Thursday, 31 December 2009

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ဆုေတာင္းလႊာ


ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွာေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွစ္သစ္မွာလိုအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝက်ပါေစလို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ) မွဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

Thursday, 24 December 2009

အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးစာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္း...

Internet Email, Gmail မ်ားတြင္ ေတြ႕သိေနရေသာ အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ အဓိပၸါယ္မဲ့စြာ ယိုးစြပ္တင္ျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ားမွားယြင္းစြာ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္၊ မျပဳလုပ္မိေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ယင္းစြပ္စြဲေစာ္ကားမႈမ်ားသည္ (၁) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ၊ (၂)တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)အေပၚ (၃) အစၥလာမ္ႏွင့္ (၄) မြတ္စလင္မ္ထုအေပၚတြင္ျပဳလုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္ကိုဆဲဆိုထားေသာစာသားမ်ားပါရွိေနသျဖင့္ ထာ၀ရ ဘုရားကို ယံုၾကည္မႈရွိေသာခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ယံုၾကည္ေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားေရးသားခ်က္မဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သာမန္ေကာက္ခ်က္ခ်မိႏုိင္ပါသည္။

အမွန္ဆိုရေသာ္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို လက္မခံေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားလည္းမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း လြယ္ကူစြာပင္ သိႏုိင္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ -ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ငါးပါးသီလကို အထူးေစာင့္ထိန္းရပါသည္။ငါးပါးသီလထဲတြင္ မုသားေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကည္ရျခင္း သည္လည္းတစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ရာ "တမန္ေတာ္ျမတ္၌ ဇနီး အေယာက္ (၆၁)ေယာက္ရွိသည္ဟုနာမည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ႀကံေရး သားမႈမ်ားပါ၀င္ေနသျဖင့္ " ငါးပါးသီလကိုက်ိဳးေပါက္ရာေရာက္ေစသျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶ၀ါဒီတစ္ဦးမွာ ထိုအမႈကိုက်ဴးလြန္မည္မဟုတ္ပါ။ က်န္စြပ္စြဲတင္ျပခ်က္မ်ားသည္လည္းမုသားဆင္ထားမႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္၌ကလည္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး၊တစ္ပါးသူကိုလည္း လိမၼာယဥ္ေက်းလာေအာင္ ျပဳျပင္ေပးတတ္ေသာ စိတ္ထားကိုထားတတ္ၾကသည္မွာ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ "သူတစ္ပါးကိုဆံုးမေသာနည္းအတုိင္း မိမိကိုယ္တုိင္လိုက္နာျပဳက်င့္ရာ၏။မိမိကိုယ္တုိင္ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ္မွ သူတစ္ပါးကို ဆံုးမရာ၏။ မိမိကိုယ္ကိုယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမရျခင္းသည္ ခဲယဥ္းလွစြာတကား" (ဓမၼပဒ-၁၅၉)

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္တြင္ လူႀကီးသူမတို႕သည္ မိမိတို႕၏သားေျမးတို႕အားဆံုးမသြန္သင္ေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခြန္း မွာ - "အမိယုတ္က ႏႈတ္ၾကမ္း၍ အဖယုတ္က အမူအယာၾကမ္း၏" ဟူ၍ ျဖစ္ရာ မိယုတ္၊ဖယုတ္ တို႕မွာ ႏႈတ္၊ အမူအယာၾကမ္း သည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ကာမိမိမိုက္မဲမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးရာ ေရာက္ေစသျဖင့္ဤအျပဳအမူမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားတတ္သည္ျဖစ္ရကား ယခုကဲ့သို႕ယုတ္ညံ့ေသာစကားမ်ားကို ဆုိ၀ံ့သူတို႕မွာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦးလည္းမျဖစ္တန္ရာေပ။

ယင္းတို႕၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးရန္တုိက္ေပးျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးစိတ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုးေပးျခင္း ျဖင့္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား၊မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ တုိက္ထြန္းထားေပရာ ဤသည္လည္းဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ လံုး၀ညီညြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရျပန္ပါသည္။

"သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူႏွစ္ေယာက္တို႕၏ညီညြတ္မႈကို ဖ်က္စီးတတ္ေသာကုန္းတိုက္ စကားေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္၏။ စိတ္၀မ္းကြဲေသာသူတို႕ကိုေစ့စပ္၏။ ညီညြတ္ၿပီးေသာသူတို႕ကို အၿမဲညီညြတ္ေအာင္ ကူညီ၏။ ေျပာဆို၏။"(မဇၩိမနိကာယ္၊ ဆဗိၺေသာဓနသုတ္)။

သို႕ရွိရာ မြတ္စလင္မ္လူငယ္တို႕သည္ Internet Email, Gmailမ်ားတြင္ေတြ႕ေနရေသာ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရး၊ မြတ္စလင္မ္မုန္းတီး ေရး၊၀ါဒျဖန္႕စာသားမ်ားကို ေရးသားတင္ျပေနသူမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရမည္ဟုေတြးမထင္ေကာင္းပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ထိုသို႕ေသာ ေအာက္တန္းက်သည့္အမႈအား ဘယ္နည္းျဖင့္မွ် မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ထိုသို႕ အသိမရွိဘဲႏွင့္အထင္မွားမိပါက မိမိ၌ပင္ အျပစ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

"အို-ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕၊ အသင္တို႕သည္မ်ားစြာေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွေရွာင္ ၾကဥ္ၾကေလကုန္။ ဧကန္အမွန္ အခ်ိဳ႕ေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွာ အျပစ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။" (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၂)

(၁) အစၥလာမ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရျခင္း မကၠာဟ္သားမုရွရီက္တို႕၏ ေစာ္ကားမႈ၊ အႏုိင္က်င့္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (ဆြ)ကို လက္ခံခဲ့ၾကေသာ သူတို႕မွာ ဒလစပ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး၊အလႅာဟ္ဘက္မွ ျပန္လည္တံု႕ျပန္၍ အခြင့္အေရးမေပးေသးသျဖင့္ နင္းျပားဘ၀သို႕ေရာက္ခဲ့ရပံုမွာ ကမၻာ့သမိုင္းပညာရွင္တို႕အတြက္ ကရုဏာသက္ဖြယ္တစ္ရပ္အျဖစ္မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ရပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္သည္မြန္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္အယူ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕႔ျပသရန္ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ရကား အစတြင္ ေမတၱာတရားကို ကိုယ္ထင္ျပဖို႕ငံု႕ခံခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္မွ သစၥာတရားကို ခို၀င္ၾကဖို႕တံု႕ျပန္ခိုင္းပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာတြင္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သဘာ၀က်ေသာသာသနာ၊ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ သာသနာ၊ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ သာသနာ၊ တရားမွ်တကိုမ်က္ေျခအျပတ္မခံေသာသာသနာ၊ ေမတၱာတရားကို အပ်ိဳရည္မပ်က္ေစေသာ သာသနာ၊အမွန္တရားႏွင့္ယွဥ္ေသာ သာသနာ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုတင္းၾကပ္စြာခ်မွတ္ထားပါသည္။

"လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ျပန္တိုက္ၾကေလကုန္။" (ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၁) အစၥလာမ္တြင္ ခုခံစစ္ သက္သက္ကိုသာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ၊က်ဴးေက်ာ္စစ္ဟူသမွ်ကို အားမေပးပါ။ မေထာက္ခံပါ။ မျပဳခိုင္းပါ။ ဤသို႕ တရားေသာ ခုခံစစ္၊ ျပန္တုိက္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွာဟစ္ဂ်ရီ (၂)ခုႏွစ္၊ ဆြဖရ္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ျဖစ္ရာ တမန္ေတာ္သက္ေတာ္(၅၅)ႏွစ္ေရာက္မွသာ ျဖစ္ပါသည္ တနည္းဆိုေသာ္ မြတ္စလင္မ္တို႕သည္ ၁၅ႏွစ္လံုးလံုး အႏုိင္က်င့္ခံ ဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရပါသည္။

"အလႅာဟ့္လမ္း၌ အသင္တို႕ကို တုိက္ခိုက္လာသူတို႕အား တိုက္ခိုက္ၾကကုန္ေလာ့။သို႕ရာတြင္ အသင္ တို႕သည္ စည္းေဖာက္သူမ်ား မျဖစ္ၾကကုန္လင့္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စည္းကမ္း၊ ေဖာက္ဖ်က္သူတို႕အား ႏွစ္သက္ေတာ္မမူေပ။လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ေတြ႕ရွိရာအရပ္၌ သုတ္သင္ၾကေလကုန္။ အသင္တို႕ကိုႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေနရာမွ အသင္တို႕ကလည္း ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ၾကေလကုန္။ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ပင္ ပို၍ဆိုးရြားလွ ေပသည္"ကုရ္အာန္ (၂း၁၉၀-၁၉၁)

- အလြန္ရိုးစင္းလွေသာ စည္းကမ္းလမ္းညႊန္ပင္ - (က) အလႅာဟ့္လမ္း၌ လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ျပန္တုိက္ရန္ (ခ) စည္းမက်ဴးၾကရန္ (ဂ) က်ဴးေက်ာ္သူကို ေတြ႕ရာအရပ္၌ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ (ဃ) မိမိတုိ႕ ပိုင္ဆုိင္ေသာေနရာမွာ ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ရန္ဟုသာဆက္တိုက္ေျပာထားရာ (၁) မိမိအိမ္၌ မိမိေနေသာ (၂) မိမိအလုပ္မိမိလုပ္ေနေသာ (၃)မိမိေနရာ၌ မိမိရွိေနေသာ (၄) မြတ္စလင္မ္တို႕အား မက်ဴးေက်ာ္ေသာ ၊မေစာ္ကားေသာ သူတို႕အား ဘာတစ္ခုမွ် ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ မရွိပါ။ မပါပါ။

အစၥလာမ္တြင္ ခုခံစစ္ကို ခြင့္ျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ "ညွင္းပမ္းမႈလံုး၀ ပေပ်ာက္သြားသည့္အထိ၊ သာသနာသည္ အလႅာဟ့္္အတြက္ျဖစ္သည့္တိုင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ တုိက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ သို႕ရာတြင္ ထိုသူတို႕သည္စစ္တိုက္ျခင္းကို ရပ္စဲၾကပါလွ်င္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္သူတို႕မွတစ္ပါးအျခားသူမ်ားကို ရန္လိုစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။" (ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၃) "သာသနာေရး၌ အဓမၼ စနစ္ မရွိေစရ။" (ကုရ္အာန္ ၂း၂၅၆) သို႕ရွိေပရာ အစၥလာမ္တြင္ စစ္တိုက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုရာ၌ - (က) တရားေသာခုခံစစ္သာ ျဖစ္ရေပမည္။ (ခ) က်ဴးေက်ာ္စစ္ လံုး၀မျဖစ္ေစရ။ (ဂ) စည္းကမ္းမေဖာက္ရ။ (ဃ) ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ မရွိေစရ (င) စစ္ေျပၿငိမ္းပါက ရန္မလိုရ ဟူေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။အစၥလာမ္သည္ ဘာသာအယူ၀ါဒ မတူသူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ " အို လူသားအေပါင္းတို႕၊ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႕အား တစ္မိတစ္ဖတည္းမွဖန္ဆင္း ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။"(ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)

ဤအာယသ္ေတာ္သည္ လူသားအေပါငး္တို႕သည္ ကမၻာအိမ္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္က ဤအတုိင္းပင္ခံယူထားပါသည္။ "အသင္တို႕အား ဘာသာေရး၌ မတိုက္ခိုက္သူမ်ား၊ အသင္တို႕အား အိမ္မ်ားမွမႏွင္ထုတ္သူမ်ားအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳေပး ျခင္းႏွင့္တရားမွ်တစြာဆက္ဆံျခင္းကို ငါအရွင္ျမတ္က မတားျမစ္ပါ။" (ကုရ္အာန္ ၆၀း၈) "အသင္တို႕သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္အေကာင္းဆံုးေပၚထြက္လာသူမ်ားပင္။" (ကုရ္အာန္ ၃း၁၁၀) "ထို မယံုၾကည္သူတို႕အား ခြင့္လႊတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာပါ။သူတို႕သည္ မၾကာမီ သိလာၾကမွာပါ။" (ကုရ္အာန္ ၄၃း၈၉) "မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ လူသားတို႕အားသူ၏ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူ၏လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းရာရေစေၾကာင္း ဖန္တီးေပးသူသာျဖစ္၏ "(တမန္ေတာ္ျမတ္ ၏ေနာက္ဆံုး ဟဂ်္မိန္႕ခြန္း)

