္မူေသာ ဘုရင္ႏွစ္ပါး” ၊ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၂၂၅ (၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာလ) စာ ၁၀၉-၁၁၂။

Saturday, 6 August 2011

ဇကားသ္ေပးထိုက္သူ..... မေပးထိုက္သူမ်ား


ဇကားသ္ ထိုက္ေသာ ဥစၥာပစၥည္း(၃)မ်ဳိးရွိပါသည္။
၁။ ေရႊ-ေငြ
၂။ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေသာ ဥစၥာပစၥည္း။
၃။ အိမ္တြင္းေမြးျမဴထားေသာ ကြ်ဲ-ႏြား-သိုး-ဆိတ္ တိရစာၦန္မ်ား။

ဇကားသ္ေပးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (၇)ဦးရွိသည္။
၁။ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား
၂။ တူ-တူမမ်ား
၃။ ဦးေလး-ဦးၾကီးမ်ား
၄။ အရီးေလး-အရီးၾကီးမ်ား
၅။ မိေထြး-ဖေထြးမ်ား
၆။ မိေထြး-ဖေထြး၏မိဘမ်ား
၇။ ေယာကၡထီး-ေယာကၡမမ်ား

ဇကားသ္ မေပးပိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္(၈)ဦးရွိသည္။
၁။ မိဘ။
၂။ အဘိုးအဘြားမ်ား
၃။ သား-သမီးမ်ား
၄။ ေျမ-ျမစ္မ်ား
၅။ မိမိ၏ဇနီးမိန္းမမ်ား
၆။ မိမိ၏ခင္ပြန္းသည္ လင္ေယာက္က်္ား
၇။ စိုင္ယာဒ္ အမ်ဳိးအႏြယ္
၈။ ဟာရွီမီအမ်ဳိးႏြယ္တို႔ျဖစ္သည္၊( ဟာရွီမီဆိုသည္မွာ )


၁၊ ဟဇရသ္ဟာရစ္ဗင္န္အဗၺဒြလ္ မြတ္တြလစ္ဗ္သခ္င
၂၊ ဟဇရသ္ဂ်အ္ဖရ္သခင္
၃၊ ဟဇရသ္အုကိုင္လ္သခင္
၄၊ ဟဇရသ္အဗၺားစ္သခင္
၅၊ ဟဇရသ္အလီသခင္တို႔မွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားကို ဟာရွီမီ အမ်ဳိးႏြယ္ဟုေခၚဆိုပါသည္။

စာအုပ္အမည္ ။.....။သအ္လီမုလ္ အတြ္ဖလ္
ျပဳစုသူ ။.......။ အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာ ကာရီ ဟာဖစ္ မုဟမၼဒ္ ယဟ္ယာ ( ဘင္န္ )
အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာ မြတ္ဖ္သီ ရွမ္စြဒ္ဒိုဟာ-မဇြာေဟရီ
ဟဒီးစ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဆူဖီယတ္ အစၥလာမ္သာသနာ့တကၠသိုလ္

Sunday, 17 July 2011

လိုင္လသြလ္ကဒရ္ညၿမတ္အေၾကာင္းရမဇာန္လျမတ္၏ ညဥ့္မ်ားအနက္ တစ္ညဥ့္သည္ လိုင္လသြလ္ကဒရ္ မည္၏။ ထိုညဥ့္သည္ ဗရကသ္ မဂၤလာ ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပည့္စံု ေသာ ညဥ့္ျဖစ္၏။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ ထိုညဥ့္ကို လေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္ပင္ထူး ျမတ္ ေသာညဥ့္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကား ထားေတာ္မူ၏။ လေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ ၈၃ ႏွစ္၊ ၄ လ ျဖစ္၏။ ထိုညဥ့္ တစ္ညဥ့္ ကို ေအဗာဒသ္ျပဳရင္း ကုန္လြန္ေစေသာ သူသည္ ၈၃ ႏွစ္၊ ၄ လ ထက္ပိုေသာ ကာလကို ေအဗာဒသ္ျပဳရင္း ကုန္လြန္ေစဘိသကဲ့သို ့ ျဖစ္ေပရာ၊ ယင္းည၌ ေအဗာဒသ္ျပဳခြင့္ ရသူမွာ နဖူးစာေကာင္းသူပင္ျဖစ္၏။ ပိုသည္ဟု ဆုိ ၿခင္း မွာလည္း လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ မည္မွ်ပိုသည္ကို မသိႏိုင္ေပ။ တန္ဖိုးထားတတ္သူတို ့အဖို ့ အတိုင္း မရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေပရာ ဤဆုလာဘ္သည္ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ႀကီးလွ စြာေသာ ဆုလာဘ္ပင္ ျဖစ္ ေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ (စ) က မည္သူမဆို အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္မွုနွင့္ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ရည္စူးလ်က္ ကဒရ္ ညဥ့္၌ ေအဗာဒသ္ ဝတ္ ျပဳခဲ့ေသာ္၊ ထိုသူ၏ အတိတ္မွ ျပစ္မွုဒုစရိုက္မ်ားသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရ သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္ ့ၾကား ေတာ္မူခဲ့၏။ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ရည္စူးျခင္းဟူသည္ ဟန္ေဆာင္မွုမွအစ မလို လားအပ္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးေတြ မပါ ပဲ ျဖဴစင္စြာ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္ၿမိဳ ့မွု၊ အက်ိဳး စဝါဗ္ရလိုမွုကို ရည္စူးရ မည္ျဖစ္သည္။
ကဒရ္ညၿမတ္အား မည္ကဲ့သို ့ ရွာေဖြၾကမည္နည္း


အာအိရွဟ္သခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စ) ၏ မိန္ ့ၾကားခ်က္ကို တဆင့္အမိန္ ့ရွိခဲ့၏။ "အသင္တို ့သည္ ကဒရ္ညဥ့္ ကိုရမဇာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္တြင္ မ, က်ေသာ ညမ်ား၌ ရွာေဖြၾကေလာ့"

သာသနာ့ ပညာရွင္ အမ်ားစု၏ ယူဆခ်က္အရ ရမဇာန္လသည္ (၂၉) ရက္နွင့္ ကုန္ဆံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ရက္ ေပါင္း (၃၀) ႏွင့္ ကုန္ဆံုး သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္ကား (၂၁) ရက္ညမွ အစျပဳသည္။ ဤ တြက္ကိန္းႏွင့္အညီ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ၾသဝါဒေတာ္ အရ ကဒရ္ညဥ့္ကို (၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉) ရက္ညဥ့္မ်ား တြင္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။

ကဒရ္ညဥ့္ ရွာေဖြျခင္းအတြက္ အဆိုေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသျဖင့္ လိုရင္းကိုသာ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ ေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။ (တူးတူးေလး)


ထိုကဲ့သို ့ ကဒရ္ညဥ့္အား ရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမ်ားသည္ တညဥ့္တည္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲမေနၾကရန္ ရည္ရြယ္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္ ့ရွိေလသည္။ ထို ့ေနာက္ ကဒရ္ညဥ့္မွာ (၂၇) ရက္ညျဖစ္ေၾကာင္း အူဗိုက္ ယစ္ဗ္ႏုကအ္ဗ္ သခင္သည္ က်ိန္၍ေျပာၾကား ေလ သည္။ အလားတူပင္ မ်ားစြာေသာ သာဝကႀကီးတို ့ သည္ ကဒရ္ညဥ့္သည္ (၂၇) ရက္ညျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾက၏။
ကဒရ္ညၿမတ္အား ရက္ကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ေပးမွု ထာဝရရုပ္သိမ္းခံရျခင္း အေၾကာင္းရင္း


အုဗါဒဟ္သခင္ အမိန္ ့ရွိ၏။ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (စ) သခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့အား ကဒရ္ညဥ့္၏သတင္းကို မိန္ ့ၾကား ေတာ္မူရန္ အျပင္သို ့ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ရာ မြတ္ဆလင္ႏွစ္ဦးတို ့မွာ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနၾကေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သခင္ (စ) က "ငါ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္သည္ အသင္တို ့အား ကဒရ္ညဥ့္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္း ေပးေတာ္မူရန္ ထြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း မည္သူမည္ဝါတို ့ ႏွစ္ဦးမွာ စကားမ်ားေနၾကေသာေၾကာင့္ ကဒရ္ညဥ့္၏ ကန္ ့သတ္ေပးမွုအား ရုပ္သိမ္း ျခင္းခံရေလၿပီ။ ဤသည္လည္း အသင္တို ့အဖို ့ အရွင္ ္ၿမတ္ ထံေတာ္မွ အေကာင္းျဖစ္တန္ရာ၏။ သို ့ျဖစ္ရာ ယခုမူ ထိုညဥ့္ကို (၉) ရက္ေျမာက္၊ (၇) ရက္ေျမာက္၊ (၅) ရက္ ေျမာက္ည မ်ားတြင္ ရွာေဖြၾကေလာ့" ဟု မိန္ ့ၾကားေတာ္မူ၏။

အထက္ပါ ၾသဝါဒေတာ္တြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ စဥ္းစားသင့္သည္။

(က) ပထမဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအခ်က္မွာ စကားမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ယင္းသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဆိုးရြားသည္မူ ယင္း ေၾကာင့္ ကဒရ္ညဥ့္ ကန္ ့သတ္ေပးမွုကို ထာဝရရုပ္သိမ္းျခင္းခံ လိုက္ရ၏။ အမွန္စင္ စစ္ ေသာ္ ကား စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ျခင္းမွာ ဗရ ကသ္ မဂၤလာမ်ား လက္လြတ္ေအာင္ ျပဳစၿမဲပင္ျဖစ္၏။ နဗီတမန္ ေတာ္ျမတ္သခင္ (စ) က အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္စြာ ဆက္ဆံျခင္းသည္ နမာဇ္၊ ရိုဇာႏွင့္ ဆဒကဟ္တို ့ထက္ အထူးျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ကို တံုးပစ္ သည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္ ့ၾကားေတာ္မူ၏။ ေလာကီ ေရး အား အဓိကထားသူတို ့ကို ဖယ္ထားဘိဦး အလြန္ရွည္လ်ား ေသာ သတ္စ္ဗီ စိပ္သူမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးကို အဓိကထားပါသည္ဟု ဆိုသူတို ့သည္ပင္လ်င္ အခ်င္းခ်င္း အၿမဲမျပတ္ရန္ျဖစ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို ့အေနႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ မိန္ ့ၾကားခ်က္ကို ဦးစြာပထမ ေလး ေလးနက္နက္သံုးသပ္သင့္သည္။ ထို ့ေနာက္ မိမိတို ့ ဂုဏ္ ေမာက္ လ်က္ရွိေသာ မိမိတို ့၏ သာသနာ အတြက္ ေတြးေတာၾကရမည္။ မိမိတို ့မွာ သာသနာ့ဂုဏ္ေမာက္ ေန၍သာ သင့္ျမတ္မွုရယူရန္ ကမ္း လွမ္္းျခင္းမ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကၽြန္ုပ္ တို ့သည္ ရန္ျဖစ္လိုေဇာ ေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ဂရုမစိုက္ၾကေပ။ အလႅာအရွင္ ၿမတ္ႏွင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (စ) ၏ မိန္ ့ၾကား ခ်က္တို ့ကိုလည္း သတိမမူၾကေတာ့ေပ။