အစၥလာမ္ကျပဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ဘာသာသာသနာအသီးသီးသည္ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ရာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းစည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္သြန္သင္ထားပါသည္။အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကား ျပသရာ၌ အစၥလာမ္သည္အျပည့္စံုဆံုးဟု ဆိုရေပမည္။ မည္သည့္အယူ၀ါဒကမွ် အမ်ိဳးသားသည္ ဇနီးမယားဘယ္ႏွစ္ဦးယူခြင့္ရွိသည္ကိုတိတိပပ ေျပာဆိုထားျခင္းကို မေတြ႕ရေပ။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးထမ္းအရသာအိမ္ေထာင္သားေမြးျပဳၾကၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို အမ်ားအားျဖင့္က်င့္သံုးေနၾကပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ သဘာ၀က်ေသာ သာသနာျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအားဇနီးတစ္ေယာက္သာ ယူရမည္ဟု ေျပာမထားပါ။ ဤသို႕သတ္မွတ္ထားပါက အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္သည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ပီျပင္စြာတင္ျပထားသည့္တစ္ခုတည္းေသာ သာသနာျဖစ္ပါသည္။

အသင္တို႕သည္ ခိုကိုးရမဲ့ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမွ်တမႈအတြက္စိုးရိမ္ မကင္းျဖစ္ပါမူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး (သို႕မဟုတ္)အသင္တို႕လက္ယာလက္ကပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြၽန္မ တစ္ဦးႏွင့္ပင္ လက္ထပ္ရေပမည္။(ကုရ္အာန္ ၄း၃) ဤအာယသ္ေတာ္အား ခဲြျခမ္းစိစစ္ေသာ္-(က) မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို စာနာသနားမႈ (ခ) တရားမွ်တမႈကိုေရွ႕တန္းတင္ျခင္း(ဂ) တစ္ဦးတည္းယူရန္ အသားေပးျခင္း (ဃ) ေက်းကြၽန္ကို ဂုဏ္ေပးကာသူေကာင္းျပဳေစမႈတို႕ပါ၀င္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေနပါသည္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) ေခတ္အခ်ိန္၌ ကြၽန္ပိုင္ရွင္စနစ္ထြန္းကားေနၿပီးကြၽန္လူတန္းစားတို႕ခမ်ာမွာလည္း အႏွိမ္ခံ၊ အႏုိင္က်င့္ခံ ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္အဆင့္အတန္းနိမ့္က်ကာ လူျဖစ္က်ိဳးမနပ္ျဖစ္ေနၾကရရွာေပသည္။ သို႕ရွိရာအစၥလာမ္သည္ လူလူခ်င္း တစ္ဘက္သတ္အႏုိင္က်င့္မႈကို လက္မခံ၊ အားမေပးေသာသာသနာျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ကြၽန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ေရွ႕တန္းက ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အစၥလာမ့္မ႑ိဳင္ႀကီး (၅) ရပ္အနက္မွတစ္ရပ္အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဇကားသ္(သန္႕စင္ဒါန) ေငြေၾကးကို ေပးသည့္အခါ၌ "ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္" အတြက္ပါေပးၾကရန္ မိန္႕ၾကားထားပါသည္။(ကုရ္အာန္ ၉း၆၀)။ ထို႕ျပင္ ဂ်ႏၷသ္သို႕ စံျမန္းရမည့္သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏အရည္အခ်င္းကိုေဖာ္က်ဴးရာတြင္လည္း - "ကြၽန္တစ္ဦးကိုလြတ္ေျမာက္ေစမႈ"သည္လည္းတစ္ရပ္အပါအ၀င္ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။}} (ကုရ္အာန္ ၉၀း၁၃) အစၥလာမ္သည္ ကြၽန္လူတန္းစားကိုသနားၾကင္နာခိုင္းပါသည္။ကယ္တင္ခုိင္းပါသည္။ ေကာင္းမြန္ရာကိုျပဳေစပါသည္။ "ၾကင္ေဖာ္မရွိေသာ ေယာက်္ား-မိန္းမတို႕အားလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာကြၽန္-ကြၽန္မမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထိမ္းျမားေပး ၾကပါေလ။" (ကုရ္အာန္ ၂၄း၃၂)

အစၥလာမ္သည္ ဘာသာျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယူ၍ သာသနာမျပဳခုိင္းပါ။"ယံုၾကည္သူ မုရွ္ရီက္ထက္စာလွ်င္ ယံုၾကည္သူ ကြၽန္မကပို၍ေကာင္းျမတ္လွေပသည္။" (ကုရ္အာန္ ၂း၂၂၁)

ဟစ္ဂ်ရီ ၂ ခုႏွစ္ ၊ ဆြဖရ္လ (၁၂)ရက္ေန႕၌ ေစာ္ကားက်ဴးေက်ာ္သူတို႕အားျပန္လည္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရရွိသြားသျဖင့္ အမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းအတြက္မျဖစ္မေနစစ္ပြဲမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရေလရာ ခုခံစစ္ပြဲမ်ား၌က်ဆံုးသြားေသာ ရွဟီဒီ အာဇာနည္မ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ားမွာ မုဆိုးမဘ၀သို႕ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႕စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးတိုင္း မုဆိုးမအေရအတြက္တိုးလာရာ သူမတို႕၏ဘ၀ လံုၿခံဳေရးအတြက္ႏွင့္ အဖမဲ့ကေလးမ်ား၏ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးတို႕အတြက္ အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာေမတၱာေပးရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ)က မိမိ၏ေနာက္လိုက္ ဆြဟာဗဟ္တို႕ကို မုဆိုးမမ်ားကို တရား၀င္ထိမ္းျမားယူၾကပါရန္မိန္႕ၾကားရာတြင္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကလည္း မန္ေတာ္၏အဆိုအမိန္႕ ကို နာခံၾကပါသည္။ဤေနရာ၌ သိထားအပ္သည္မွာ -

မဒီနာရွိ အန္ဆြာရီ ဆြဟာဗဟ္တို႕သည္ မိမိတုိ႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအားမရွိရွာေသာ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကို မိမိတုိ႕၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအနက္မွ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းကိုပင္ ေပး၀ံ့သူမ်ား၊ ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသကဲ့သို႕။ မကၠာမွ မုဟာဂ်ီရီးန္ဆြဟာဗဟ္တို႕သည္လည္း မိမိတုိ႕ပိုင္ဆုိင္ေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ား၊ အိုးအိမ္မ်ားအားလံုးကိုပင္ စြန္႕၀ံ့သူ မ်ားျဖစ္ၾကရာသူတုိ႕၏ ႏွလံုးသားစိတ္အစဥ္တြင္ စြန္႕လြတ္အနစ္နာခံလိုစိတ္မ်ားျဖင့္သာထံုမြန္းေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရ ပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုတစ္ဦးထက္မက လက္ထက္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ အကာအကြယ္ေပးလိုမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ကာမဂုဏ္ လိုက္စားဖို႕အတြက္ တဏွာက်ဴးလြန္ရန္ စိတ္ကူးမရွိပါ။ ဤသည္ကိုအလႅာဟ္ကလည္း ျပင္းထန္စြာ သတိေပးထားပါသည္။

"မိမိတို႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ကာမဂုဏ္လိုက္စားသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာ ထိမ္းျမားၾကေလကုန္။" (ကုရ္အာန္ ၄း၂၄) အစၥလာမ္သာသနာ၏ သင္ၾကားခ်က္၌ မိမိမလုပ္ေသာအလုပ္ကို သူတစ္ပါးအားလုပ္ခုိင္းျခင္းကို အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။ "အသင္တို႕ မျပဳလုပ္ေသာကိစၥကို အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုေနၾကပါသနည္း။အလႅာဟ့္္ထံတြင္ အသင္တို႕ မျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေျပာဆိုျခင္းသည္အလြန္ပင္ရြံ႕စရာေကာင္းလွ ေပသည္။"(ကုရ္အာန္၆၁း၂-၃) ထို႕ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကို မုဆိုးမမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင္ၾကားရာ၌ မိမိကိုယ္တိုင္ လည္းလက္ေတြ႕စံျပျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဇနီး(၁၁)ပါးတြင္ အာအိရွာသခင္မသာလွ်င္ အပိ်ဳျဖစ္ကာ က်န္ (၁၀)ေယာက္မွာမုဆိုးမမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အာအိရွာသခင္မႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယိုးစြတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ သခင္မအား အရြယ္မေရာက္ေသးခင္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ယုတၱိကင္းေသာ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္၏ သင္ၾကားခ်က္၌(က) အရြယ္မေရာက္ေသးေသာသူကို ထိမ္းျမားလက္ထက္ခြင့္မရွိပါ။ (ကုရ္အာန္ ၄း၆)(ခ) အေမြတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း အဓမၼသိမ္းပိုက္ခြင့္မရွိပါ။ (ကုရ္အာန္ ၄း၁၉) အစၥလာမ္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႕က်င္မႈမ်ားရွိစဥ္အခါသမယ၌တမန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုပါလွ်င္ -(၁) အစၥလာမ္ကို မလိုလားသည့္မကၠာသား မုရွရီက္တို႕၏ တြံေတြးခြက္၌ပက္လက္ေမ်ာရမည့္အျဖစ္ပင္။(၂) ေနာက္လိုက္တို႕၏ စိတ္ကူးတြင္လည္း သူကိုယ္၌က မလိုက္နာေသာမလုပ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥအား မိမိတုိ႕ကို ခုိင္းေစသျဖင့္ အလႅာဟ္ရြံေသာသူအျဖစ္ရႈျမင္သြားကာ အားလံုးက တမန္ေတာ္အပါးမွ ဆုတ္ခြာသြားၾကမည္မွာ ဧကန္ပင္။(၃) တမန္ေတာ္ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအၾကား၌ အတူေရာေႏွာေနၾကေသာ "မုနာဖိက္"အေယာင္ေဆာင္မြတ္စလင္မ္မ်ားအဖို႕မူ တမန္ေတာ္ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအၾကား၌ဤကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေသြးခဲြရန္လည္း မဟာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။သို႕ေသာ္ -

(က) မကၠာသား မုရွရီက္တို႕၏ လက္ညွိဳးထိုးကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို တမန္ေတာ္ျမတ္မခံခဲ့ရျခင္း(ခ) ဆြဟာဗဟ္တို႕၏ အၾကည္ညိဳပ်က္ျခင္းကိုလည္း မခံခဲ့ရျခင္း(အာအိရွာသခင္မ၏ ဖခင္ႀကီးအပါအ၀င္)(ဂ) မုနာဖိက္တို႕အတြက္ ေသြးခဲြစရာ၊ ၀ါဒျဖန္႕စရာျဖစ္ရေအာင္ ဟာကြက္၊ေပ်ာ့ကြက္ မရွိခဲ့ျခင္းမွာ တမန္ေတာ္သည္ မိမိေျပာေသာ စကားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူပ်ိဳလူလြတ္ဘ၀၌ပင္ မကၠာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္အစၥလာမ္ကို ဆက္လက္မေဟာၾကားက အိုးအိမ္၊ ရတနာပစၥည္း၊ မကၠာၿမိဳ႕ရဲ႕အာဏာႏွင့္ႏွစ္သက္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းလာရာတြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္သည္ အာဏာလည္းမမက္ပါ၊ စည္းစိမ္လည္း မမက္ေမာပါ။ မိန္းမလည္း မက္ေမာျခင္းကင္းေၾကာင္းလက္ေတြ႕သက္ေသထူခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

သက္ေတာ္ (၂၅)ႏွစ္၌ မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သူ ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို တာ၀န္သိသိ၊သိကၡာရွိရွိထူေထာင္သြားခဲ့သည္မွာ ခတီဂ်ာသခင္မ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ တမန္ေတာ္ျမတ္သက္ေတာ္ (၄၈)ႏွစ္အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ (၂၃)ႏွစ္တာတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူပ်ိဳဘ၀၌ေရာ၊အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀၌ပါ မိမိအား စြဲလန္းခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာရွိခဲ့ရာ စိတ္၀င္စားမႈလံုး၀မရွိခဲ့ဘဲ အားနည္းသူ ကြၽန္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္မွ လူနည္းစုဘက္မွ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးရင္း၊ လူမႈ႕ဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အစၥလာမ့္တရားကို ျဖန္႕ခ်ီရင္းျဖင့္သာ မိမိဘ၀ကိုတန္ဘိုးရွိရွိ၊ သိကၡာသမာဓိအျပည့္ျဖင့္ ေနထုိင္သြားခဲ့သျဖင့္ ဘာသာမတူသူကမၻာ့သမိုင္းပညာရွင္ တို႕၏ ေလးစားမႈကို အျပည့္အ၀ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယျပည္၏စံျပေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ မဟတၱမဂႏၶီႀကီး၏ စကားကိုကိုးကားေဖာ္ျပရပါေသာ္- "ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ရိုးစင္းေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ရိုးစင္းေသာဘ၀ကိုႏွစ္သက္ျခင္းတို႕မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ကို အားက်၍ ျဖစ္ပါသည္။" "အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ အစၥလာမ္ကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာမည္ဆိုပါကအစၥလာမ္ဘာသာကို ကြၽႏ္ုပ္ကဲ့သို႕ပင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားလိုစိတ္မ်ားတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္။