ယေန ့ သူတစ္ပါးတို ့၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ႀကံစည္ေနသူမ်ားသည္ မိမိတကိုယ္တည္း ရွိေန ခ်ိန္ တြင္ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ မိမိတို ့၏ သိကၡာကို မည္မွ်ထိခိုက္ေစၾကသည္၊ ၄င္းအျပင္ မိမိတို ့၏ ယုတ္ညံ့သိမ္ ဖ်င္း ေသာ အျပဳအမူမ်ား ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္၏အျမင္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဂုဏ္ သေရ က်ဆံုးေနၾက သည္ ကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားသင့္ၾကသည္။

(ခ) ဒုတိယအခ်က္မွာ အရွင္ျမတ္၏ နက္နဲသိမ္ေမြ ့ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုတရားကို ေက်နပ္စြာ သေဘာတူ လက္ခံျခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ စင္စစ္မွာ ကဒရ္ညဥ့္သတ္မွတ္ျခင္းကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းသည္ အျမင္ အားျဖင့္ ႀကီးစြာ ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ရုပ္သိမ္းခံ ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ဤကိစၥမွာ အရွင္ျမတ္ စီရင္ အပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (စ) က ဤသည္ပင္ အသင္ တို ့အဖို ့ အေကာင္းျဖစ္ တန္ရာ၏ဟု မိန္ ့ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

(ဂ) တတိယတစ္ခ်က္မွာ လိုင္လသြလ္ကဒရ္ကို ရွာေဖြရန္ (၉) ရက္ေျမာက္၊ (၇) ရက္ေျမာက္၊ (၅) ရက္ ေျမာက္ညမ်ား ဟူ၍ ညႊန္ ္ၾကား ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ အျခား ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကိုပါ စုေပါင္းေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဤေဖာ္ျပပါသံုးညလံုး မွာ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္၏ ညဥ့္မ်ား၌သာ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာလွ၏။

ထို ့ေၾကာင့္ ပညာရွင္တို ့က ကဒရ္ညဥ့္ကို လွ်ိဳ ့ဝွက္ထားျခင္း၌ အခ်ိဳ ့ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾက၏။
(၁) အကယ္၍ သတ္မွတ္ရက္ ရွိေနလ်င္ မ်ားစြာေသာ ေပါ့ဆသူမ်ားသည္ အျခားညဥ့္မ်ားကို လံုးဝလစ္လ်ဴရွု ့ၾက မည္။ ယခုေသာ္ ရွာေဖြလိုသူမ်ားအေနနွင့္ ယေန ့ညပင္ ကဒရ္ညဥ့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေသာအား ျဖင့္ တစ္ညဥ့္ထက္ပို၍ ေအဗာဒသ္ျပဳရန္ အေၾကာင္းညီညြတ္ႏိုင္၏။

(၂) မ်ားစြာေသာသူတို ့မွာ ျပစ္မွုမက်ဴးလြန္ပဲ မေနႏိုင္ၾကေခ်။ ကဒရ္ညဥ့္သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္မူ သိလ်က္ ႏွင့္ပင္ ယင္းည၌ ျပစ္မွု က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္၏။ (တရံေရာအခါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (စ) ဗလီေက်ာင္း ေတာ္သို ့ ႂကြေရာက္ ေတာ္ မူခဲ့ ရာ ဆဟာဗီတစ္ပါး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ ့ ၏။ ကိုယ္ ေတာ္က အလီသခင္အား ဝူဒူ ၿပဳရန္ ႏိွုးခိုင္းေတာ္မူ၏။ အလီသခင္ သည္ အမိန္ ့ေတာ္အရ ႏွုိးၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္အား "ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္း မွု ကို လက္မေႏွးပဲ ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလ့ရွိပါလ်က္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္မႏွုိးပါသနည္း" ဟုေလွ်ာက္ တင္ရာ "မေတာ္တဆ ထိုသူ ျငင္းခဲ့လ်င္ ငါ ကိုယ္ေတာ ္ျမတ္ ႏွုိးသည္ကို ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္ ကာဖရ္ျဖစ္သြား မည္ ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ သင့္အားႏွုိးခိုင္း ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ သင္ႏွုိးသည္ကို ျငင္း ပယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကာဖရ္ မျဖစ္ေပ" ဟုျပန္ ၾကား ေတာ္မူ၏။ ထိုနည္း တူစြာ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ဂရုဏာေတာ္သည္လည္း ဘုန္း က်က္သေရနွင့္ ျပည့္စံုလွစြာ ေသာ ထိုညဥ့္၌ သိပါလ်က္ တစံုတေယာက္သည္ အတင့္ရဲစြာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သည္ကို မလိုလားေပ။

(၃) ထိုညဥ့္သည္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္လ်င္ အကယ္၍ တစံုတေယာက္သည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထိုညဥ့္ ကို လက္ လႊတ္ခဲ့ရ သည္ ရွိေသာ္ ေအဗာဒသ္ျပဳခြင့္ မရလိုက္ဟု အားငယ္ေနေပလိမ့္မည္။ ယခု သတ္မွတ္ မထားခဲ့၍ လူတိုင္း သည္ ရမဇာန္လအတြင္းအနည္း ဆံုး တစ္ည ႏွစ္ညေတာ့ ေအဗာဒသ္ ျပဳခြင့္ရသြား သည္သာ။

(၄) ကဒရ္ညဥ့္ကို ရွာေဖြရန္ ကုန္လြန္ေစခဲ့ေသာ ညဥ့္မ်ား၏အေရအတြက္နွင့္အမွ် အက်ိဳးစဝါဗ္ကို သက္သက္ ရဦး မည္ျဖစ္သည္။

(၅) ရမဇာန္လ၌ ေအဗာဒသ္ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေရွ ့ဝယ္ ဂုဏ္ယူ ေလ့ရွိ ေတာ္ မူေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ယခုကဲ့သို ့ အေျခအေန၌ပို၍ အခြင့္ေကာင္းရွိေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ ကား အတိ အက် မသိပဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္တန္ သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ညဥ့္လံုးေပါက္ ေအဗာဒသ္ ျပဳရာ၌ လံုးပမ္း ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


ထိုမွတပါးလည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေနေပေသးသည္။ ဤကဲ့သို ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ အရွင္ျမတ္ သည္ ယခုကဲ့သို ့အေရး ပါ အရာေရာက္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ အစၥေမ အအ္ဇမ္ ကို လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူ၏။ အလားတူပင္ ေသာၾကာေန ့ တြင္ ဆုမြန္ဒိုအာကို ကဗူလ္ျဖစ္ ေသာ သီးသန္ ့အခ်ိန္တခ်ိန္ရွိရာ ယင္းအခ်ိန္ ကို လည္း လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူ၏။ အလားတူပင္ အျခားမ်ားစြာေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္၏။ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးေသာ သူ အေန ျဖင့္ ထူးျမတ္ေသာ ရမဇာန္လ၏ ထူးျမတ္ ေသာည တစ္ညရွာေဖြရန္ ၁၀ ရက္ ၁၁ ရက္ မအိပ္ပဲ ေအဗာဒသ္ျပဳျခင္းသည္ ခဲယဥ္း လွ မည္မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။


မွတ္ခ်က္။ ။ ေရွခြလ္ဟဒီစ္ ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ မုဟမၼဒ္ ဇကရီးယား ရဟ္မသြလႅာဟိ အလိုက္ဟ္ ထုတ္ ေဝ ေသာ ဖဇာအိေလ ရမဇာန္ စာအုပ္မွကုိးကား၍ ေကာက္ႏွုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္...Website..မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ရမသြာန္လၿမတ္ ႏွင္႔လိုင္လသြလ္ကဒရ္ညၿမတ္အေၾကာင္း
ရမသြာန္လျမတ္သည္ မဂၤလာ ဗရကတ္ အျဖာျဖာႏွင့္ အထူးျပည့္စံုေသာ ထူးကဲ မြန္ျမတ္သည့္ လ ျဖစ္ သည္။ ထိုလ ျမတ္တြင္ က်မ္းေတာ ္ျမတ္ ကုရ္အာန္က် ေရာက္ခဲ့ သည္။ ထိုလျမတ္တြင္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ အရြယ္ေရာက္ ၿပီးသူ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ဖြရသ္ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္ သည္ အျခားလမ်ားထက္ေကာင္း မႈကုသိုလ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေျမာက္ျမားစြာ ေသာ အေၾကာင္း မ်ားကို အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားရွိေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ထိုလျမတ္ရမသြာန္ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ (မြတ္စလင္မ္) လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအား ထိုလ ျမတ္ ၏ ထူးကဲျမင့္ျမတ္မႈမ်ားႏွင့္ မဂၤလာ အျဖာျဖာကို ရယူခံစားရန္အတြက္ လျမတ္ ရမသြာန္ မေရာက္မီ ယွအ္ဗါန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္တြင္ တင္ဝကိ၍ တရားေတာ္ မ်ားကို ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ေဟာၾကားညႊန္ျပမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ လျမတ္ရမသြာန္၏ ထူးျမတ္မႈမိန္႔ခြန္း ေတာ္ကို စြဟာဗါသာ၀ကႀကီး စလ္မာန္က တင္ျပခဲ့သည္မွာ ----
အို-- လူသားအေပါင္းတို႔ ႀကီးက်ယ္မြန္ျမတ္လွေသာ လတစ္လသည္ မၾကာမီ အသင္တို႔ ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့ မည္။(ထိုလျမတ္ သည္) မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လ ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္အတြင္း၌ လေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္ ထူးကဲ ေကာင္းျမတ္သည့္ (လိုက္ လတုလ္ကဒ္ဒရ္) ညတစ္ညပါရွိသည္။ အလ’ာဟ္အရွင္သည္ ထိုလျမတ္၌ ေစြယာမ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို (ဖြရ္သ္) တာ၀န္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ညအခ်ိန္တြင္ ႏိုးၾကားလ်က္ တရားအားထုတ္ၪပက်င့္ေဆာက္တည္ျခင္းကို (သေစာင္၀ုအ္) အက်ိဳးကုသုိလ္ (ဆြ၀ါဗ္) ရရွိေစရန္အတြက္ ၪပေပးထားေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ ေကာင္းမႈတစ္ခု ၪပက်င့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အျခားလ မ်ား၌ (ဖြရသ္) တာ၀န္ရွိေသာ က်င့္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၪပက်င့္ သည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္) ရရွိေပမည္။ မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ တာ၀န္ရွိ ေသာ (ဖြရသ္) က်င့္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ေက်ပြန္စြာ ၪပက်င့္ေဆာက္တည္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ ထိုသို႔ၪပက်င့္ေဆာက္တည္သူသည္ အျခားလမ်ားတြင္ (ဖြရသ္) က်င့္ေဆာက္တည္မႈ ေပါင္း (၇၀) ခုႏွစ္ဆယ္ ၪပက်င့္ ေဆာက္တည္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ (အက်ိဳးတူ) ရရွိမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ထိုလျမတ္သည္ (စြဗရ္)သည္း ခံျခင္းတရား ထားရွိရမည့္ လျဖစ္သည္။ (စြဗရ္) သည္းခံျခင္းတရား၏ (ဆြ၀ါဗ္) အက်ိဳး သည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္သည္ သနား က႐ုဏာ ထားရွိရေသာ လျမတ္ျဖစ္၏။ ထိုလျမတ္တြင္ မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားျပားစြာ လလည္းျဖစ္သည္။
မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ (ေစြယာမ္)ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား (အိဖ္တာရ္) ေစြယာမ္ဥပုသ္ထြက္ ခ်ိန္တြင္ ေကြၽးေမြး ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ေကြၽးေမြးသူ၏ ျပစ္မႈမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးမွလြတ္ေျမာက္ မႈ ရရွိမည္ျဖစ္ ေပ သည္။ ေစြယာမ္ဥပုသ္ထြက္ခ်ိန္ (ေစြယာမ္)ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူအား ေကြၽးေမြးသူသည္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူ၏ အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္) ပမာတူ ရရွိေပမည္။ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူတြင္လည္း အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္)အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္း သြားမည္ မဟုတ္ပါ ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
စြဟာဗါ သာ၀ကႀကီးမ်ားက အထက္ပါ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ မိန္႔ခြန္းေတာ္ကို ၾကားနာခဲ့ၾကသည့္အခါေလွ်ာက္ထား တင္ျပၾက သည္မွာ-အိုအလ’ာဟ္၏ တမန္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းသူအား (အိဖ္တြာရ္) ေစြယာမ္ဥပုသ္ ထြက္ ခ်ိန္ တြင္ လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မရွိၾကပါဟု ေလွ်ာက္ထား တင္ျပခဲ့ၾက၏။ (ထိုအခါ) တမန္ေတာ္ျမတ္က ဆက္ လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ မည္သူမဆို (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူအား (အိဖ္တာရ္) (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ႏို႔တစ္ က်ိဳက္သို႔မဟုတ္ စြန္ပုလြံသီးတစ္လံုးသို႔မဟုတ္ ေရတစ္က်ိဳက္ ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေကြၽးေမြးခဲ့ မည္ဆိုလ်င္လည္း ထိုသို႔ေကြၽးေမြး သူအား အလ’ာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအက်ိဳးကုသိုလ္ (ဆြ၀ါဗ္)ကို ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ မည္သူမဆို (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္း သူအား ဗိုက္ျပည့္၀ေအာင္ ေကြၽးေမြးခဲ့မည္ဆို လွ်င္ အလ’ာဟ္အရွင္သည္ ထို သူအား ငါတမန္ေတာ္ျမတ္၏ (ေကာင္စရ္) ေရကန္ ေတာ္မွ ေရကို တိုက္ေကြၽးေတာ္မူေပမည္။ ထိုေရကန္ေတာ္မွ ေရကို ေသာက္ ၿပီးလွ်င္ ထိုသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္သည္ထိ ေရဆာ ေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္း ရွိေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပဟု မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့၏။ ထိုလျမတ္၏ ပထမ ဆယ္ရက္ ပိုင္းသည္ (ရဟ္မတ္) က႐ုဏာ ေတာ္ ရရွိခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ဒုတိယ ဆယ္ရက္ ပိုင္းသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ၪပျခင္းခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တတိယပိုင္း ဆယ္ရက္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးမွ လြတ္ေျမာက္ အာင္ျမင္မႈ ၪပျခင္း ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။မည္သူမဆို မိမိပိုင္ (မမ္လူက္) လုပ္သားအား ထိုလျမတ္တြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အား ေလ်ာ့ေပါ့၍ ခိုင္းေစခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူအား အလ’ာဟ္အရွင္သည္ (မဂ္ေဖြရတ္) ျပစ္မႈ ဒုစ႐ုိက္ မ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပးေတာ္မူမည္။ ထိုေနာက္ထိုသူအား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးမွ ကင္းေ၀း လြတ္ေျမာက္ေစ ေတာ္မူ ေပ မည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ၾကားေတာ္ ကင္းေ၀းလြတ္ ေျမာက္ ေစ ေတာ္မူေပမည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ၾကားေတာ္ ကင္းေ၀းလြတ္ ေျမာက္ ေစ ေတာ္ မူေပ မည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ အေရး ေပၚ ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါက အေျခ အေနႏွင့္ စပ္မိ ဟပ္မိေသာ ၾသ၀ါဒ ေတာ္မ်ားကို မိမိ ေနာက္လိုက္တပည့္ (စြဟာဗါ) သာ၀ကႀကီးမ်ားအား တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကား
ညႊန္ျပေတာ္မူေလ့ရွိခဲ့သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္လက္ထက္ေတာ္တြင္ေနၾကတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ အတိတ္ေခတ္ အာရဗ္လူမ်ိဳးတို႔သည္
ေနၾကတ္ျခင္း သည္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္းသို႔မဟုတ္ ေသဆံုး ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟု အစဥ္အလာအားျဖင့္ လြဲမွားစြာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏သားေတာ္ အီဘရာဟီမ္ ကြယ္လြန္ေသ ဆံုးေသာေန႔တြင္ ေနၾကတ္ေသာေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့၏။ထိုကဲ့သို႔ ေနၾကတ္ျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏သားေတာ္ အီဘရာဟီမ္ ကြယ္လြန္ ေသဆံုး ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာဆိုခဲ့ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ လြဲမွားစြာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကို တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကားသိေတာ္မူ ေသာအခါ ဤကဲ့သို႔ မွားယြင္းေသာ အစြဲလြဲမွားေသာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ မမွန္ကန္မွားယြင္း ေၾကာင္း ကို မိမိ၏ ေနာက္လိုက္တပည့္ (စြဟာဗါ) သာ၀ကႀကီးမ်ားအား တရားေတာ္ မ်ားေဟာၾကား၍ အမွားကို အမွန္ျဖင့္ ၪပျပင္ေပး ေတာ္မူခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဂုဏ္ေတာ္မႊမ္းၿပီးေနာက္ အိုလူသားတို႔ မုခ်ဧကန္ ထိုေနႏွင့္လ တို႔ သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္ ႏွစ္ပါးသာျဖစ္သည္။ လူသား တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ (ေမြးဖြား)ေသဆံုး သည့္အတြက္ ေနႏွင့္လၾကတ္ရသည္ မဟုတ္ေပ။ ယခင္တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် ငါမျမင္ခဲ့ဘူး ေသာ အရာကို ငါ၏ရပ္တည္ေသာ ဤေနရာမွပင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ငါသည္ ဂ်ႏၷတ္ႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္တို႔ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ငါ့ထံ သို႔ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာအသင္ တို႔သည္သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏အစမ္းအသပ္ခံၾကရသည္ ကဲ့သို႔ အစမ္းသပ္ခံၾက ရ မည္။ အသင္တို႔ အနက္ လူတိုင္းထံသို႔ (စစ္ေဆးေမးျမန္းသူ) ေရာက္ရွိလာမည္။ ထိုစစ္ ေဆးေမးျမန္း သူက ဤပုဂိၢဳလ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္၏ အသိတြင္ ဘာမ်ားသိျမင္ယံုၾကည္ထားပါသလဲဟု ေမး ျမန္းေတာ္မူလိမ့္မည္။ အီမာန္ ယံုၾကည္သူ (မုအ္ျမင္န္) ျဖစ္ခဲ့ပါက ဤပုဂိၢဳလ္သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (ရစူလ္) တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ သက္ေသလကၡဏာ အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္အတူ တရားေတာ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မတို႔သည္ လက္ခံနာယူက်င့္မူ ခဲ့ၾကပါသည္ဟု ေျဖၾကားေပမည္။ ဒြိဟသံသရွိသူ မယံုၾကည္သူကမူ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မသည္ လူမ်ားေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကား ခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္^ ကြၽန္မလည္း သံေယာင္ဖမ္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသာ ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မဘာမွ်မသိပါဟု ေျဖၾကား ေျပာ ဆိုမည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ဆက္လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ ငါ့ေရွ႕ သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ယင္းျပႆနာမ်ား တြင္ အသင္ တို႔ လည္းပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾက သည္။ ငါ့ေရွ႕ေမွာက္ဂ်ႏၷတ္လည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ငါအလိုဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ ဂ်ႏၷတ္ မွ (အသီးအႏွံ) အခိုင္မ်ား ကိုပင္ ငါဆြတ္ခူးယူႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ ငါ၏လက္ကို ဆုတ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ငါ၏ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲလည္း ေရာက္ လာသည္။ ထိုဂ်ဟႏၷမ္ငရဲတြင္ ငါသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုအမ်ိဳး သမီးသည္ ေၾကာင္ကေလး တစ္ေကာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အဆိုပါေၾကာင္ကေလးကုိ တုပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ အစာလည္းမေကြၽး၊ ေရ လည္း မတိုက္ သဘာ ၀အေလ်ာက္ ေျမေပၚတြင္ရွိေနေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို စားေသာက္ႏိုင္ရန္ လႊတ္လည္းမေပးခဲ့ေပ။ ငါသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲတြင္းမွ အဘူဆိုမာမဟ္ႏွင့္ အမရ္အိဗ္ႏုမာ လိက္ တို႔ကို လည္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သူသည္ သူ၏အူ မ်ားကို ဆြဲထုတ္၍ ငရဲမီးထဲသို႔ ပစ္ခ်ေနသည္။ သူတို႔သည္ ေနႀကတ္လႀကတ္ျခင္းမွာ ျမင့္ျမတ္ထူးကဲသည္။ ပုဂိၢဳလ္ထူးတစ္ဦး တစ္ေယာက္ (ေမြးဖြားျခင္း)ေသဆံုးျခင္း အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို(ယံုၾကည္)ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ေနႏွင့္လမွာ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွ သက္ေသလကၡဏာေတာ္ႏွစ္ပါး သာျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုလကၡဏာေတာ္ႏွစ္ပါးကို အသင္တို႔ အား ျပထားေတာ္မူထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔ သည္ ေနႀကတ္လႀကတ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကလွ်င္ ေနႀကတ္လႀကတ္ရာမွ ၾကည္ လင္ သြားသည္ (လြတ္ေျမာက္သြားသည္) အထိ စြလာသ္ေဆာက္တည္မႈ ျပဳ႕ၾကကုန္။ (စြဟီဟ္ မြတ္စလင္မ္က်မ္း ပထမတြဲ)