အစၥလာမ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားမေပး၊ အလႅာဟ္သည္ စစ္ကို မလိုလား "၄င္းတို႕သည္ စစ္မီးကို ေမႊးေသာ အခါတုိင္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ထိုစစ္မီးကို ၿငိမ္းေစ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ ထိုသူတို႕သည္ ကမၻာေပၚ၀ယ္ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကကုန္၏"(ကုရ္အာန္ ၅း၆၄) "ထို႕ျပင္ ၄င္းတို႕သည္ သင္တို႕ထံ စစ္မက္ေက်ေအးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကပါမူ၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕အား စစ္တိုက္ၾကရန္မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမွ် ခြင့္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေပ။" (ကုရ္အာန္ ၄း၉၀)

မ်ိဳးျပဳန္းသတ္ရန္ေ၀းစြ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုပင္ မတရားသတ္ျဖတ္ခြင့္ မရွိ "မည္သူမဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသက္တစ္ေခ်ာင္း၏အစားလည္းမဟုတ္၊တုိင္းျပည္၌ ေသာင္းက်န္းဖ်က္စီးမႈ ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါမူထုိသူသည္ လူသားအားလံုးကို သတ္ျဖတ္သကဲ့သုိ႕ပင္။"(ကုရ္အာန္၅း၃) တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မကၠာကို ျပန္လည္ေအာင္ႏုိင္ေသာအခ်ိန္၌ ဖ်က္စီးခဲ့ေသာနတ္ရုပ္ထုမ်ားမွာ တမန္ေတာ္ အာဒမ္(အ-စ) အုတ္ျမတ္ခ်၍ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္(အ-စ)ျမွင့္တင္ခဲ့ေသာ အလႅာဟ့္္အိမ္ေတာ္မွ နတ္ရုပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊မကၠာေခါင္းေဆာင္ အဗူစူဖီယာန္အိမ္မွ ရုပ္ထုမ်ားကို မဖ်က္စီးခဲ့သလို၊အျခားမည္သည့္အိမ္၊ မည္သည့္ဆိုင္၊ မည္သည့္ေနရာမွ မိမိတုိ႕ဆႏၵအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ထားရွိေသာ ကိုးကြယ္ရာ ရုပ္ထုတစ္ခုတစ္ေလကိုမွ်ပင္ဖ်က္စီးေတာ္မမူခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ပါသည္။ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရုပ္ထုထားရွိခြင့္မျပဳသျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ အျခားဘာသာတရားကို ဖ်က္စီးရန္ေ၀းစြ၊ မေကာင္းေျပာျခင္းကိုပင္ တားျမစ္၏ "အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အျပင္ ယင္းသူတို႕တသကိုးကြယ္ေနၾကေသာကိုးကြယ္ရာမ်ားကို မေကာင္းေျပာဆို ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမျပဳၾကႏွင့္။" (ကုရ္အာန္၆း၁၀၈)

အျခားဘာသာ၀င္တို႕၏ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းထားသည္ "အကယ္၍ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားတို႕၌ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုတစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ကာကြယ္ ေတာ္မူျခင္းမရွိပါက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ေမတၱာပြားမ်ားရာ တရား စခန္းရိပ္သာမ်ား၊အလႅာဟ္နာမေတာ္ကို တသပြားမ်ားရာ မတ္စ္ ဂ်ီဒ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ မ်ားသည္ဧကန္အမွန္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံၾကရေပမည္။" (ကုရ္အာန္ ၂၂း၄၀) ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ၊ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာအေမြအႏွစ္မ်ားအား ယေန႕ထက္တုိင္ ပါကစၥတန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကပါသည္။

မြတ္စလင္မ္အမ်ားဆံုးေနရာ အင္ဒိုနီးရွား၌လည္း ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးႀကီးျဖစ္ေသာ "ေဗာေရာ- ဗုေဒၶါ" ေစတီေတာ္ႀကီးကိုမိမိတုိ႕ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြတစ္ရပ္အျဖစ္ အားလံုးကပင္ဂုဏ္ယူထိန္းသိမ္းေနၾကပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိအစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ားစုမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္လူနည္းစုဘာသာျခားတို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ၾကကာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကိုအျပန္အလွန္အကာအကြယ္ေပးၾကေပသည္။

မြတ္စလင္တို႕ ဓါးမိုး၍ သာသနာမျပဳခဲ့ပါ မြတ္စလင္တို႔သည္ စပိန္ႏုိင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ တုိင္အုပ္စိုးသြားခဲ့ၾကပါသည္။ စပိန္က မြတ္စလင္တို႔သည္ တုိင္းသူျပည္သား မ်ားအစၥလာမ္ကို ကူးေျပာင္းလက္ခံေရးအတြက္ ဘယ္တံုးကမွဓါးမိုးၿပီးအတင္းအဓမၼမျပဳခဲ့ၾကပါ။ မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႕သာဆႏၵရွိခဲ့ပါလ်င္ အိႏၵိယမွာရိွေသာမြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသာသူမ်ားကို တစ္ဦးမက်န္အစၥလာမ္ဘာသာကိုကူးေျပာင္းလက္ခံၾကရမယ္ဆိုၿပီး အင္အားသံုးကာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါသည္။အိႏၵိယတြင္ လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာသူေတြပင္၊မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္အစၥလာမ္ဟာဓါးမိုးသာသနာျပဳခဲ့တာမဟုတ္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံေနၾကပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ကမၻာမွာ မြတ္စလင္မ္လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ ။

မေလးရွားႏုိင္ငံသည္လည္းလူမ်ားစုႀကီးက မြတ္စလင္မ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။မည္သည့္မြတ္စလင္မ္စစ္တပ္ႀကီးကမ်ား အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္မေလးရွားႏုိင္ငံတို႕သို႔မေရာက္ခဲ့ပါ။ အလားတူ အစၥလာမ္သည္ အာဖရိက အေရွ႕ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင္ အလ်င္အျမန္ျပန္႕ပြားသြားခဲ့ရပါသည္။ အာဖရိက အေရွ႕ကမ္းရိုးတန္းေဒသကိုမည္သည့္မြတ္စလင္မ္ စစ္တပ္ႀကီးကမွ်မသြားေရာက္ခဲ့ပါ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈတို႔မွာ တူၾကသည္မဟုတ္ေပ။(သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (မေကာင္း မႈကို)ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ပါေလ။သို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္ႏွင့္ရန္ၿငိဳး ရွိသူသည္ မိတ္ေဆြအရင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာေပမည္။ (၄၁း၃၄)

ဂုဏ္လင္းထိန္ထိန္..

Thursday, 3 December 2009

ဟရာမ္..အစားအစာမ်ားေသာက္စားျခင္းျဖင္႔.....


(၁)....စိတ္ႏွလုံးမွႏူရ္အလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္။
(၂)....ေကာင္းမွဳပြားမ်ားရန္ပ်င္းရိလာမည္။
(၃)....မေကာင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။
(၄)....ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္လိုသည္႔စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။
(၅)....ဒီးန္သာသနာေတာ္နွင္႔တျဖည္းျဖည္းကင္းေ၀းသြားမည္။
(၆)....ေနာက္ဆုံးတြင္အာခိရသ္၌ဆုံးရွုံးနစ္နာမွဳႏွင္႔ရင္ဆိုင္ရမည္။

Sunday, 29 November 2009

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ...(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း..၂၀၀၉..ခုႏွစ္...ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း...

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ား၏သာေရး၊နာေရးလူမွဳေရးအသင္းျဖစ္ေသာ....ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)...Minority of Burmese Muslim Affair...(M.B.M.A)....အသင္း...၂၀၀၉ခုနွစ္...ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို..Emmerich Josef Str.13...Frankfurt am Main Höchst, Germanyႏိုင္ငံ၌ယေန႔(၂၉.၁၁.၂၀၀၉)တနဂၤေႏြေန႔..ညေန(၃း၀၀)နာရီမွစတင္၍က်င္းပခဲ႔ပါသည္။
အခမ္းအနားမစတင္မီွ...တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ...ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ပြဲအထိမ္းအမွတ္..ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ..မိုလာကသ္ျပဳလုပ္ျပီး....
ေန႔လည္စာ..စားေသာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ထို႔ေနာက္အစည္းအေ၀းကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ႔ပါသည္။
ပထမဦးစြာအခမ္းအနားမွဴး...ကိုမ်ဳိးလြင္...မွအခမ္းအနားဖြင္႔လွစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားျပီးစတင္ခဲ႔ပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)...Minority of Burmese Muslim Affair...(M.B.M.A)..အသင္း၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ..သာေရး၊နာေရးကိစၥအ၀၀တို႔ႏွင္႔၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပခဲ႔ေသာ....
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္...အီဒြလ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆုံစားပြဲ...ႏွင္႔...တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္...
ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေရးမိတ္ဆုံစားပြဲ..မ်ားမွ..ရရွိခဲ႔ေသာ...အသင္း၏ေအာင္ျမင္မွဳႏွင္႔တိုးတက္လာေသာအမ်ား၏သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္းကို..
အသင္း၏ျပန္ၾကားေရးႏွင္႔အေထြေထြဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၀င္...ကိုေ၀ဇင္ဦး...မွအက်ယ္တ၀င္႔ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္..အခမ္းအနားမွဴး..မွ..၂၀၀၉ခုႏွစ္အသင္း၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင္႔အားနည္းခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး...လာမည္႔အနာဂတ္တြင္..
အသင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေရးအတြက္စည္းရုံးေရးကိစၥ၊ဘ႑ာေငြအလုံအေလာက္ထားရိွႏိုင္ေရးကိစၥတို႔အတြက္ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း၏ဘ႑ာေရးေကာ္မတီကိုလည္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္..အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။
အသင္း၏ေရွ႔လာမည္႔..အီဒြလ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆုံစားပြဲ..ကို..အစီအစဥ္..တစ္မ်ဳိးျဖင္႔က်င္းပမည္႔အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊၂၀၁၀ခုႏွစ္အတြက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အတြက္..(၃)လ..တစ္ၾကိမ္..လပတ္အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္႔အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊အသင္းမွကူညီေပးေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး၊၂၀၀၉ခုႏွစ္ဘ႑ာေရး..
စာရင္းရွင္းတမ္းျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏သေဘာဆႏၵမ်ားကိုေမး၍အခမ္းအနားကို....ည(၇း၃၀)နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာ..
က်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

Saturday, 28 November 2009

THE MULLAH AND PARADISE

When in a vision i saw
A Mullah ordered to paradise,
unable to hold my tongue,
I said something in this wise.
Pardon me,O LOAD
for these bold words of mine,
but he will not be pleased
with the houris and the wine.
He loves to dispute and fight,
and furiously wrangle,
but paradise is no place
for this kind of jangle.
His tast is to disunite
and leave people in the lurch,
but paradise has no temple 
no mosque and no church .
(ALLAMA-IQBAL)

Saturday, 21 November 2009

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားလႊာ...

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း..
၂၀၀၉ခုႏွစ္..ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကိုေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍
မပ်က္မကြက္ၾကြေရာက္ၾကပါရန္
အသင္းသား..အသင္းသူမ်ားအား...ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
အစီအစဥ္
ေန႔ရက္...၂၉.၁၁.၂၀၀၉(တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္...ေန႔လည္...(၃း၀၀)နာရီ
ေနရာ...Emmerich-Josef Str.13
65929 Frankfurt am Main, Höchst
Germany.

Monday, 16 November 2009

နိကာဟ္....ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရန္..တားျမစ္ထားေသာ...အမ်ဳိးသမီးမ်ား....


အစၥလာမ္တရားေတာ္ျမတ္တြင္...တားျမစ္ထားေသာ..နိကာဟ္၊ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳထိုက္ေသာ..အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ..
ေအာက္ေဖာ္ျပသည္႔အတိုင္းျဖစ္သည္။

၁....မိခင္မ်ား.................
    (မိခင္မ်ားဟုဆိုရာ၌မိခင္မ်ားႏွင္႔တကြမိခင္ဘက္မွ၄င္း၊ဖခင္ဘက္မွ၄င္း၊အထက္အဆက္မ်ားျဖစ္ေသာအဘြား၊အေဘး၊
အေဘြးမ၊အဘဲမ၊အဘိမ၊အေဘာ္မအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၂....သမီးမ်ား.............

(သမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌သားဘက္မွ၄င္း၊သမီးဘက္မွ၄င္း၊ေအာက္ဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမး၊ျမစ္၊တီ၊ေျမာ႔၊ကြ်တ္၊ကြ်တ္ဆတ္၊အားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၃....အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ား.................

(အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ားဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ားႏွင္႔တကြမိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲအစ္မႏွစ္မမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၄....အရီးမ်ား..................

(အရီးမ်ားဟုဆိုရာ၌ဘခင္ႏွင္႔ဘခင္၏အထက္အားလုံးတို႔၏မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲအစ္မႏွစ္မအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၅.....အေဒၚမ်ား............

(အေဒၚမ်ားဟုဆိုရာ၌မိခင္ႏွင္႔တကြမိခင္၏အထက္အဆက္အားလုံးတို႔၏မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊အစ္မညီမမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၆......ညီ၊အစ္ကို၏သမီးမ်ား..............

(ညီ၊အစ္ကို၏သမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊ညီ..အစ္ကိုအားလုံးတို႔၏သမီမ်ားအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၇.....အစ္မ၊ႏွစ္မ၏သမီးမ်ား..................

(အစ္မ၊ႏွစ္မ၏သမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ား၏သမီးမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၈.....ႏုိ႔တိုက္ေကြ်းဘူးေသာ...ႏို႔ထိမ္းမိခင္မ်ား................

(ႏို႔တိုက္ေကြ်းဘူးေသာ..ႏုိ႔ထိမ္းသည္မိခင္မ်ား.ဟုဆိုရာ၌အစၥလာမ္သာနာကအမိဟူ၍ပင္ေခၚဆိုထားေပသည္။
သို႔ျဖစ္ေပရာႏို႔ထိမ္းသည္သည္မိခင္အရင္း၏စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေပသည္။

၉.....ႏို႔စို႔ဘက္အစ္မ၊ႏွမမ်ား...............

(ႏို႔စို႔ဘက္အစ္မ၊ႏွမမ်ားဟုဆိုရာ၌အၾကင္ေယာက်ာၤးကေလးတစ္ေယာက္သည္အၾကင္မိန္းခေလးတစ္ေယာက္၏မိခင္ႏို႔ကို၄င္း၊
ထိုမိန္းခေလး၏ႏို႔ထိမ္းသည္၏ႏို႔ကို၄င္း၊ထို႔အတူအၾကင္မိန္းခေလးတစ္ေယာက္သည္အၾကင္ေယာက်ာၤးေလး၏ႏို႔ထိမ္းသည္၏ႏို႔ကို၄င္း၊
ထိုေယာက်ာၤးေလး၏ႏို႔ထိမ္းသည္၏ႏို႔ကို၄င္း..တခ်ိန္တည္းျဖစ္ေစ၊တျခားစီျဖစ္ေစ၊ႏို႔စို႔ခဲ႔ဘူးေသာ္ထိုေယာက်ုာၤးေလးမ်ားႏွင္႔ထိုမိန္းခေလးမ်ားသည္
အခ်င္းခ်င္းႏို႔စို႔ဘက္ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္သြားၾကေလသည္။)

၁၀................ဇနီးမိန္းမမ်ား၏မိခင္မ်ား...

(ဇနီးမိန္းမမ်ား၏မိခင္မ်ားဟုဆိုရာ၌ဇနီးမိခင္ႏွင္႔တကြထိုဇနီး၏အထက္အဆက္အားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)
မွတ္ခ်က္............ မိန္းမတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင္႔ထိမ္းျမားရုံႏွင္႔(သံ၀ါသစပ္ယွက္မွဳမျပဳရေသာ္လည္း)ထိုမိန္းမ၏အထက္အဆက္အားလုံးႏွင္႔ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳပိုင္ေခ်။

၁၁....မယားပါသမီးမ်ား.......

(မယားပါသမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌မယားပါသမီးမ်ားႏွင္႔တကြယင္းတို႔၏ေအာက္ဆက္အားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)
မွတ္ခ်က္..........
အကယ္၍အၾကင္မိန္းမတစ္ဦးႏွင္႔ထိမ္းျမားျပီးသံ၀ါသမျပဳရေသးလ်င္ထိုမိန္းမအားကြာရွင္းျပီး၍ေသာ္၄င္း၊ထိုမိန္းမေသဆုံးသည္ရိွေသာ္၄င္း၊
ထိုမိန္းမ၏သမီးႏွင္႔ထိမ္းျမားပိုင္ခြင္႔ရိွသည္။
မိမိတို႔၏ရင္ခြင္၌ၾကီးျပင္းေသာမယားပါသမီးမ်ားဟူ၍မိန္႔ဆိုထားေတာ္မူျခင္းမွာျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထရိွသည္ကိုရည္ညႊန္းထားျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။
သီးျခားစည္းကမ္းခ်က္မဟုတ္ေပ။ရင္ခြင္၌ၾကီးျပင္းျခင္းသည္အဓိကအခ်က္မဟုတ္ေပ။

၁၂......သားရင္းမ်ား၏ဇနီးမိန္းမမ်ား.............

(သားရင္းမ်ား၏ဇနီးမိန္းမမ်ားဟုဆိုရာ၌သားရင္းမ်ားႏွင္႔တကြယင္းတို႔၏ေအာက္ဆက္မ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။
သားရင္းဟုမိန္႔ဆိုထားျခင္းဆိုသည္မွာသားရင္မဟုတ္ေသာေမြးစားသားမ်ား၏ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင္႔ကားထိမ္းျမားခြင္႔ရွိေၾကာင္းတည္း။)
ဤအေၾကာင္း..ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္(၃၃း၃၇)တြင္ေတြ႔ရိွရေပသည္။

၁၃......ညီအစ္မ(၂)ေယာက္ကို..တျပိဳင္တည္းထိမ္းျမားပိုင္ခြင္႔မရွိ....

(ညီအစ္မ(၂)ဦးဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊ညီအစ္မမ်ား၊ႏို႔စို႔ဘက္ညီအစ္မမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။

၁၄.....လင္ရိွမိန္းမမ်ား.....

(လင္ရိွမိန္းမမ်ားဟုဆိုရာ၌လင္ရိွမိန္းမတစ္ေယာက္ကိုထိုသူ၏ခင္ပြန္းကကြာရွင္း၍လင္ကြာ..(အစ္ဒ္ဒတ္)ရက္မကုန္ဆုံးသမွ်ကာလပတ္လုံးထိုသို႔ေသာမိန္းမတစ္ဦးအားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၌မွ်ထိမ္းျမားပိုင္ခြင္႔မရိွေပ။
အကယ္၍လင္ရိွမိန္းမတစ္ေယာက္သည္စစ္သု႔ံပန္းအျဖစ္ႏွင္႔အၾကင္မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လက္တြင္းသို႔ေရာက္ရိွလာေသာ္၊
ထိုမြတ္စလင္မ္သည္မိမိ၏လက္တြင္းသို႔ေရာက္ရိွလာေသာထိုလင္ရိွမိန္းမအားအစၥလာမ္႔တရားေတာ္ႏွင္႔အညီထိမ္းျမားရယူႏိုင္ေပသည္။)

အစၥလာမ္တရားေတာ္ျမတ္၏ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပ..ျမင္႔ျမတ္ေသာ..ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္အစစအရာရာ....အမွားႏွင္႔အမွန္..အမွန္ႏွင္႔အမွား
ခြဲျခားျပထားေတာ္မူေလသည္။ကမၻာေပၚရိွလူသားမ်ားအားလုံးအမွားႏွင္႔အမွန္ခြဲျခားသိျမင္ျပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ.......Monday, 9 November 2009

ေက်းဇူးတင္လႊာ...


ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔မိတ္ဆုံစားပြဲ..ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္..
အဖက္ဖက္မွကူညီေပးေသာျမန္မာမြတ္စလင္(မ္္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)အသင္းသား/သူမ်ား.....
မိသားစု၀င္မ်ား....ဤပြဲတြင္အထးူပင္ပန္းၾကတဲ႔..ကိုမ်ဳိးလြင္...ကိုစိုးပိုင္..ခ်က္ျပဳတ္ေပးတဲ႔..ဦးျမင္႔ေအာင္....
ၾကြေရာက္ခ်ီးျမင္႔ၾကေသာ..အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား...
အထူးအေလးေပးတက္ေရာက္ေပးေသာ...ဧည္႔သည္ေတာ္..သာသနာ႔ရံသီအသင္းဥကၠဌ...ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ.ႏွင္႔
အခမ္းအနားသို႔မတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း.ဖုန္းျဖင္႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးေသာအေ၀းမွမိတ္ေဆြမ်ား...အားလုံးအား.....
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ(ဂ်ာမဏီ)မွ.လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္း..

Sunday, 8 November 2009

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔..မိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပျခင္း

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ားဖြဲ႔စည္းထားေသာသာေရးနာေရး၊ႏွင္႔လူမွဳေရးကူညီမွဳအသင္းျဖစ္သည္႔..ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..ဂ်ာမဏီ)၊
Minority Of Burmese Muslim Affair (Germany)..(M.B.M.A)..အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္..မိတ္ဆုံစားပြဲကို..၇.၁၁.၂၀၀၉ (စေနေန႔)၊တြင္၊Germanyႏိုင္ငံFrankfurt am Main Höchstျမိဳ႔Pfferrheim St.Josef Kath Kirchengemeinde ခန္းမ၌ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီမွစတင္၍ညေန(၅း၀၀)ထိက်င္းပခဲ႔ပါသည္။
ဤမိတ္ဆုံစားပြဲအခန္းအနားသို႔..ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွတက္ေရာက္ခ်ီးျမင္႔ခ႔ဲၾကပါသည္။ပထမဦးစြာ
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ား၏သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင္႔ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေရးမွသည္..တိုင္းရင္းသားစည္လုံးညီညြတ္ေရးဆီသို႔...ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ယခုမိတ္ဆုံစားပြဲကိုက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းကိုျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ(ဂ်ာမဏီ)အသင္းကိုယ္စား၊ကိုေ၀ဇင္ဦးမွ..အဖြင္႔အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္အခန္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာေသာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအသင္းအတြက္အမွတ္တယစကာမ်ားေျပာၾကားၾကသည္႔အျပင္၊
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာအဂၤလန္ႏိုင္ငံမွဧည္႔သည္ေတာ္သာသနာ႔ရံသီဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးဥတၱရမွတက္ေရာက္ျပီး၊
တိုင္းရင္းသားအားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္ေစရန္မွတ္သားဖြယ္ၾသ၀ါဒမ်ားကိုေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ(ဂ်ာမဏီ)အသင္းမွတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံခ်စ္ၾကည္ေရးမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။
တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွတစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကျပီး၊
ရင္းႏွီးမွဳဖလွယ္ခဲ႔ၾကပါသည္။မိတ္ဆံုစားပြဲကိုစုေပါင္းစားေသာက္ျပီးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

Thursday, 29 October 2009

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္..အစမွအဆံုးတိုင္..ကရုဏာခ်ည္းသာတည္း...


ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏အစဦး၌ပင္အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ဖြင္႔ရာတြင္၊
ပထမဆုံးေသာဂုဏ္ေတာ္ကားဤ(ကရုဏာရွင္)တည္းဟူေသာဂုဏ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္မိမိ၏ကရုဏာေတာ္မ်ားကိုထင္ေပၚေစသည္ထက္၊
ထင္ေပၚေစရန္အလို႔ငွာကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္က႑စဥ္..၅၅(အနႏၱကရုဏာရွင္)မည္ေသာက႑ကို
အထူးတလည္ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူ၏။
ယင္းက႑တြင္အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္၊ရက္ေရာစြာေပးကမ္းေတာ္မူထားေသာဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို၊
အနည္းနည္းအဖုံဖုံထုတ္ေဖာ္လ်က္”အို..ဂ်င္ႏွင္႔လူ..အသင္တို႔ႏွစ္စုသည္မိမိတို႔၏အရွင္႔ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားအနက္
အဘယ္ေက်းဇူးကိုျငင္းပယ္ႏိုင္ၾကပါသနည္း။”..ဟုအၾကိမ္ေပါင္း(၃၁)ၾကိမ္မွ်သတိေပးႏိွဳးေဆာ္၍
မိမိ၏ကရုဏာတရားေတာ္မ်ားကိုေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။
ဤမွ်မကေသး၊အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္႕႕ကရုဏာတရားကိုအျမတ္တႏိုးေရွ႔ရွုေတာ္မူ၍၊ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမ်ားေပၚ၌၊
ကရုဏာတရားထား၇ွိေတာ္မူေၾကာင္းကို..ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္မိန္႔ဆိုထားေလသည္။
ၾကည္႔..ကုရ္အာန္..(၆း၁၂..၇း၁၅၆..၂၁း၁၀၇..၄၈း၂၉..၁၆း၈၉)

Monday, 26 October 2009

ဦးပိန္တံတား

ကမာၻမွာအရွည္ဆုံး သစ္သားတံတားမ်ားထဲက တစ္ခုလို႔ မွတ္ယူႏိုင္တယ့္ ဦးပိန္တံတားဟာဆိုရင္ မႏၲေလးျမိဳ႕မွာတည္ရွိျပီး ေတာင္တမန္အင္းရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမိဳ႕ပိုင္စာေရး ဦးပိန္ဆိုသူက တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေတာ့ သမိုင္းဆရာမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲက ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပရရင္ ေတာင္တမန္အင္းရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာရွိတယ့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို အလြယ္တကူသြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ပိုင္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ား မျဖတ္သန္းႏိုင္ေအာင္ အဟန္႕အတားအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

Monday, 12 October 2009

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဆိုတာဘာလဲ ?

Myanmar Muslim Association of Malaysia
ေသာၾကာေန႔ ခုသုသ္ြဗ္ြဗဟ္ ၃၁/၂၀၀၉


ကုရ္အာန္ဘာလဲ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာ ေလာကခပ္သိမ္းအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပနဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى اله عليه وسلم) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာသက္ေရာက္ပါေစ။

ညီေနာင္ညီအစ္မအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ားအတ္စၥလာမုအလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လါးဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္လျမတ္ရမဒြါန္ရဲ႕ (၂၇)ေန႔ညကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ စတင္က်ေရာက္တဲ့ညဥ့္ျမတ္ (လိုင္လသုလ္-ကဒရ္) အျဖစ္ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ရမဒြန္လရဲ႕ ညဥ့္ဦးယံေအရွာ ဆြလားသ္အၿပီးသရာ၀ီဟ္ဆြလါသ္နဲ႔ ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လုံး ရြတ္ဖတ္၀တ္ျပဳမႈအစီအစဥ္ကို ဒီညမွာအဆုံးသတ္ ေလ့လည္းရွိၾကပါတယ္။

ကမာၻ႕ေဒသအသီးသီးမွာလည္း မြတ္စလင္မ္အခ်ိဳ႕ဟာ လျမတ္ရမဒြါန္ရဲ႕ေနာက္ဆုံး (၁၀) ရက္မွာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အသီးသီးမွာ အိအ္သိကါဖ္ လို႔ေခၚတဲ့ က်င့္စဥ္စခန္း၀င္ေရာက္ရင္း ေလာကီနဲ႔ယာယီအဆက္ျဖတ္ၿပီး အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာကုိတသျခင္း၊ ကုရ္အာန္ကိုဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ေလ့လာႏွလုံးသြင္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ ကဒရ္ညဥ့္ရဲ႕ သေကၤတကို ရွာေဖြေလ့ရွိၾကပါတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္ صلى اله عليه وسلم ကလည္း ရမဒြါန္လဟာ ကုရ္အာန္ရဲ႕လဆုိၿပီး ဂုဏ္ျပဳေဖၚညႊန္းခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီအပတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔“ကုရ္အာန္ဘာလဲ”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။


ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဆိုတာဘာလဲ
ကုရ္အာန္ဆုိတာ အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ထံက ကမာၻၿဂိဳဟ္မွာရွိတဲ့ လူခပ္သိမ္းအတြက္ ေနာက္ဆုံးနဲ႔ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးလူသား နဗီတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္( صلى اله عليه وسلم)ထံမလာအိကဟ္ေကာင္းကင္တမန္စြမ္းအားရွင္ ဂ်ိဗရာအီလ္ ကတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ဟာ ICTလို႔ေခၚတဲ့ သတင္းနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အလြန္ထြန္းကားတဲ့ေခတ္ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီဂ်ီဗရာအီလ္ဆိုတဲ့ အလႅာဟ့္ရဲ႕၀ဟီလမ္းညႊန္ ဆက္သြယ္မႈနည္းစနစ္ကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာနဗီတမန္ေတာ္ေတြ ကလြဲလို႔ အျခားဘယ္လူသားမွဥာဏ္မမီႏိုင္ၾကပါဘူး။ အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာနဲ႔ ႏိႈိင္းရတရားထဲမွာရွိတဲ့ လူသားအၾကား အလြန္အဆင့္ျမင့္ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ ခုိးယူလို႔မရႏိုင္တဲ့ နည္းစနစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ဆက္သြယ္ေရး

နည္းပညာဟာ တစကၠန္႔ကို(၁၈၆၀၀၀) မုိင္ႏႈန္း ေျပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းေတြကိုအသုံးျပဳပို႔ရတဲ့အတြက္ ဂလက္ဆီလို႔ေခၚတဲ့ ၾကယ္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုကိုျဖတ္ဖို႔ေတာင္ ႏွစ္ေပါင္းသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အလႅာဟ့္ရဲ႕ ဂ်ီဗရာအီလ္နည္းကေတာ့ အလႅာဟ္ပို႔လို႔ ရတဲ့သတင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာလက္ခံရရွိမယ့္ လူသားနဗီတမန္ေတာ္ အလင္းျပပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးသားထဲကို သူနားလည္ေျပာဆုိေနတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ဘာသာျပန္ၿပီးသား အျဖစ္ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရွိ သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ-တမန္ေတာ္မူစာ (Moses) ထံကို ဟီဗရူးဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္လာတယ္။ တမန္ေတာ္အီစာ(ေယရႈခရစ္ေတာ္) ထံကို အရမစ္ (Aramic)ဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္ရွိလာတယ္။ အခုလည္း ေနာက္ဆုံး လူသားနဗီတမန္ေတာ္ခ်ုဳပ္ မုဟမၼဒ္(صلى اله عليه وسلم) သခင္ဟာအာရဗ္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္ က်မ္းျဖစ္တဲ့ ကုရ္အာန္ဟာ အရဗီဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုရ္အာန္က်မ္းဟာ အစအဆုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း က်ေရာက္လာတာမဟုတ္ဘဲတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေျခအေနေတြအလိုက္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕မွာ(၁၃)ႏွစ္၊ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕မွာ (၁၀)ႏွစ္ စုစုေပါင္း(၂၃)ႏွစ္အတြင္းမွာ အလီလီက်ေရာက္ၿပီးမွ ၿပီးျပည့္စုံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂၆း၁၉၂ ၊ ၄၇း၂ ၊ ၂း၁၈၅ ၊ ၉၇း၁ ၊ ၄၄း၅၈၊ ၄၃း၃)အႏိႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကိုကုရ္အာန္ကို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ေန႔တုိင္ လူခပ္သိမ္း အတြက္ ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္အျဖစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေပမယ့္ မ်က္စီမွိတ္ၿပီး ယုံၾကည္ရမယ္လို႔ အဓၶမ မက်င့္သုံးထားပါဘူး။

ကုရ္အာန္ထဲ ပါတာေတြကို စာေတြ႕၊ သက္ေသလကၡဏာနဲ႔ အလႅာဟ္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းမႈသဘာ၀တရားႀကီးကို လက္ေတြ႕သက္ေသလကၡဏာေတြအျဖစ္ သိပၸံ၊ ၀ိဇၹာ၊ နည္းပညာေပါင္းစုံနဲ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီးမွက်မ္းရွင္နဲ႔ဖန္ဆင္းရွင္ဟာ အႏႈိင္းမဲ့`တစ္´ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံ ေထာက္ခံေစပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဥာဏ္ကို စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ ေစစား ပြားမ်ားေစတာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလိုဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ယုံၾကည္လက္ခံတယ္ဆုိရင္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ အဲဒီယုံၾကည္လက္ခံလာသူ (မြတ္စလင္မ္) အတြက္အမွားနဲ႔ အမွန္ခြဲျခားတဲ့ မွတ္ေက်ာက္ (ဖုရ္ကာန္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဲဒီကုရ္အာန္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တာမွန္သမွ် ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခံယူက်င့္သုံးျခင္း လုံး၀ ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္ဆုိတာ အစၥလာမ့္ဘ၀ တည္ေဆာက္မႈလည္းစဥ္အတြက္ အစၥလာမ့္ တရားဥပေဒရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၅ ၊ ၅း၄၄ ၊ ၁၃း၃၇)ကုရ္အာန္ဆိုတဲ့က်မ္းစကုရ္အာန္ဆိုတဲ့က်မ္းစာအမည္ ကမာၻ႕ဘာသာေရး က်မ္းစာအခ်ိဳ႕ရ႕ဲ အမည္ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာက်မ္းစာထမဲ ွာ မပါဘ ဲ လူေတြကအမည္ေပးမွည့္ေခၚတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-သမၼာက်မ္း (Bible) ဆိုတဲ့အမည္ဟာ သမၼာက်မ္းထဲမွာ မပါပါဘူး။လူေတြက အမည္ေပး ေခၚေ၀ၚေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

`ကုရ္အာန္´ ဆိုတဲ့က်မ္းရဲ႕အမည္ဟာ ကုရ္အာန္ က်မ္းစာထဲမွာအတိအလင္း ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-(ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၅ ၊ ၁၂း၂ ၊ ၅၄း၁၇) ေတြမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။`ကုရ္အာန´္ ဆိုတ ဲ့ အရဗီေ၀ါဟာရရ႕ဲ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ `ေရးြ ခ်ယ္စုစည္းျခင္း၊ အဖန္တလဲလရဲ ြတ္ဖတ္ ျခင္း´ဆိုၿပီးရပါတယ္။ ဆုိလိုတာကေတာ့ ကုရ္အာန္က်မ္းစာထဲမွာ ကမာၻ႕ေရွးက်မ္းအသီးသီးရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြ ကိုေရြးခ်ယ္စုစည္း ေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ ေန႔တုိင္ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေရးရာကိစၥေတြ အတြက္ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္ေတြကို စုစည္းထားတဲ့ ေနာက္ဆုံးလမ္းၫႊန္ က်မ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားေတြအေနနဲ႔ ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ အဖန္တလဲလဲ ဖတ္ရြတ္ေလ့လာေနရမယ့္ က်မ္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းစာတစ္အုပ္တည္းသာ မူရင္းအတုိင္းသန္႔စင္စြာရွိေနျခင္း၏အံ့ဖြယ္ကုရ္အာန္က်မ္းစာ မတုိင္မီကရရွိခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕ဘာသာေရးက်မ္းစာအသီးသီးဟာ ဒီေန႔ဆုိရင္ကမာၻေပၚမွာ မူရင္းအတုိင္း မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ေတာင္ မရွိၾကေတာ့ဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕ုဆိုရင္ လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီမူရင္းအတုိင္း မဟုတ္ေတာ့တဲ့က်မ္းကိုကိုင္ၿပီး အႀကြင္းမဲ့ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ သစၥာတရားကို ေလ့လာရွာေဖြဖို႔ အလြန္ခက္ခဲေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြင့္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ကုရ္အာန္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အခုဆိုရင္ ကမာၻေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀) ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေပမဲ့မူရင္းအရဗီဘာသာစာေပနဲ႔ မူရင္းအတုိင္း ၏သည္ မေရြး ရွိေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံက ဘယ္လူမ်ိဳးပဲ ဖတ္ဖတ္၊အသံထြက္ဟာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံမွာအသံထြက္တစ္မ်ိဳး ကြဲလြဲခ်က္မရွိတာကို ႏိုင္ငံ ေပါင္းစုံက ပါ၀င္တဲ့ကမာၻ႕ကုရ္အာန္က်မ္းစာ ဖတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မူရင္းအတုိင္း သန္႔စင္စြာရွိေနရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့--၁။ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)ဟာ ေနာက္ဆုံးနဗီတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္မွာေနာက္ထပ္နဗီတမန္ေတာ္အသစ္ေပၚထြန္းစရာမရွိေတာ့ျခင္း၊ ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ အလႅာဟ့္ထံက ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္လာစရာမရွိေတာ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းရွင္ အလႅာဟ္ကိုယ္တုိင္က ကုရ္အာန္က်မ္းစာကိုယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္လို႔ အာမခံထားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၁၅း၉)၂။