Thursday, 7 July 2011

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ လူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

သာသနာ့ဦးေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ ဆုိ္င္ရာ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူေတြဟာ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ဂ်ာမဏီ ႏုိ္င္ငံရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Markus Loning ကုိ သြားေရာက္ ေတြ ့ဆုံခဲ့ပါတယ္။
ဒီအဖြဲ႔မွာ သာသနာ့ ဦးေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ ဆုိ္င္ရာ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥေရာပ ကုိယ္စားလွယ္ အရွင္ ေကာဝိဒ၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အတြင္းေရးမႈး ဦးေအာင္ထူး နဲ ့ Burma Euro Germany မွ ဦးေအာင္သူ တုုိ ့ပါ၀င္ျပီး ဂ်ာမဏီ အစုိးရ ရုံးစုိက္ရာ ဘာလင္ၿမိဳ ့ ႏို္င္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဂ်ာမဏီ ႏုိ္င္ငံရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးကုိ သြားေရာက္ ေတြ ့ဆုံခဲ့တာပါ။

Mr. Markus Loning ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာကျ္ပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအ၀င္ တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာမွာ ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြကုိ သိလုိတဲ့ အတြက္ အခုလုိ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆြစ္ဇာလန္ နုိင္ငံမွာ သီတင္းသုံး ေနထုိင္သူ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ ေကာဝိဒ က ရွင္းလင္း မိိန္႔ၾကားပါတယ္။

၂ နာရီခန္ ့ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကေလး အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးဂမီ ၻရ ေရးသားေပးပုိ႔တဲ့ ေမတၱာ လမ္းစဥ္ က်င့္သုံးၾကဖုိ ့တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္စာ ကုိလည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျပန္ဆိုကာ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။ အရွင္ဂမီ ၻရ ရဲ႕စာမွာ ေဖၚျပပါရွိခ်က္ေတြကုိ ဦးေကာဝိဒ က အခုလုိ ရွင္းျပပါတယ္။

"အာဃာတ မထားၾကဖုိ႔၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေရွ႕ရွဳျပီး စကားေျပာၾကဖုိ႔၊ ဒီလုိ စကားေတြ ေျပာမွလည္း ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စရမလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ အခုဘဲ စလုိက္ပါဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့။ စတာက ေနာက္က်မယ္ဆုိရင္ ျပႆနာေတြဟာ ပုိျပီး ၾကီးထြားလာမယ္။ အဲဒီလုိ ေမတၱာကုိ အေျခခံျပီးေတာ့ ဦးဂမီ ၻရ က ေရးတာေပါ့။ ဒါကုိ ဦးပဥၥင္းတုိ႔က ဘာသာျပန္ျပီးေတာ့ သူ႔ကုိ ေပးခဲ့တယ္။"

ျမန္မာဘာသာနဲ ့ေရးသားထားတဲ့ အရွင္ဂမီ ၻရရဲ့ မူရင္းစာကုိ ဘာလင္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ာမဏီ ႏုိ္င္ငံဆုိ္င္ရာ ျမန္မာသံရုံး ကုိလည္း ေပးပုိ ့ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။
RFA..မွ..ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Tuesday, 5 July 2011

ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္အေႀကာင္း

ရမသြာန္လျမတ္၏ ညမ်ားအနက္ ညတစ္ညကုိ ကဒ္ရ္ ညျမတ္ဟုေခၚေလသည္။ ထုိညကား အလြန္ပင္မြန္ျမတ္ "ဘရ္ကတ္" ရွိေသာ ညျဖစ္ေပသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ- ျမတ္၌ ထုိညကုိ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္သာျမတ္သည္ဟုမိန္႕ဆိုထားေပသည္။ လေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ ၈၃ ႏွစ္. ၄ လျဖစ္ေပသည္။

ကဒ္ရ္ ညဥ့္ျဖစ္ေပၚလာပံု

* ဟဒီးသ္ေတာ္မ်ားတြင္လာရွိသည္မွာ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကိုယ္ေတာ္သည္ လြန္ေလၿပီးေသာ သူမ်ား၏ သက္တမ္းကုိ ႀကည့္ေတာ္မူေလရာ၊ အသက္ရွည္လြန္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ အြမၼတ္သားမ်ာသည္ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ သက္တမ္းအလြန္တုိေတ ာင္းလွေပသည္။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ လြန္ေလၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္တန္းတူျပဳမူႀကေသာ္လည္း ၎တုိ႕က အသက္ပိုရွည္ေနသျဖင ့္ တန္းတူမျဖစ္ႏုိင္ေ ပ။ ဤသည္ကုိ အစားထုိးရန္ ကဒ္ရ္ ညျမတ္ က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဤည ၁ဝ ည ရရွိလိုက္သူသည္ တတ္က္ဒီးရ္ ေကာင္းသူပင္ျဖစ္ေပ သည္။ ထုိညကုိ ေအဗာဒတ္ ျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္လြန္ေစလွ်င္ ပမာဆုိေသာ္ ၈၃၃-ႏွစ္၊ ၄-လ ထက္ပိုေသာျပည့္ဝေသာ ေအဗာဒတ္၏ အက်ိဳးကုိ ရရွိေပမည္။

* အခ်ိဳ႕ဟဒီးေတာ္မ်ာ းအရ သိရသည္မွာ.. ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က ဗနီအစၥရာအီလ္ အနက္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္တိတိ ေဂ်ဟာဒ္ အသွ်င္ျမတ္လမ္းေတာ္တြင္တုိက္ခုိက္
သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေျပာျပေတာ္မူေလရာ ဆြဟာဗဟ္ (ရေသြ႕ကလႅာဟုအန္တြ- ္မ္) သခင္မ်ားသည္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားႀကေလသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ ႀကီးက်ယ္ႏုိင္နင္းတံခုိးအာႏုေဘာ္ႏွင္႔ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကဒ္ရ္ ညကုိ ခ်ေပးသနားေတာ္မူျခ င္းျဖစ္ေလသည္။

ဤသို႕ပင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေရ၀ါယတ္ မ်ားလာရွိေပေသးသည္ ။ မည္သုိ႕ေသာ အေႀကာင္းေႀကာင့္ က်ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ဤညသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဆုလာဘ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ဤညသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အသနားေတာ္ျဖစ္သည္- ထုိည၌ အမလ္ ျပဳရန္စြမ္းအားသည္ လည္း အရွင္ျမတ္ေပးသနား ေတာ္မူမွသာလွ်င္ ရမည္ျဖစ္ေလသည္။

* "အင္န္နာ အန္ဇလ္နာဟုိ႕ ဖီးလိုင္း လေသ့လ္ ကဒ္ရ္"… ဧကန္အမွန္ ငါအသႇ်င္ျမတ္က ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကို ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္၌ ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ ။

ဤညကား ခ်မ္းေျမ့ျခင္းအတိ ၿပီးေလသည္။ ဆုိလိုေတာ္မူသည္မွ ာ.. တစ္ညတာလံုး ဖြရစ္ရွတဟ္ မ်ားဘက္မွ မုအ္မင္န္မ်ားအတြက္ ခ်မ္းေျမ့ျခင္းမ်ား သက္ေရာက္ေနေပသည္။ တစ္သုတ္လာ၍ ျပန္သြားႀကေလရာ တစ္သုတ္က ဆင့္ကဲေရာက္လာႀကေပ သည္။

ထုိညသည္ (ထုိဘရ္ကတ္မ်ားျဖင္႔) တစ္ညလံုး ဖြဂ်ရ္အခ်ိန္ထိေနေလသည္။

ကဒ္ရ္ညဥ့္၌ ေအဗာဒတ္ျပဳသူသည္ တစ္သက္လံုးျပဳခဲ့ေသာ ဂုိနာဟ္မ်ားမွခ်မ္ းသာရျခင္းအေႀကာင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. အႀကင္သူသည္ ကဒ္ရ္ညျမတ္၌ အီမာန္ႏွင့္တကြ သဝါဗ္၏ မက္ျဖင့္ (ေအဗာဒတ္ ခဝတ္ရန္အတြက္) ရပ္လွ်င္ ထုိသူေနာက္ေနာင္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဂုိနာဟ္မ်ားကုိ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပးေတာ္မူေလသည္။

* ရပ္လွ်င္ဟူ၍ မိန္႕ဆုိျခင္းမွာ …. နမာဇ္ဝတ္ျပဳေနျခင္း၊ ၎အျခားေသာ ေအဗာဒတ္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုိ ဖတ္ျခင္း၊ သစ္က္ရ္ စသည္မ်ား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေသာင္ဗဟ္ ဆုိသည္မွာ ေနာက္ေနာင္က ျပဳမူခဲ့သည္မ်ားကို သံေဝဂရ၍ ေရွ႕တြင္ မက်ဴးလြန္ေတာ့ေႀကာ င္း ဝန္ခံခ်က္ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္အႀကင္သူသည္ ဂုိနာဟ္ကဗီရဟ္မ်ား ကုိလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့သူျဖစ္လွ်င္ ကဒ္ရ္ညျမတ္ ၎ မည္သည့္ ေအဗာဒတ္ ျပဳရာ၌ မဆို မိမိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ေသာင္ဗဟ္ျပဳရန္ သင့္ေပသည္။ သုိ႕မွသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျပည့္စံုေသာ ရဟ္မဟ္ သက္ေရာက္ေပမည္။ ဂုိနာဟ္အႀကီးအငယ္မ်ားလည္း ခ်မ္းသာေပးမႈရရွိေ ပမည္။

ကဒ္ရ္ညဥ့္ကုိ မရသူသည္ လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. သင္တုိ႕အေပၚ၌ လတစ္လေရာက္လာေပၿပီ ။ ထုိလထဲမွ ညတစ္ညသည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ သာျမတ္ေပသည္။ အႀကင္သူသည္ ထုိညကုိ လက္လြတ္သြားလွ်င္- ဥပမာဆုိေသာ္.. ေကာင္းမႈအေပါင္းမ်ား လက္မဲ့ျဖစ္သူပင္ျဖ စ္ေပသည္။ ထုိည၏ ေကာင္းမႈမ်ားမရရွာ ေပ။ သုိ႕ေသာ္ ထုိသူသည္ အမွန္ပင္ မရထုိက္ျခင္းေႀကာင္႔ လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အမွန္မွာ ထုိသူသည္ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ စည္းစိမ္ကုိ လက္လႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ထုိသူ လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း မွာ စဥ္းစားေတြးေတာေနရ န္မလိုေပ။ မီးရထားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေငြအသာျပာအနည္းငယ္ အတြက္ တစ္ညလံုးမအိပ္စက္ပဲကုန္လြန္ေစႀကသည္- အကယ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀- ေအဗာဒတ္ အတြက္ တစ္ညမအိပ္ပဲေနလွ်င္ခဲယဥ္းဖြယ္ရာမရွိေ ပ။

* ရွဒ္ဒါဒ္ (ရေသြ႕) သခင္သည္ တစ္ညလံုး လူးလြန္႕၍ကုန္လြန္ ေစသည္။ အို.. အသွ်င္ မီးလွ်ံကုိ ေႀကာက္ရြံ႕မႈက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအား သက္သက္သာသာအိပ္စက္မႈကို ပ်က္စီးေစပါသည္ ဟုမိန္႕ေတာ္မူေလသည ္။

* ေစြလဟ္ဗင္အသီမ္ (ရေဟ့) သခင္သည္ တစ္ညလံုးနမာဇ္မ်ား ဖတ္ေတာ္မူၿပီး နံနက္တြင္ ဒိုအာေတာင္းသည္မွာ ၊ အို… အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးသည္ဂ်ႏၷတ္ကုိ ေတာင္းႏုိင္ေသာ စြမ္းအားမရွိပါ။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကုိမီးလွ်ံ၏ ေဘးမွ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါရန္ကုိပင္ ေတာင္းဆုိအသနားခံပါ၏။

* ေအမာမ္ရွာေဖြအီ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္သည္ ရမသြာန္လျမတ္၌ ေန႕-ည နမာဇ္ မ်ားတြင္ ကုရ္အာန္ က်မး္ေတာ္ျမတ္ကုိ အစအဆံုး အႀကိမ္ (၆၀) ဖတ္ေတာ္မူေလသည္။

ကဒ္ရ္ညျမတ္၌ ေကာင္းမႈျပဳသူ၏ ဂုိနာဟ္ ခြ်တ္ကယ္ေတာ္မူျခင္းအေႀကာင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. လိုလတြလ္ကဒ္ရ္ ညဥ့္ျမတ္၌ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္) သခင္သည္ ဖြရစ္ရွတဟ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္- မ်ားႏွင့္အတူေလာကကိုဆင္းသက္လာေတာ္- မူေလသည္။ ထုိင္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေလ်ာင္းလ်က္ျဖ စ္ေစ ေအဗာအတ္ ႏွင့္ သစ္က္ရ္ျပဳေနသူမ်ားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မတ္ မဟာကရုဏာ သက္ေရာက္ေစရန္ ဒိုအာ ဆုမြန္မ်ားျပဳႀကေပသည္။

ရွိဳင္ခ္အဗ္ဒြလ္က- ဒင္ရ္ဂ်ီလာနီ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က ဂြန္ယဟ္ က်မ္းတြင္ အစ္ဗ္ႏုိအဗ္မာစ္ (ရေသြ႕) သခင္၏ ဆင့္ျပန္ခ်က္ကို ေရးသားထားသည္မွာ … ဖြရစ္ရွတဟ္မ်ား သည္ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ ( အလိုင္ဟစၥလာမ္) သခင္၏အမိန္႕အရ ျမိဳ႕၊ ရြာ၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာ စသည့္မူစလင္မ်ားရွိသေရြ႕ ေနရာတုိင္း၌အီးဒ္ေ န႕တြင္ သြားေရာက္ လက္ဆက္ႀကေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေခြး၊ ဝက္၊ ေဇနာမူေႀကာင့္ေရခ်ဳိးရန္ရွိသူ၊ သက္ရွိသတၱဝါပံုရွိေသာ အိမ္မ်ားသုိ႕မူ မဝင္ေရာက္ႀကေပ။

* ကဒ္ရ္ညသည္ ရမသြာန္လ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္၏ 'မ'ရက္မ်ားတြင္ရွိသည္။ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ။

ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္တြင္ ေတာင္းဆုိရန္ ဒုိအာအေႀကာင္း

"အလႅာဟ္ဟြမ္မ အန္န္နက အဖုဝြန္ တုိ႕ဟစ္ဗြလ္ အဖ္၀ ဖအ္ဖို႕အန္နီ" ..

အဓိပၸာယ္မွာ၊ "အို… အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ ဧကန္မုခ်အသွ်င္သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ သည္။ ၎ခ်မ္းသာေပးမႈကိုလ ည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ သည္။ သုိ႕ရွိရာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး/ မ ကိုလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါ" ။

စြဖ္ယာန္ေသာင္ရီ ( ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ … ထုိည၌ အျခားေသာ ေအဗာဒတ္မ်ား ေဆာက္တည္မည့္အစား ဒုိအာ၌ ပင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက သာေကာင္းေလသည္။

အစ္ဗ္ႏုိ႕ရဂ်မ္ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ… ဒုိအာသက္သက္ပင္မဟုတ္ပဲ အျခားေသာ ေအဗာဒတ္မ်ား ေဆာက္တည္ျခင္းက ပုိ၍ျမတ္ေလသည္။ ဥပမာ။ ။ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္း၊ နမာဇ္ဝတ္ျပဳျခင္း- ဒုိအာဆုမြန္ေတာင္- ျခင္း၊ မုိရာကဗဟ္ စသည္မ်ားျဖစ္ေလသည္။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ.. ဤသည္ေသာ ကုသုိလ္မ်ားပြားၾကရန္ လာရွိသျဖင့္ အားလံုးေသာ ေအဗာဒတ္မ်ားျပဳမူၾကရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပသည္။

Thursday, 30 June 2011

ရမႆြာန္လျမတ္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။


က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ

အို- “မုအ္မင္န္” ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရား ရွိၾကကုန္ေသာသူအေပါင္းတို႔၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ထက္ အလ်င္ရွိခဲ့ၾကေသာ သူတို႔အေပၚ၀ယ္ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ရန္ ပညတ္ေတာ္ကို ျပ႒ာန္းေတာ္မူသကဲ့သို႔ပင္ အသင္တို႔အေပၚ၌လည္း ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ကို ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ (ဥပုသ္ သီတင္းေဆာက္တည္) မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ျပစ္မႈ ဒု႐ုိက္တို႔မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာ၏။

(အသင္တို႔ ဆြိယာမ္ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ၾကရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကား) ေရတြက္ထားေသာ (အနည္းငယ္မွ်ေသာ) ေန႔ရက္မ်ားပင္တည္း။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔အနက္မွ တဦးတေယာက္ေသာသူသည္ ေ၀ဒနာစြဲကပ္၍ မက်န္းမာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္လ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ (ဥပုသ္သီလမေဆာက္တည္ႏိုင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ပါလွ်င္) ထိုသူ႔အေပၚ၌ အျခားေသာေန႔ရက္မ်ားကို တြက္စစ္၍ ျဖည့္စြက္(ေဆာက္တည္)ရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ တဖန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ခဲယဥ္းစြာ သီလေဆာက္တည္ၾကရပါမူ ယင္းသူတို႔သည္ (ထိုပ်က္ကြက္ေသာေန႔ရက္မ်ား) အစား (တရက္လွ်င္) သူဆင္းရဲတဦးကို (ထမင္း တရက္စာ) ေကြၽးေမြးၾကရမည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိစိတ္ေစတနာ အေလ်ာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကား ထိုသူ၏အဘို႔အရာ ပို၍ ပင္ ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ သို႔(ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိ)ေသာ္ျငားလည္း အကယ္စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ (ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ ျခင္း၏ အက်ိဳးအာနိသင္တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ) သိနားလည္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဘို႔အရာ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းျမတ္(ေသာ အမႈ)ပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