ဒီအျပင္မြတ္စလင္မ္ေတြအေနနဲ႔ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကိုလက္ေတြ႕ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းနည္းစနစ္သမုိင္းကို ၾကည့္ရင္ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္(صلى اله عليه وسلم) ဆီကို ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြက်ေရာက္လာတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى اله عليه وسلم)ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ စာျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းအျပင္ လူအမ်ားကအလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး စိတ္ႏွလုံးမွာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္(၅)ႀကိမ္ဆြလားသ္ ၀တ္ျပဳမႈမွာ ေန႔စဥ္ဖတ္ရြတ္ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ဟာဖိဇ္ြေခၚ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို အစအဆုံး အလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္ သူမ်ားကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္း ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးေနျခင္းနဲ႔ မြတ္စလင္မ္ က်ားမမေရြး အၿမလဲ ိုလို ကုရ္အာန္ကို ရြတ္ဖတ္ေနျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႕ေရွးက်မ္းစာအသီးသီးကို ဒီလို ပီပီျပင္ျပင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ဆုိရင္ ကမာၻေပၚမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို ကမာၻ႕ဘာသာစကား အသီးသီးနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္ဆုိသူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးအလုိက္ အယူအဆ ကြဲလြဲခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနေပမယ့္ဒီကြဲလြဲခ်က္ေတြကို မွတ္ေက်ာက္တင္ ဆန္းစစ္ႏိုင္ဖုိ႔ အရဗီစာေပနဲ႔ မူရင္းကုရ္အာန္ ရွိေနျခင္းဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကုရ္အာန္၏အရဗီဘာသာစာေပ၏အံ့ဖြယ္ကမာၻေပၚမွာ အရဗီစကား ေျပာတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိေနၿပိး ေဒသအလိုက္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈရွိေနေပမယ့္ကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာ သုံးထားတ့ဲ အရဗီစာေပကေတာ့ အားလုံးအတြက္ စံနမူနာပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ အရဗီဘသာစကားဟာ မေျပာပေလာက္တဲ့ လူအနည္းငယ္သာ သုံးစြဲေနတဲ့ ဘာသာစကားအေသ (Dead Language)မ်ိဳးလဲမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကမာၻ႕လူအမ်ားစုသုံးစြဲေနတဲ့ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသာမကဘဲ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ားပါ သုံးစြဲေနၿပီး အခုဆုိရင္ ကမာၻ႕အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမွာအာရဗီစာေပဌာန သီးျခားထားရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္မ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ ရုံးသုံးဘာသာစကား (၆) မ်ိဳးအနက္ အရဗီဟာ တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ဒီ့အျပင္ ဒီေန႔ကမာၻရဲ႕ သိပၸံပညာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ စာေပေ၀ါဟာရေတြက်ယ္ျပန္႔လာ ခ်ိန္မွာအရဗီစာေပဟာ ေခတ္၊ စနစ္၊ အသိပညာရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဆင့္ျမင့္စာေပတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ- ကမာၻ႕မြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရာဗိသြဟ္) ကေနၿပီး ဒီေန႔ ကမာၻ႕သိပၸံပညာရပ္အသီးသီးရဲ႕ ကမာၻေက်ာ္ပါရဂူ (၁၄) ဦးကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေခတ္ေခၚၿပီး အရဗီကုရ္အာန္က်မ္း မူရင္းနဲ႔တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم) ၾသ၀ါဒမွတ္တမ္းထဲက သက္ဆုိင္ရာ သိပၸံ၊ ၀ိဇၨာ နည္းပညာဘာသာ ရပ္အလုိက္အခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ေပးၿပီး လက္ေတြ႕ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပညာေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေစခဲ့တဲ့အခါသုေတသနအဆုံးမွာ ကမာၻ႕ပါရဂူအားလုံးက အရဗီကုရ္အာန္က်မ္းနဲ႔ တမန္ေတာ္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒ မွတ္တမ္းေတြကိုေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ အံ့ဖြယ္အျဖစ္ ခ်ိီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ ေၾကျငာခဲ့ၾကရပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ကုရ္အာန္အေပၚ သုေတသနနဲ႔ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို This Is The Truth (သည္မွာသစၥာတရားတည္း) ဆိုတဲ့စာအုပ္နဲ႔ ဗီြဒိယို၊ ဗီစီဒီေခြမ်ားအျဖစ္ ကမာၻကိုျဖန္႔ခ်ိေနတာကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပါရဂူ(၁၄) ဦးထဲမွာ(၁) ဦးကလြဲလို႔ က်န္သူေတြဟာ မြတ္စလင္မ္ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီအထဲက ယိုးဒယားက ပါေမာကၡ တာဂါစုမ္ကေတာ့ အစၥလာမ္ကို လက္ခံလိုက္ေၾကာင္းေၾကျငာသြားခဲပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းစာဖြဲ႕စည္းပုံ
(မကၠဟ္ႏွင့္မဒီနဟ္စူရဟ္)ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم) သက္ေတာ္(၄၀) ျပည့္တဲ့အခါ အာေရဗ်ေဒသ၊ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ျပင္မွာရွိတဲ့ ဟီရာ လို႔ေခၚတဲ့ သုေတသန လႈိဏ္ဂူမွာ တရားဆင္ျခင္ေနစဥ္ အႏိုင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီလ္ကေနတစ္ဆင့္ စတင္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခဲ့တာပါ။ အရဗီျပကၡဒိန္အရေတာ့ ရမဒြန္လထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္အမ်ားစုကေတာ့ (၂၇) ေန႔ညလို႔ မွတ္တမ္းတင္ထား ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ကုရ္အာန္ စတင္ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်တဲ့ ညကို ကဒရ္ညဥ့္(၀ါ) တုိင္းတာသတ္မွတ္တဲ့ညဥ့္လို႔ အလႅာဟ္က ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ (ကုရ္အာန္၉၆း၁-၆)။ ဆိုလိုတာက လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူအဖ႕ဲြ အစည္းျဖစ္ေစ သူတို႔ရ႕ဲ ေအာင္ျမင္မႈန႔ဲ ဆုံးရံႈးမႈကံၾကမၼာကိုကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔ တုိင္းတာသတ္မွတ္ လုိက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို အႏႈိင္းမဲ့ကို္းကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္ကို သက္၀င္ယုံၾကည္ၿပီး ကုရ္အာန္ရဲ႕ လမ္းညႊန္အတုိင္း က်င့္သုံးေနထုိင္ရင္ ေလာကီဘ၀ေရာ၊မတလြန္ဘ၀မွာပါ ေအာင္ျမင္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူမဆုိ အလႅာဟ္ကိုျငင္းပယ္မယ္၊ ကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေနထုိင္မယ္ဆုိရင္ ေလာကီနဲ႔ တမလြန္ ႏွစ္ဘ၀စလုံး ဆုံးရႈံး နစ္နာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ကုရ္အာန္ စတင္ထုတ္ျပန္ျခင္းနဲ႔အတူ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم)ကိုလည္း နဗီတမန္ေတာ္ တာ၀န္ကို စတင္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕(၁၃)ႏွစ္တာ တမန္ေတာ္သက္တမ္း ကိုၾကည့္ရင္ဖန္ဆင္းတာလည္းအလႅာဟ္၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေနတာလည္း အလႅာဟ္၊ တရားစီရင္ စစ္ေဆးမွာလည္းအလႅာဟ္ဆိုတဲ့ အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းသာ အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာဆုိတဲ့ (ေသာင္ဟီးဒ္)တရားကို ေဟာၾကားရတဲ့ အခါအလႅာဟ္ကိုျငင္းသူေတြ၊ အလႅာဟ္ကိုလက္ခံေပမယ့္ အျခားတစ္စုံတစ္ရာ(နတ္)ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကိုးကြယ္ သူေတြကအျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္မႈေတြ ခံခဲ့ရတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မကၠာဟ္ကာလ ကုရ္အာန္အာယသ္လမ္းညႊန္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ယုံၾကည္ခ်က္ သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Purity of Faith) ကိုဦးစားေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ဖိႏွိပ္ညႇင္းပန္းမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ က်င့္စဥ္ခန္းေတြ မ်ားစြာမေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မဒီနဟ္ကာလ(၁၀)ႏွစ္ကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္စြာထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊က်န္းမာေရး၊ စစ္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ဘာသာျခားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတဲ့ လမ္းၫႊန္ဥပေဒေတြ၊ရုပ္နဲ႔ စိတ္၀ိညာဥ္ သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳတည္ေဆာက္မႈုဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေတြစတဲ့ အစၥလာမ့္ တရားဥပေဒေရးရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုရ္အာန္အာယသ္မ်ားစြာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုရ္အာန္ထဲမွာ ရုပ္နဲ႔နာမ္၊ တစ္ဦးနဲ႔အမ်ား၊ေလာကီနဲ႔ တမလြန္ အားလုံးအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္ အားလုံးပါ၀င္ေနပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ဟာ မဒီနဟ္ေရာက္ၿပီး(၈) ႏွစ္ေျမာက္ (ဟစ္ဂ်ရီ-၈ခုႏွစ္) မွာ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေအာင္ႏိုင္ၿပီး မဒီနဟ္ၿမိဳ႕မွာပဲ စံျမန္း ေနခဲ့ပါတယ္။ ဟစ္ဂ်ရီ(၁၀) ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ဆုံးဟဂ်္ က်င့္စဥ္ျပဳၿပီး (တမန္ေတာ္ျမတ္ေနာက္ဆုံး ဟဂ်္ျပဳေနစဥ္မွာပဲ ကုရ္အာန္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအာယသ္ (၅း၃) က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္) ေနာက္အလႅာဟ့္ကရုဏာေတာ္ ခံယူကာ အလႅာဟ္ထံ ျပန္ႀကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ရွိစဥ္ကတည္းက ကုရ္အာန္ကို ခ်က္ျခင္း စာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အာဂုံေဆာင္က်က္မွတ္ျခင္းတုိ႔နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ၾကတဲ့အတြက္ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)) မကြယ္လြန္ခင္ ကတည္းက ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အစအဆုံးကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလႅာဟ္က ကုရ္အာန္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ ေခတ္လူေတြရဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔အားေလ်ာ္စြာ ကုရ္အာန္အာယသ္ေတြကို ခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးျပည့္စုံသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအစီအစဥ္အတုိင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေခတ္တုိင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ဥပေဒအျဖစ္ အသုံး ခ်ႏိုင္ဖို႔လက္ရွိ အစီအစဥ္အတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)) ကိုစီစဥ္ ေစခဲ့ပါတယ္ ဒီ့အျပင္ က်ၿပီးသေလာက္ အာယသ္ေတြကိုႏွစ္စဥ္တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)က ရမဒြါန္လေရာက္ရင္` လက္ရွိအစီအစဥ္အတုိင္း ရြတ္ဖတ္ျပရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာ စူရဟ္ေခၚ က႑ေပါင္း(၁၁၄) ပုဒ္ပါ၀င္ၿပီး က႑တစ္ခုခ်င္းစီကို အာယသ္လုိ႔ေခၚတဲ့လမ္းညႊန္/သက္ေသလကၡဏာ စာေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ စူရဟ္ေခၚ က႑တစ္ခုခ်င္းဟာ အတုိအရွည္မတူၾကပါဘူး။ ဥပမာ- အရွည္ဆုံးစူရဟ္ အမွတ္-(၂)ဟာ အာယသ္လမ္းညႊန္ေပါင္း(၂၈၆) ပါ၀င္ၿပီး အတို ဆုံးစူရဟ္က႑အမွတ္(၁၀၈)မွာ အာယသ္လမ္းညႊန္ေပါင္း(၃) ေၾကာင္းသာပါ၀င္ပါတယ္။

ကုရ္အာန္အေပၚသံသယရွိသကုရ္အာန္အေပၚသံသယရွိသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚခ်က္ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ကိုယ္တုိင္ ကုရ္အာန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိသူမ်ားကို အခုလို လမ္းညႊန္ ဖိတ္ ေခၚထားပါတယ္။“ထုိ႔အျပင္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ငါ(အလႅာဟ္) အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာအရာ (ကုရ္အာန္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယုံမွားသံသယရွိခဲ့ၾကပါလွ်င္ အသင္တုိ႔သည္ ယင္း(ကုရ္အာန္)ႏွင့္ အလားတူ စူရဟ္က႑တစ္ပုဒ္ကိုယူေဆာင္လာၾကကုန္ေလာ့။