( “ဆြိယာမ္” ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေန႕ရက္မ်ားသည္) ရမ္ႆြန္လျမတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ (ထိုလ၌ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ အထံေတာ္မွ) ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ က်ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ (ယင္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) လူသားခပ္သိမ္းတို႕အဘို႕ တရားဓမၼအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တရားလမ္းမွန္ ရေစ ေသာ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိေစေသာ ထင္ရွားလွသည့္ သက္ေသခံလကၡဏာမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း (က်ေရာက္လာ ေသာက်မ္းေတာ္ျမတ္ပင္တည္း)။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမဆို ထို(ရမ္ႆြာန္)လျမတ္ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ယင္းလျမတ္၌ (တစ္လပတ္လံုး) ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ရေပမည္။ သို႕ရာတြင္ အၾကင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀ဒနာ စြဲကပ္၍ မက်န္းမမာျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္လ်က္ ရွိေနခဲ့ေသာ္ ထိုသူ႕အေပၚ၀ယ္ အျခားေသာေန႔ရက္မ်ားတြင္ (မိမိပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ဥပုသ္ရက္မ်ားကို) တြက္စစ္၍ (ျဖည့္စြက္) ေဆာက္တည္ရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အဘို႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈကို အလိုရွိေတာ္မူေပသည္။ အသင္တို႔အဘို႕ ခက္ခဲမႈကိုကား (အလ်င္း) လိုလားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္တ၀ (အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္) အသင္တို႕ (ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ေန႔ရက္) အေရအတြက္ကို ျပည့္စံုေအာင္ျပဳေစရန္ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အား ထိုအသွ်င္ျမတ္ၫႊန္ျပေတာ္မူေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း ႀကီးကဲျမင့္ျမတ္ေတာ္ မူေၾကာင္း ႐ြတ္ဆိုၾကရန္ လည္းေကာင္း (အလိုဆႏၵエ ရွိေတာ္မူသည္)၊ သို႕မွွသာလွ်င္ အသင္တို႕သည္ (ထုိအသွ်င္ျမတ္၏) ေက်းဇူးကို သိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာသည္။

ထို႔ျပင္တ၀ (အို-နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(صلي الله عليه و سلم)) ငါအသွ်င္ျမတ္၏ကြၽန္မ်ားသည္ ငါအသွ်င္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင့္ထံ ေမးျမန္းၾကေသာအခါ၀ယ္ (အသင္သည္ ဤကဲ႔သို႔ ေျဖၾကားပါေလ) မုခ်ဧကန္ ငါအသွ်င္ျမတ္သည္ (ယင္းသူတို႔ႏွင့္) နီးကပ္စြာပင္ ရွိေတာ္မူ၏။ ငါအသွ်င္သည္ ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳသူ၏ ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳခ်က္ကို သေဘာတူ လက္ခံ ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ယင္းသူတို႔သည္ ငါအသွ်င္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို လက္ခံနာယူ၍ ငါအသွ်င္ျမတ္ကိုသာ ယံုၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ယင္းသူတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ေသာတရားလမ္းကို ရရွိၾကသူမ်ားျဖစ္တန္ ရာ၏။

(အုိ-မုစ္လင္မ္အေပါင္းတုိ႔၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္) အသင္တုိ႔အဘို႔ရာ ဥပုသ္ေန႔၏ညဥ့္၌ မိမိတို႔ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ သံ၀ါသျပဳျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူေလၿပီ။ ယင္းဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ အသင္တို႔အဘို႔ရာ (အရွက္အိေႁႏၵကို လံုျခံဳစြာ ဖံုးကြယ္ေသာ) ၀တ္စားတန္ဆာမ်ား(ကဲ႔သို႔) ျဖစ္ၾက၏။ ထိုနည္း တူစြာ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုဇနီးမိန္းမမ်ားအဘုိ႔ အရာ (အရွက္အိေႁႏၵကို လံုျခံဳစြာဖံုးကြယ္ေသာ) ၀တ္စားတန္ဆာမ်ား(ကဲ႔သို႔)ပင္ ျဖစ္ၾကေလသည္။ အသင္တို႔သည္ (အမိန္႔ မက်ေရာက္မီ ညဥ့္မ်ား၌ မိမိတို႔ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ ပုန္းလွ်ဳိး၍ သံ၀ါသျပဳျခင္းအားျဖင့္) မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို မိမိတို႔ပင္ လွည့္စားလ်က္ ရွိေနခဲ႔ၾကသည္ကို အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ သိရွိၿပီးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ပင္တေစ ထိုအသွ်င္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ အေပၚ၀ယ္ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ျပန္လွည့္ေတာ္မူ၍ အသင္တို႔ (ျပဳခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ အျပစ္တို႔)ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူၿပီး (ေနာင္ အဘို႔လည္း ဇနီးမိန္းမ်ားႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔၏ညဥ့္မ်ားတြင္ သံ၀ါသျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားေတာ္မူေလၿပီ)။သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုမွစ၍ သင္တို႔သည္ ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳၾက၍ အသင္တုိ႔အဘို႔ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ ျပ႒ာန္းထားေတာ္မူေသာ အရာမ်ား ကို ရွာေဖြၾကေလကုန္။ ထုိမွတပါးတံု အသင္တို႔သည္ ခ်ည္မွ်င္အနက္ (တည္းဟူေသာ ညဥ့္၏အေမွာင္)မွ ခ်ည္မွ်င္အျဖဴ (တည္းဟူေသာ) နံနက္မိုးလင္း အာ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္၏ အလင္းေရာင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာေလသည့္တိုင္ေအာင္ (အစာ အာဟာရမ်ားကို) စားေသာက္ၾကကုန္ေလာ့။ တဖန္ အသင္တို႔သည္ (ယင္းအလင္းေရာင္ေပၚလာသည္မွ ေန၀င္၍ ညဥ့္အခ်ိန္ (က်ေရာက္လာသည့္) တိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ျပည့္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ ေအတိကာဖ္ သီတင္းသံုး ေနထုိင္ၾကစဥ္အခါ၌ ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳျခင္းကို အလ်င္း မျပဳၾကကုန္လင့္။သည္တို႔သည္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ သတ္မွတ္ထားေတာ္မူေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားပင္ျဖစ္ရကား အသင္တို႔ သည္ ထိုနယ္နိမိတ္မ်ား၏အပါးသို႔ပင္ မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္။ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ မိမိအမိန္႔ေဒသနာေတာ္မ်ားကို လူခပ္သိမ္းတို႔ (သိစိမ့္ေသာငွါ) ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေတာ္မူေလသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ယင္းသူတို႔ သည္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာကုန္သတည္း။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၊ စူရာဟ္ဗကရာဟ္၊ အာယသ္ေတာ္ – ၁၈၃ မွ ၁၈၇ အထိ)
7
Dr.လွလွ၀င္းစာမ်က္ႏွာမွေဖာ္ျပပါသည္။

Sunday, 26 June 2011

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ေနခြင့္ စတင္ေတာ့မည္

မေလးတြင္ တရား၀င္ေနခြင့္ စတင္ေတာ့မည္
ဟိန္းသူ Friday, 24 June 2011 19:07
E-mail Print
မေလးရွားတြင္ တရားမ၀င္ ေရာက္ရိွေနသူမ်ားအား စိစစ္ၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳေရး အစီအစဥ္ကုိ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု မေလးရွားအစိုးရက ေၾကညာလုိက္သည္။

“ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ ရယူျခင္း၊ လက္ေဗြႏွိပ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေတြကို စၿပီး လုပ္ပါေတာ့မယ္” ဟု မေလးရွား ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဟစ္ဆန္မူဒင္ ဟူစိန္က ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ မေလးရွား သတင္းစာ The Star ကုိ ေျပာသည္။

ဤေၾကညာခ်က္က မေလးရွားတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား စိတ္၀င္စားၾကသည့္ သတင္း ျဖစ္သည္။

စိစစ္ေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ သတ္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ားကသာ လုပ္ခြင့္ရမည္ဟု ျမန္မာအလုပ္သမား ေအးဂ်င့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ ပုဂံနက္မွ ကိုသန္႔ဇင္က ရွင္းျပသည္။

“လာမယ့္ တနလၤာေန႔နဲ႔ အဂါၤေန႕မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ကုမၸဏီက လက္ေဗြႏွိပ္တဲ့သင္တန္း သြားတက္ရမွာပါ။ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေအးဂ်င့္ေတြမွာပဲ စာရင္းသြင္း၊ လက္ေဗြႏွိပ္ရမွာပါ” ဟု ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ကိုသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားတဦး အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ အျဖစ္ ရင္းဂစ္ ၃၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ မယူရန္ မေလးရွားအစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလုိေသာ ကုမၸဏီမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရွိေနသည့္အတြက္ တရား၀င္ လုပ္ခြင့္ရမည့္ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္း မၾကာမီ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရိွသည္ဟု မဟာနန္း ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ခံတဦးက ေျပာသည္။

“မေလးရွားမွာ ေအးဂ်င့္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီေတြက မ်ားလာတယ္။ ႀကိဳတင္ေငြေတာင္းၿပီး လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြက ရွိေနေတာ့ Black list ျပခံလုိက္ရတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရား၀င္ စာရင္းထုတ္ျပန္ဖုိ႔ မေလးရွားအစိုးရက စီစဥ္လုိက္တာပါ” ဟု မဟာနန္း ကုမၸဏီမွ ကိုမ်ိဳးက ေျပာသည္။

စိစစ္ၿပီး တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္ ရမည့္ ႏုိင္ငံျခားသား တဦးသည္ အခြန္၊ တရားမ၀င္ ေနထုိင္ခ့ဲမႈ အတြက္ ဒဏ္ေၾကး၊ စသည္တို႔ အတြက္ ရင္းဂစ္ ၈၀၀ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး စာရင္းေပးသြင္းၿပီးေသာ သူမ်ားမွာ Yellow Card ဟုေခၚေသာ တရား၀င္ သြားလာခြင့္ ကတ္ ရရွိမည္ဟု သိရသည္။

ဘဏ္အာမခံေၾကး၊ ေဆးရံု အာမခံေၾကးမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား အတြက္ အျခား ကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္လည္း ေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လအနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ပါမစ္ေၾကး (Levy ေၾကး) ေပးသြင္းၿပီးေနာက္ တရား၀င္ ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ပါမစ္ေၾကးမ်ားမွာ မတူညီဘဲ လယ္ယာ လုပ္ငန္း အတြက္ ရင္းဂစ္ ၃၆၀၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံ လုပ္ငန္း အတြက္ ရင္းဂစ္ ၅၄၀၊ စက္ရံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ရင္းဂစ္ ၁၂၀၀၊ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အတြက္ ရင္းဂစ္ ၁၈၀၀ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တရား၀င္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳေရး အတြက္ စိစစ္ျခင္း အစီအစဥ္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆုံးသတ္မည္ကုိ မသိရေသးေပ။

၆ လ ၾကာမည့္ ယခု စီမံကိန္း ကာလၿပီးေနာက္ မေလးရွား ႏုိင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

မေလးရွားအစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္သည့္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ား အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနဦးမည္ဟု မေလးရွားရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက သုံးသပ္သည္။

“တေန႔မွ ၁၈ ရင္းဂစ္ပဲ ရၿပီး တလ လံုးမွ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ပဲ ရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ရွိေနေသးတယ္။ ျမန္မာသံရံုးကလည္း အေထာက္အကူ မေပးဘူး။ မေလးရွား အစိုးရက ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ အေပၚ ဘာမွ အကာ အကြယ္ မေပးႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ အခုလို တရား၀င္အျဖစ္ လုပ္ေပးေနတာေတြဟာ ဘာမွ ထူးလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ျပန္ၿပီး တရားမ၀င္ ျဖစ္သြားၾကဦးမွာပါပဲ” ဟု လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (မေလးရွား) မွ ကိုေက်ာ္ထူးေအာင္က ေျပာသည္။

မေလးရွားတြင္ ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမား အေရအတြက္ ၆ သိန္း နီးပါး ရွိသည္ဟု မေလးရွား အေျခစိုက္ Burma Campaign Malaysia (BCM) အဖဲြ႔၏ စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။ ၅ သိန္း ၀န္းက်င္မွာ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး နယ္စပ္မွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္ေသာ ျမန္မာျပည္သား အေရအတြက္မွာ ႏွစ္စဥ္ ငါးေထာင္ ၀န္းက်င္ ရိွသည္ ဟုလည္း BCM က ဆုိသည္။
ဧရာ၀တီသတင္းစာမ်က္ႏွာမွေဖာ္ျပပါသည္။

Tuesday, 22 March 2011

တာလီဘန္ ျပႆနာသည္ လူထုအံုၾကြမႈ ေပၚေပါက္လွ်င္ ကဒါဖီ စတိုင္ဖမ္းရန္ ဇာတ္ပ်ိဳးထားျခင္း သာျဖစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္း ပတ္ အတြင္း ရခုိင္ျပည္ နယ္ ႏွင့္ ဘဂၤလား ေဒရွ္ နယ္စပ္ ဥ္ တာလီဘန္ဟု
ယူဆ ရသူ ၁၀၀ ခန္ ့ဖမ္းဆီး ရမိသည္ ဆိုျခင္း သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဥ္ လူထု အံုၾကြမႈ မ်ား ေပၚ
ေပါက္လာ ပါက လစ္ဗ်ား ေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီ ကဲ့ သို ့အယ္(လ)ခိုင္ဒါ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ ့၏
လက္ခ်က္ ဟု စြပ္ဆြဲ ၍ ရေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ၏ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္
ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ အမည္ မေဖာ္လို သည့္ စစ္အရာရွိ တစ္ဦး က FNG သို ့ေျပာသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အာဖဂန္ နစၥတန္ ႏိုင္ငံ ဥ္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာတပ္မ်ား ၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္
တာလီဘန္ အစိုးရ အဖြဲ ့ၿပိဳကြဲသြားၿပီး ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ မ်ား သို ့ပ်ံ ႏွံ သြားရာ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ
သည္ လည္း တာလီဘန္ တို ့ခိုေအာင္းရာ ဟု ႏိုင္ငံ တကာ စစ္ေရး အကဲခတ္ တို ့သံုးသပ္ ခဲ့စဥ္
က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ မည္သည့္ တာလီဘန္ မွာ မရွိ ပါ ဟု စစ္အစိုးရ က ဖင္ပိတ္ျငင္း ခဲ့သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ မဂၤလာေတာင္ညႊန္ ့ၿမိဳ ့နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုဌာန ႏွင့္ အျခား
ေနရာမ်ား တြင္ ဆက္တိုက္ ဗံုးခြဲ ခံရစဥ္ ထိုင္းေတာင္ ပိုင္း သို ့မဟုတ္ အျခား ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္း
ဖက္ အဖြဲ ့မ်ား ၏ လက္ ခ်က္ ဟု ထိုင္း တာ၀န္ ရွိသူမ်ား က သံုးသပ္ ခဲ့စဥ္ က လည္း ျမန္မာ
စစ္အစိုးရသည္ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ဟု သာ ေခါင္းစဥ္ တပ္ခဲ့သည္။

ယခင္ က ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္ မူဂ်ာေဟဒင္ သူပုန္မ်ား ေလ့က်င့္ ေပးထားသည့္ ရခိုင္-မြတ္စလင္
လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့မ်ား ရွိေသာ္ လည္း ထိုသူပုန္မ်ား မွာ အိုစမာဘင္ လာဒင္ ၏ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ ခံ လုပ္မႈ ျဖင့္ အာဏာရရွိလာသည့္ တာလီဘန္ အဖြဲ ့ ႏွင့္ တိုက္ ရိုက္ ဆက္စပ္ ျခင္း မရွိ
ေခ်။

ႏိုင္ငံတကာဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ လူထု အံုၾကြမႈ မ်ား တြင္ အာဏာရွင္မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ား ကို အၾကမ္း
ဖက္ သမားအျဖစ္ စြပ္ဆြဲရာ အေနာက္ ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား ေတြေ၀မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ ကို ရိပ္စား မိသည့္
စစ္အစိုးရက ယခု ကဲ့ ဇာတ္ပ်ိဳးထား ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ အရာရွိတစ္
ဦး ကေျပာသည္။

အကယ္၍ လူထု အံုၾကြမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက စစ္အစိုးရ က ဆႏၵျပသူမ်ား ကို ထိုသို ့စြပ္ဆြဲ ပါက
ကဒါဖီ ထက္ ပို၍ ဟာသ ေျမာက္ သည့္ ဗီဒီယို ကလစ္ တစ္ခု ကို ရႈ စားရအံုး မည္ ဟု ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း မွ အဖြဲ ့၀င္ တစ္ဦးက Freedom News Group
သို ့ေျပာသည္။
Copy from Freedom News Group

တာလီဘန္ဟု ယူဆရသူ ၁၀၀ ခန္႔ ေမာင္းေတာ၌ ဖမ္းထား

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ တာလီဘန္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားဟု သကၤာမကင္းသူ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ကို ေမာင္းေတာ အေျခစိုက္ နအဖအစိုးရ၏ နယ္စပ္ေဒသ ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္(နစက) စစ္ တပ္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးထားကာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားသည္ ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နစက တပ္ဖြဲ႔တည္ရွိရာ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာ အနီး၌ ေဖာက္ခြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးမိျခင္းျဖစ္သည္ဟု နစက ႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

“သူတို႔ဆီက ဖမ္းမိတဲ့ပစၥည္းေတြမွာ တာလီဘန္ အစၥလမ္မစ္ အဖြဲ႔ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ေတြ၊ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား ေတြေၾကာင့္ တာလီဘန္လို႔ ယူဆၿပီးဖမ္းထားတာပါ၊ ေမာင္းေတာက နစက တပ္မွာ စစ္ေဆးေနတုန္းပါ”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

နစက ႏွင့္ နီးစပ္သူက ဆက္လက္ၿပီး“တာလီဘန္ေတြ အစည္းအေ၀းလုပ္တာကို စစ္တပ္က မသိလိုက္ေတာ့ ဗ်ဴဟာမႉးက မယက ဥကၠ႒နဲ႔ ရယက ဥကၠ႒ေတြကို အေရးယူမယ္ဆိုၿပီး ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းထားတယ္၊ ဆက္စပ္သူေတြကိုလည္း ဆက္တိုက္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးေနတယ္”ဟုလည္း ဆိုသည္။

တာလီဘန္မ်ားသည္ ခေမာင္းဆိပ္၊ ေအာင္သေျပ၊ ကြမ္းသီးပင္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို အာဖကန္နစၥတန္ တာလီ ဘန္ အဖြဲ႔မွ ေစလႊတ္ျခင္းခံရသူဟု ယူဆရေသာ ေမာ္လဗီဟာ႐ုဒ္က ေဖာက္ခြဲေရး သတင္တန္းမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥကို ၎တို႔အဖြဲ႔၀င္တဦးက စစ္တပ္အား သတင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေမာ္လဗီဟာ႐ုဒ္ မွာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ေနေၾကာင္း နိရဥၥရာ သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

“ေမာ္လဗီဟာ႐ုဒ္ က ဘဂၤလားနယ္စပ္က၀င္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေတြေပးေနတာကို ေဒသခံ နစက က တဆင့္သိရတာပါ၊ အေသးစိတ္ အတိအက်ကိုေတာ့ ဆက္လက္စုံစမ္းေနဆဲပါ”ဟု နိရဥၥရာ၏ အယ္ဒီတာ ကိုခိုင္ျမတ္ေက်ာ္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ထိုေဒသမ်ား၌ ယခုအခါ ခရီးသြားလာေရးခက္ခဲေနၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈလည္း မ်ားျပားေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾက သည္။

“ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ရြာေတြမွာ ည ၁၀ နာရီထိုးရင္ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ထားတယ္၊ ၁၀ နာရီခဲြမွာထြက္ရင္ ပစ္မိန္႔ေပးထား တယ္၊ အမိန္႔ထုတ္တာ တပတ္ရွိၿပီ”ဟု ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ခံ တဦးက ေျပာသည္။

ဖမ္းမိသူမ်ားတြင္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးစိန္၀င္းႏွင့္လက္ရွိ ဥကၠ႒ ၎၏ညီ ဦးေဇာ္၀င္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ညီအစ္ကုိသည္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသူမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

“အခုလုပ္တဲ့အစည္းအေ၀းမွာ သူတို႔ေတြပါတာရယ္၊ အကုန္လုံးက အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ေနေတာ့ တာလီဘန္ေတြနဲ႔ဆက္စပ္မွန္း စစ္တပ္က သတိမထားမိလိုက္ဘူးေပါ့”ဟု ေဒသခံက ဆိုသည္။

ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လုံၿခဳံေရးထူထပ္စြာခ်မထားေသာ္လည္း နယ္စပ္သို႔သြားရာ လမ္းတေလွ်ာက္ႏွင့္ေတာင္ၾကားလမ္းမ်ား၌ စစ္တပ္မ်ား ထူထပ္စြာခ်ထားကာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာနယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ နအဖအစိုးရ၏ တပ္မ်ားထူထပ္စြာခ်ထားေသာ္လည္း ထိုေဒသတ၀ိုက္၌ ဓားျမတိုက္ျခင္း၊ ၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။

ထိုတာလီဘန္ဟုဆိုေသာ အဖြဲ႔သည္ နယ္စပ္၌တာ၀န္က်ေနေသာ နအဖ စစ္တပ္ကိုအခေၾကးေငြ အမ်ားအျပားေပးကာ နယ္ စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္၍ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ ေဒသတ၀ိုက္တြင္ အေျချပဳကာ ဓားျမတိုက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု နအဖအစိုးရက သတ္မွတ္
ေပးထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း နအဖအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကုိ ကိုင္ေဆာင္ကာ ခရီးသြားလာေနၾကသူမ်ားရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။
Copy from IRRAWADDY WEBSITE

Tuesday, 15 March 2011

ခ်ာႏိုဘိုင္းထက္ ၾကီးမားတဲ႔ ႏ်ဴကလီးယား အႏၱရာယ္ တကယ္ က်ေရာက္ျပီ

ယေန႔ တိုက်ဳိျမိဳ႕ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နာအိုတိုခန္ က ဖူကူရွိမာ စက္ရံုတစ္ခုမွ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေတြ အျမင္႔ဆံုးအဆင္႔ ေရာက္သြားျပီး အဲဒီေနရာနဲ႔ ကီလိုမီတာ ၃၀ ပတ္လည္ရွိ လူေတြ

အိမ္တံခါး ပိတ္ေနၾကဖို႔ ေၾကျငာလိုက္သည္။

ဖူကူရွိမာ ဒိုင္အိခ်ိ စက္ရံုမွ ဓာတ္ေပါင္းဖို အမွတ္ (၂) အဂၤါေန႔ မနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ႔သည္။ ေသာၾကာေန႔ ေနလည္ ငလ်င္နဲ႔ ဆူနာမီ ျပီးကတည္း ေလးၾကိမ္ေျမာက္ ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္သည္။ မၾကာခင္ ေပါက္ကြဲေတာ႔မွာက ေရေႏြးေငြ႔ပိုက္ေတြ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဘူးေတြ မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိၾကီး ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြကို ျပင္ဆင္ဖာေထး အေေအးဖ်န္းေနတဲ႔ လုပ္သားအမ်ားစု စြန္႔ခြာခဲ႔ၾကျပီ။

အရဲစြန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ အလုပ္သမားေတြက အမွတ္ (၂) ဓာတ္ေပါင္းဖုိကို ေရဒီယိုဓာတ္ေတြ ယိုစိမ္႔ျပန္႔ႏွံ႔မွႈ မျဖစ္ေအာင္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ေပါက္ကြဲမွႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏိုင္ေပမဲ႔၊ ဒီေန႔မနက္ ၆ နာရီမွာ အမွတ္ (၄) ဓာတ္ေပါင္းဖို ေပါက္ကြဲျပီး မီးလံုးၾကီးေတြ တက္လာသည္။ အမွတ္ (၄) ဓာတ္ေပါင္းဖို မီးစေလာင္ေနျပီလို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေၾကျငာလိုက္သည္။ လူသားထုကို အႏၱရာယ္ေပးဖို႔ ေရဒီယို ဓာတ္ေတြ မၾကာခင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေတာ႔မည္။ အမွတ္ (၃) ဓာတ္ေပါင္းဖိုလည္း ေရဒီယို ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ျမင္႔တက္ျပီး ေပါက္ကြဲဖို႔ ဆိုင္းျပင္းေနျပီ။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဆိုဗီယက္လက္ထက္ ယူကရိန္းမွ ခ်ာႏိုဘိုင္း ဓာတ္ေပါင္းဖို ေပါက္ကြဲမွႈမွာ ကမၻာ႔ အဆိုးရြားဆံုး ႏ်ဴကလီယား မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ အခု ေပါက္မယ္႔ ဓာတ္ေပါင္း ဖိုေတြေၾကာင္႔ ဂ်ပန္ေျမာက္ပိုင္း ငလ်င္နဲ႔ ဆူနာမီမွာ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရခဲ႔သူ ေတြ လံုးပါး ပါးေတာ႔မယ္႔ အႏၱရာယ္ ဆိုးကို ထပ္ရင္ဆုိင္ ေနရျပန္ျပီ။

ဖူကူရွီမာ ပတ္လည္ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ ပတ္လည္အတြင္း ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေတြ ၁၀ နာရီ ျပန္႕ႏွံေနမွာ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ အစိုးရက တိုက်ဳိန႔ဲ ေပက်င္း၊ ရွန္ဟိုင္း ေျပးဆြဲတဲ႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ရပ္ပစ္လိုက္သည္။

ဒါေပမဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္ က ႏ်ဴကလီးယား အႏၱရာယ္ဆိုးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ ဆက္လက္ ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

Friday, 11 March 2011

အင္အားျပင္း ငလွ်င္ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ တြင္ စုနမိ လႈိင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ

စုနမိ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ တြင္ ၉ ဦးေသဆံုး ၊တို က်ိဳ ေလယာဥ္ ကြင္း ကို ပိတ္ထား၊ ဆက္သြယ္ ေရး စနစ္အခ်ိဳ ့ျပတ္ေတာက္

စုနမိ ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးမႈ မ်ား
class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ့ဘက္ကမ္းရိုးတမ္းေဒသတြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၂နာရီ ၃၃မိနစ္အခ်ိန္က အင္အားရစ္ခ်ပ္
တာစေကး၈.၉အဆင့္ရွိအင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္လႈပ္သြားျပီး ၁၀မီတာအျမင့္ရွိဆူနာမီလႈိင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကမီရွီဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕မွာအဓိက ဆူနာမီငလ်င္ေရလႈိင္းတိုက္ခတ္မႈျဖစ္ ပြားေသာေနရာျဖစ္ျပီးပင္လယ္တြင္းမွသေဘာၤမ်ားဆူနာ
မီလိႈင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ေပၚလမ္းမမ်ားေပၚေရာက္ရွိျပီးလမ္းမေပၚရွိကားမ်ား၊အေဆာက္အဦးမ်ားပ်က္စီးရျခင္းမ်ား
ရွိေၾကာင္းႏွင္ ၿမိဳ ့ ေတာ္တိုက်ိဳတြင္လည္းငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးတခ်ိဳ႕တြင္မီးေလာင္မႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း
NHK ရုပ္သံမွာထုတ္လႊင့္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕မိုးေလဝသသတင္းဌာနမွ ဆူနာမီအေရးေပၚေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ထားျပီျဖစ္သည္။ အေရွ့ဘက္ကမ္းရိုးေဒသ
ကိုတနာရီလ်င္ ၁၂၅ကီလိုမီတာႏႈန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးႏိုးေဆာ္ထားျပီး ေဒသခံမ်ားကို ကမ္းေျခမွ၁၀ကီလိုမီတာ
အတြင္းေနထိုင္ေသာေဒသခံမ်ားကို မိမိတို႕ေနရပ္မွထြက္ခြာသြားၾကရန္ႏိႈးေဆာ္ထားျပီးျဖစ္သည္။

ဟာ၀ိုင္အီငလ်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဌာနမွ ပစိဖိတ္ဆူနာမီသတိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ပစိဖိတ္ဆူနာမီက်ေရာက္ႏိုင္ေသာေဒသမ်ားမွာရုရွား၊မာကပ္စ္ကၽြန္းစု(ဂ်ပန္ကၽြန္းစုမ်ား)တြင္ျပင္းထန္ႏိုင္ေၾကာင္းနွင့္ ဂူအမ္၊ထိုင္ဝမ္၊ဖိလစ္ပိုင္၊အင္ဒိုနီးရွား၊ဟာဝိုင္အီ ေဒသမ်ားတြင္လည္း အထူးသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္အသိေပးထားေၾကာင္း
သတင္းမ်ားတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ အေရွ ့ေျမာက္ ပိုင္း တြင္ 8.9 မဂၢနီက်ဳ အဆင့္ ရွိသည့္ ငလွ်င္ ယေန ့ထပ္မံ လႈပ္ခတ္ သြား သည့္ အတြက္
ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး ရံႈးမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ရွစ္မီတာ အျမင့္ ရွိသည့္ စုနမိ လႈိ င္းမ်ား ျဖစ္ေပၚက ကမ္းေျခမ်ား သို ့
လာေရာက္ ရိုက္ခတ္ လွ်က္ရွိသည္။

ယခု လႈပ္ခတ္ သည့္ ငလွ်င္မွာ ၁၉၆၀ ခု ႏွစ္ က ခ်ီလီ ႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ခတ္ ခဲ့သည့္ အင္အား ၉.၅ အဆင့္ ရွိ ငလွ်င္ၿပီးလွ်င္
အျပင္းထန္ ဆံုးျဖစ္သည္။ ငလွ်င္ ေၾကာင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ ့ ရွိ လူေနအိမ္ ေလးသန္း ေက်ာ္ လွ်ပ္ စစ္မီး မ်ား ျပတ္
ေတာက္ကာ အေဆာက္အဦ အခ်ိဳ ႏွင့္ တံတားမ်ား ပ်ိဳက် ပ်က္စီးခဲ့သည္။

စုနမိ ငလွ်င္ သည္ ရုရွား ႏွင့္ ထိုင္၀မ္ အပါအ၀င္ ပိစိဖိတ္ သမုဒၵရာ အတြင္း ရွိ ႏိုင္ငံ ၂၀ ေက်ာ္ ကို ရိုက္ခတ္မႈရွိႏိုင္
သည္ ဟု U.S. Geological Survey မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ဆူနာမီၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ မ်ားၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး
ဆူနာမီ ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင္း လူ၉ဦးေသဆံုးရေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကာလီဖိုး နီးယား စသည့္ အေမရိကန္ အေနာက္ ဘက္ ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားတြင္ စုနမီ သတိေပးခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္
ထားသည္ ။ ဟာ၀ိုင္ယီ ကၽြန္း တြင္ စုနမီ အဆင့္ ျမင့္ သတိေပးခ်က္ မ်ား ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

Wednesday, 16 February 2011

၆၄ၾကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန ့ဖိတ္ၾကားလႊာ

ကိုေ၀ဇင္ဦးႏွင့္ ျမန္မာမူဆလင္အသင္း

၆၄ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန ့မိတ္စံုစားပြဲကို လာေရာက္အားေပးၾကပါရန္ဖိတ္ၾကားပါသည္..

ႏုိင္စိုးခင္ (အမွဳေဆာင္)
မြန္အမ်ဳိသားအသင္း(ဂ်ာမနီ)