ထို႔အျပင္ အသင္တို႔သည္ မွန္ေသာစကားကိုဆိုသူမ်ားျဖစ္ခ့ၾဲကပါလွ်င္ (ယင္းသို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာတြင္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ အျခားယိုင္းပင္းကူညီမည့္ သူမ်ားကိုလည္း ေခၚေဆာင္လာ ၾကကုန္ေလာ့။သို႔ေသာ္အသင္တုိ႔သည္ (ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို အတိတ္ကာလတြင္လည္း) မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾက၊(မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္း) လုပ္ႏိုင္ၾကသည္လည္းမဟုတ္၊ (ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း) အလွ်င္း လုပ္ႏုိင္ၾကဦးမည္မဟုတ္ေခ်၊ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ငရဲမီးကို အသိထားၾကေလာ့။ ယင္း၏ ေလာင္စာမွာ လူမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖစ္ၾကေပမည္။ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္ၾကသူတုိ႔အတြက္ အသင့္ျပင္ ထားၿပီးျဖစ္ေခ်သည္” (ကုရ္အာန္ ၂း၂၃-၂၄)အခုကမာၻေပၚမွာ အရဗ္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္တဲ့ အရဗ္မ်ားစြာရွိေနၾကပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ကမာၻလူမ်ိဳးအသီးသီးမွာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေပမယ့္ အရဗီကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဂ်ဴးေတြဆုိ ရင္လည္းအရဗီအလြန္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရွိၾကပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းတကၠသိုလ္ႀကီးေတြ၊ ရုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ေမာ္စကိုတကၠသိုလ္ေတြမွာ အရဗီေလ့လာေရးဌာနႀကီးေတြလည္း သီးျခားဖြင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့စိန္ေခၚခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိတဲ့အျပင္ ကုရ္အာန္ကိုေလ့လာလိုက္ၾကတ့ဲသူေတြဟာ အမွန္တရားကိုသိျမင္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္လာခ့ၾဲကလို႔ အခုဆိုရင္ အစၥလာမ္ဟာကမာၻေပၚမွာအျမန္ဆုံးျပန္႔ပြားေနတဲ့ သာသနာလို႔ေတာင္ Jehovah Witness က ေဖၚညႊန္းေနပါ တယ္။

အစၥလာမ္ကို ရန္လိုေနၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အစၥလာမ္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံေျပာဆိုေရးသားေနၾကမယ့္အစား စာေၾကာင္း(၃)ေၾကာင္းေလာက္ ကုရ္အာန္န႔ယဲ ွဥ္ၿပီး ေရးျပႏိုင္ရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္မွာပါ။ဒါေပမယ့္ အလႅာဟ္က ကတိေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၄၊ ၁၅း၉) ဒီအျပင္ကုရ္အာန္ ရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာကမာၻကို လႊမ္းသြားမယ္လို႔လည္း ဆုိုထားပါတယ္။ အမွန္တရားမွာ အင္အားရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ညီေနာင္၊ ညီအစ္မမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မၾကာေသးခင္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ “ကုရ္အာန္အေပၚထားရွိရမယ့္မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏တာ၀န္မ်ား” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဤေခါင္းစဥ္ကို ယွဥ္တြဲေလ့လာၿပီး ကုရ္အာန္ကို အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ပါ။

သဂ်္၀ီးဒ္ပညာနဲ႔ စနစ္တက် ရြတ္ဖတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္သုံးပါ။အျခားသူမ်ား သိေအာင္လည္း ကုရ္အာန္ရဲ႕ အသိပညာေတြကို ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဓနနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ျဖန္႔ၾကပါလို႔တုိက္တြန္းရင္း အလႅာဟ္က(၄) ႀကိမ္ေမးထားတဲ့ ဒီေမးခြန္းကို ဘ၀မွာ မေသခင္ေျဖဖို႔ တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။“မုခ်ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္တရားရယူရန္အတြက္ လြယ္ကူေစေတာ္မူခဲ့ရာ က်က္မွတ္တရားရယူသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိပါ၏ေလာ”။ (ကုရ္အာန္ ၅၄း၁၇၊ ၅၄း၂၂၊ ၅၄း၃၂၊ ၅၄း၄၀)

အလ္ဟာဂ်္ မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)
Special thanks to Brother Ko Min Than Win
copy from  http://islam-yaungche.blogspot.com/

Thursday, 8 October 2009

ငါတို႔သည္ မြတ္စလင္(မ္)မ်ား၊ျဖစ္ခဲ႔ၾကေလလ်င္ ေကာင္းစြဟု ၊ကာဖိရ္မ်ားကတမ္းတၾကမည္ျဖစ္ျခင္း။

အတိတ္ေခတ္မ်ားတြင္လည္းကာဖိရ္မ်ားကတမန္ေတာ္မ်ားအား( မဂ်္ႏူန္ ၊ ရွာအစ္ရ္ ၊ စာဟစ္ရ္ ၊ ကာဟင္န္၊ မုအလႅမ္ ) စသည္ျဖင္႔မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံ၍အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ႔ၾကေပသည္။
အတိတ္ေခတ္မ်ားတြင္အခ်ဳိ႔ျမိဳ႔၊ရြာမ်ားႏွင္႔အမ်ဳိးသားမ်ားသည္မိမိတို႔၏ျပစ္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ကြပ္မ်က္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ၾကရ၏။
၄င္းတို႔ကိုကြပ္မ်က္၊ဖ်က္ဆီးျခင္းခံၾကရမည္႔အခ်ိန္ပိုင္းကိုလည္းအလႅာဟ္အသ်ွင္ျမတ္သိရွိေတာ္မူျပီးျဖစ္၏။
ထိုအသွ်င္ျမတ္၌ေမ႔မွားမွဳ၊သတိလစ္ဟင္းမွဳဟူ၍ကားအလ်င္းမရွိ။
ထိုအသ်ွင္ျမတ္ထားရွိေတာ္မူေသာကတိေတာ္သည္ပ်က္ျပားသည္ဟူ၍လည္းအလ်င္းမရွိ။
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအဖို႔သတ္မွတ္ထားသည္႔အခ်ိန္ပိုင္းေစ႔၍၊ျပစ္ဒဏ္သက္ရန္အခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာအခါထိုအမ်ဳိးသားမ်ားသည္မလြဲဧကန္ပ်က္ဆီးျခင္းခံၾကရ၏။
လက္ရွိကာဖိရ္မ်ားသည္လည္းယခုကဲ႔သို႔ျပစ္ဒါဏ္မသင္႔ေသးဘဲ၊အခ်ိန္ရေနသည္႔အတြက္အယူအဆမမွားသင္႔ၾကေပ။မေမာက္မာသင္႔ၾကေပ။
လက္ရွိကာဖိရ္မ်ားအဖို႔သတ္မွတ္ထားသည္႔အခ်ိန္ပိုင္းေစ႔၍ျပစ္ဒါဏ္ေတာ္သင္႔ရန္အခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာအခါ
၄င္းတို႔သည္လည္းထိုအသွ်င္ျမတ္၏ျပစ္ဒါဏ္ေတာ္မွအလ်ဥ္းလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။
အားလုံးကြပ္မ်က္ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရမည္သာျဖစ္သည္။
ယခုကဲ႔သို႔၄င္းတို႔အားခြင္႔ျပဳေတာ္မူထားျခင္းမွာအေၾကာင္းမဲ႔မဟုတ္။အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။
ဥပမာ.....ယင္းကာဖိရ္မ်ားအနက္မွေသာ္၄င္း၊
              ၄င္းတို႔၏သားေျမးတို႔အနက္မွေသာ္၄င္း၊
အီမာန္ယုံၾကည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ဤသည္ေရးမွတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။
အကယ္၍သာယင္းကာဖိရ္မ်ားအားရုတ္တရက္၊ခ်က္ခ်င္းကြက္မ်က္ေတာ္မူလိုက္ပါကအီမာန္ယူရန္အခ်ိန္ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ထို႔အတြက္လည္းအနည္းငယ္အခ်ိန္ဆြဲထားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။
ကည္႔...ကုရ္အာန္ (၂၆း၂၇ ။ ၃၇း၃၆ ။ ၄၄း၁၄ ။ ၅၁း၃၉ ။၅၁း၅၂ ။၅၄း၉ ။၆၈း၅၁ )။

Saturday, 3 October 2009

ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဖဆပလ)ဥကၠဌႀကီး..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္...

ဖဆပလ..အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္။
ဂ်ပန္လက္ထက္မွာဂ်ပန္ေတြကျပည္သူေတြကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္ေစာ္ကားျပီး၊ဘာမွအဆီအႏွစ္မရွိေသာလြတ္လပ္ေရးကိုဗန္းျပျပီးေသြးစုပ္ေနၾကတယ္။
ဒါေၾကာင္႔တကယ္႔အစစ္အမွန္လြတ္လပ္ေရး..ရေအာင္၊ပါတီေပါင္းစုံ၊လူမ်ဳိးမေရြးဘာသာမေရြး၊တျပည္လုံးေသြးစည္းျပီး၊လုပ္မယ္ဆိုတဲ႔သေဘာနဲ႔ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လကဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္တယ္။
ေနသူရိန္လူထုအစည္းအေ၀းႀကီး

၁၉၄၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း..မိန္႔ခြန္း
အခမ္းအနားမွဴး..သၡင္ခ်စ္..(မွ..ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပပါသည္။)

Sunday, 27 September 2009

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံFrankfurt ျမိဳ႔၏..၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အီးဒ္ဒြလ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆံုစားပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း


ဟစ္ဂ်ရီသကၠရာဇ္..၁၄၃၀ခုႏွစ္၊ေရွာင္၀လ္လ(၈)ရက္၊၂၀၀၉ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္Germanyႏိုင္ငံFrankfurt ျမိဳ႔Höchstဘူတာရွိ Pfarrheim St.Josef ခန္းမ၌..ျမန္မာမြတ္စလင္ေရးရာ(ဂ်ာမဏီ)M.B.M.A မွာၾကီးမွဴး၍ ၊အလႅာဟ္အသ်ွင္ျမတ္၏မဟာဂရုဏာေတာ္ျဖင္႔”အီးဒ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆုံစားပြဲ”..ကိုေန႔လည္(၁၁း၀၀)နာရီမွစတင္၍ည(၈း၃၀)နာရီထိစည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပခဲ႔ပါသည္။
အခန္းအနားကို၊ပထမဦးစြာေကရာအသ္ဖတ္ျပီးဒိုအာျဖင္႔အခန္းအနားကိုဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။
ယင္းအခန္းအနား၌ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင္႔မတူေအာင္၊ခေလးမ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္စရာကစားနည္းမ်ဳိးစံုကစားခဲ႔သည္႔အတြက္ခေလးမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ႔ၾကပါသည္။
လက္ေဆာင္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္းအစီအစဥ္ကိုလည္းျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ေန႔လည္စာႏွင္႔မုန္႔အခ်ဳိပြဲမ်ားကိုစုေပါင္းစားေသာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

အီးဒ္ဒြလ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ..တစ္ႏွစ္တာလုံးကြဲကြာေနေသာရပ္ေ၀း၊ရပ္နီးမွျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ားအားလုံး၊မိသားစု၀င္မ်ားအားလုံး၊ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးတို႔အား၊ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေစျပီးျပန္လည္ဆုံဆည္းေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွေရာက္ရွိလာေသာမြတ္စလင္မ်ားအားလုံး၊အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ.(မိုလာကသ္)ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။အီးဒ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆုံစားပြဲအခန္းအနားကိုည(၈း၃၀)နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

Sunday, 13 September 2009

ရွရီအာသ္တရားေတာ္မွတားျမစ္ထားေသာ...ပစၥည္းရွာေဖြနည္း

(၁)...တစ္ပါးသူ၏ပစၥည္းကိုထိုသူ၏ေက်နပ္မွဳမရရွိပဲ၊အဖိုးအခမေပးပဲ၊အဓမၼယူျခင္း၊လုယူျခင္း။
(၂)...အက်ဳိးကိုေမွ်ာ္လင္႔၍တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ယူျခင္း။
(၃)...ေရာင္း၀ယ္ရာ၌မုသားေျပာျခင္း၊မုသားကစမ္က်ိန္ဆိုျခင္း။
(၄)...အလြဲသုံးစားျပဳျပီးရယူျခင္း။
(၅)...ခိုးယူျခင္းႏွင္႔ဓါးျပတိုက္ျခင္း။
(၆)...ယသီးမ္(မိမဲ႔၊ဖမဲ႔)ကေလးတို႔၏ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကိုမလိုအပ္ပဲသံုးစြဲျခင္း။
(၇)...ခ်ိန္တြယ္ရာတြင္အတိုးအေလ်ာ႔ျပဳလုပ္ျခင္း။
(၈)...မဖြယ္ရာေသာကိစၥမ်ားပ်ံ႔ႏွ႔ံေစမည္႔လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(၉)...အရက္ေသစာေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း။
(၁၀)..ဇိနာမွဳျဖင္႔စီးပြားရွာျခင္း။
(၁၁)..မူးယစ္ေဆး၀ါးျပဳလုပ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။
(၁၂)..ေလာင္းကစားမွဳျဖင္႔ေငြရွာျခင္း။
(၁၃)..ရုုပ္တု၊ရုပ္ပုံ၊အရုပ္ျပဳလုပ္၍ေရာင္း၀ယ္ျခင္း။
(၁၄)..ေဗဒင္လကၡဏာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း။
(၁၅)..အတိုးေပး၊အတိုးယူျခင္း။

Saturday, 12 September 2009

The Qur'an was revealed on Laylatul-Qadr

Allah tells us that He revealed the Magnificent Qur'an on a blessed night, Laylatul-Qadr (the Night of Decree), as He says elsewhere:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾


(Verily, We have sent it down in the Night of Al-Qadr) (97:1). This was in the month of Ramadan, as Allah tells us:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾


(The month of Ramadan in which was revealed the Qur'an) (2:185). We have already quoted the relevant Hadiths in (the Tafsir of) Surat Al-Baqarah, and there is no need to repeat them here.

﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

(Verily, We are ever warning.) means, telling them what is good for them and what is harmful for them, according to Shari`ah, so that the proof of Allah may be established against His servants.

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾


(Therein (that night) is decreed every matter, Hakim.) means, on Laylatul-Qadr, the decrees are transferred from Al-Lawh Al-Mahfuz to the (angelic) scribes who write down the decrees of the (coming) year including life span, provision, and what will happen until the end of the year. This was narrated from Ibn `Umar, Mujahid, Abu Malik, Ad-Dahhak and others among the Salaf.

﴿حَكِيمٌ﴾

(Hakim) means decided or confirmed, which cannot be changed or altered. Allah says:

﴿أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَآ﴾


(As a command from Us.) meaning, everything that happens and is decreed by Allah and the revelation that He sends down -- it all happens by His command, by His leave and with His knowledge.

﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾


(Verily, We are ever sending,) means, to mankind, sending Messenger who will recite to them the clear signs of Allah. The need for this was urgent.

﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَّبُّ السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾


((As) a mercy from your Lord. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower. The Lord of the heavens and the earth and all that is between them,) means, the One Who sent down the Qur'an is the Lord, Creator and Sovereign of the heavens and the earth and everything in between them.

﴿إِن كُنتُمْ مُّوقِنِينَ﴾

(if you (but) have a faith with certainty.) Then Allah says:

﴿لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْىِ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ الاٌّوَّلِينَ ﴾


(La ilaha illa Huwa. He gives life and causes death -- your Lord and the Lord of your forefathers.) This is like the Ayah:

﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَـوَتِ وَالاٌّرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْىِ وَيُمِيتُ

(Say: "O mankind! Verily, I am sent to you all as the Messenger of Allah -- to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth. La ilaha illa Huwa. He gives life and causes death...) (7:158)

Monday, 7 September 2009

အီးဒြလ္ဖြသြာရ္..မိတ္ဆုံစားပြဲ..ဖိတ္ၾကားလႊာ..


အပ္စလာမ္မို႔အာလိုင္းကြမ္း...

အီးဒြလ္ဖြသြာရ္..မိတ္ဆုံစားပြဲ..ဖိတ္ၾကားလႊာ..

အလႅာဟ္အသ်ွင္ျမတ္၏မဟာဂရုဏာေတာ္ျဖင႔္....
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)မွ..ႀကီးမွဴး၍..
ဂ်ာမဏီေရာက္ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ား၊ဥေရာပေရာက္ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ားအားလုံး..
စုေပါင္းေပ်ာ္ရႊင္ျပန္လည္ဆုံဆည္းေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္....

အီးဒြလ္ဖြသြာရ္..မိတ္ဆုံစားပြဲ...ကို

ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ၾကြေရာက္ၾကပါရန္
ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။အစီအစဥ္....


ေန႔ရက္....ဟစ္ဂ်ရီ..၁၄၃၀ခုႏွစ္၊ေရွာင္၀လ္လ(၈)ရက္
၂၀၀၉ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္၊စေနေန႔

အခ်ိန္....နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ..မွ..ညေန(၁၈း၀၀)နာရီ

ေနရာ....Pfarrheim St.Josef
Schleifergasse 2-4
65929 Frankfurt(Main)Höchst
Germany.

Direction...Frankfurt(Main)ဘူတာၾကီးမွ..
S1.Wiesbaden BahnhofရထားLine..(သို႔မဟုတ္)
S2.Niedernhausen Bahnhof Line စီး၍..
Höchst ဘူတာ..တြင္ဆင္းပါ။

Wednesday, 26 August 2009

လၿမတ္ရမ္ဇာန္၏ ဥပုသ္သီတင္း

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ မ႑ိဳင္ငါးပါးအနက္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းမႉသည္ တတိယေၿမာက္ အေရးအၾကီးဆံုးၿဖစ္ၿပီး ရမ္မဇာန္လၿမတ္၏ ထူးၿမတ္ၿခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း မြတ္စလင္မ္ဘာသာ၀င္မ်ား သိထားၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ ဤလၿမတ္၌ ရဆူလ္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး အေပၚသို႔ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ က်ေရာက္စၿပဳခဲ့သည္။ ထို႔ၿပင္ ဤလၿမတ္၌ပင္ ေသာင္ရာသ္က်မ္း အင္ဂ်ီလ္က်မ္း ဇဗူရ္က်မ္းမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

ရမ္မဇာန္လတြင္ ထူးၿခားေသာ သီးၿခားခ၀ပ္မႉ ႏွစ္ရပ္ရိွေပသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ရိုဇဟ္ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းၿဖစ္၍ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ သရာ၀ီနမာဇ္ ရကအသ္ (၂၀) ဖတ္ၿခင္းၿဖစ္ေပသည္။

ရိုဇာဟ္ႏွင့္ ၎၏ထူးၿမတ္မႉ

အဘိဓာန္တြင္ ရိုဇဟ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရပ္တန္႔ၿခင္း၊ ၾကဥ္ေရွာင္ၿခင္းဟု လာရိွသည္။ တရားေတာ္ၿမတ္၏ ေ၀ါဟာရတြင္ နံနက္ အာရုဏ္ဦး အခ်ိန္မွစ၍ ေန၀င္သည္ထိတိုင္ ရိုဇဟ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ စားၿခင္း၊ ေသာက္ၿခင္း ႏွင့္ သံ၀ါသၿပဳၿခင္းမ်ားမွ ရပ္ဆိုင္း၍ ေနၿခင္းကို ရိုဇဟ္ဟုေခၚသည္။ ရုိဇဟ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းအားၿဖင့္ ဒုစရိုက္မႉမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အား ေၾကာက္ရြံ႔ရိုက်ိဳးၿခင္းမ်ား ၿဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေပသည္။

ဟဇရသ္ အဗုဒ္ဒရ္ဒဟ္သခင္မွ မိန္႔ဆိုသည္မွာ - အရာရာတိုင္းတြင္ မုခ္ဦးတံခါးရိွ၏။ ေအဗာဒတ္၏ တံခါးမသည္ ရိုဇဟ္ ၿဖစ္ေပသည္။

ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္မူ - အရာရာတိုင္း၌ ဇကားသ္ရိွ၏။ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇကားသ္သည္ ရိုဇဟ္ၿဖစ္ေလသည္ ဟုလာရိွ၏။
သေဘာမွာ ဥစၥာပစၥည္းအား ဇကားသ္ထုတ္လွ်င္ ထိုပစၥည္းသည္ ေခတ္ကာလ၏ ေဘးအႏ ၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကာကြယ္သမႉ ၿဖစ္သြား၏။
ထိုကဲ့သို႔ပင္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းအားၿဖင့္ လူသားတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အတြင္းအၿပင္ ေရာဂါဘယတို႔မွ ကာကြယ္သမႉ ရရိွေလသည္။

ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ (စလႅမ္) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ - အမွန္စင္စစ္ လူသားတို႔သည္ လၿမတ္ရမ္မဇာန္မွ ရိုဇဟ္ဥပုသ္၏ အက်ိဳးဆ၀ါဗ္ မည္၍မည္မွ်ရိွေၾကာင္း သိရိွသြားၾကမူ တစ္ႏွစ္တာလံုး ရမ္မဇာန္ ၿဖစ္ေနလွ်င္ေကာင္းေပစြဟု တမ္းတၾကေပအံ့။

လိုရင္းအခ်ဳပ္မွာ လၿမတ္ရမ္မဇာန္၏ ရိုဇဟ္သည္ လြန္စြာထူးၿမတ္လွေၾကာင္းႏွင့္ အရြယ္ေရာက္မြတ္စလင္မ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ မပ်က္မကြက္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ၿဖစ္ေသာ ဖရပ္ဇ္တာ၀န္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးစ္က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အတိအလင္းပါရိွထားေလသည္။

(လၿမတ္ရမ္မဇာန္မွာ ရိုဇဟ္ဥပုသ္ကို တတ္အားသေရြ႔ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ၾကေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီပို႔စ္ေလးတင္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္လနာအဘူဘကၠရ္ ၿပန္ဆိုထားတဲ့ အစၥလာမ့္လမ္းညြန္က်မ္းထဲမွ အနည္းငယ္ၿပင္ဆင္ၿပီးကူးယူေဖာ္ၿပထားၿခင္းပါ။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ့ၾကပါေစရွင္ )

Just me.

Special thanks to sister Maylaynyo.
copy from www.islam-yaungche.blogspot.com

Thursday, 20 August 2009

ၾသဂုတ္လ၏လပတ္အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ႔ျခင္း

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ၊ဂ်ာမဏီ...M.B.M.A၏လစဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာလပတ္အစည္းအေ၀းကို
ယခုလ(၁၅)ရက္၊စေနေန႔၊ညေန(၃း၃၀)နာရီတြင္GERMANY ႏုိင္ငံFRANKFURT HÖCHST ၌က်င္းပခဲ႔ပါသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာျမန္မာႏိုင္ငံရွိမြတ္စလင္မ်ားအားအလွဴေငြေပးပို႔လွဴဒါန္းရန္ကိစၥႏွင္႔
GERMANYႏိုင္ငံFRANKFURTျမိဳ႔၌ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာအီးဒ္ပြဲေတာ္မိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပမည္႔ကိစၥမ်ား
ကိုေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။အစည္းအေ၀းကိုညေန(၇း၀၀)နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

Friday, 7 August 2009

အစၥလာမ္ဆိုတာ..ျငိမ္းခ်မ္းေရး

အစၥလာမ္၏တစ္ခုတည္းေသာမွတ္ေက်ာက္..ကုရ္အာန္..(ဖုရ္ကာန္)


ရမႆြာန္လျမတ္၊ထိုလ၌ပင္ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္လူခပ္သိမ္းတို႔အတြက္၊တရားလမ္းညႊန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊
တရားလမ္းညႊန္ရန္ခိုင္မာရွင္းလင္းျပတ္သားေသာသက္ေသသာဓကမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊
အမွားအမွန္ခြဲျခားသည္႔...မွတ္ေက်ာက္(ဖုရ္ကာန္)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ျခင္းခံခဲ့ရေလသည္။
...ၾကည္႔.(ကုရ္အာန္၊၂း၁၈၅)

Saturday, 1 August 2009

ကုရ္အာန္..ႏွင္႔..ရမႆြာန္

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင္႔ရမႆြာန္လတို႔သည္အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္ေန၏။
ကမၻာအ၀ွမ္းရိွမြတ္စလင္(မ္)တို႔သည္ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းဆြလာတ္၀တ္ျပဳရာတြင္နည္းမ်ားမဆိုကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို
ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ရမႆြာန္လျမတ္တြင္..တရာ၀ီဟ္..ဆြလာတ္၀တ္ျပဳရာ၌ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကိုအစမွအဆုံးတိုင္အထူးသျဖင္႔
ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ၾက၏။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ခပ္သိမ္းကုန္ေသာလူသားတို႔ႏွင္႔သက္ရွိသက္မဲ႔အရာအားလုံးတို႔ကိုေမြးျမဴဖန္ဆင္းေသာ
အရွင္ျဖစ္ေပသည္။
နဗီတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြာလႅလႅာဟုအလိုင္ဟိ၀စလႅမ္)သည္အရဗ္လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းအတြက္ပြင္႔လာေတာ္မူသည္မဟုတ္၊
ခပ္သိမ္းကုန္ေသာလူသားတို႔အတြက္ပြင္႔ေတာ္မူသည္။
ၾကည္႔၊ကုရ္အာန္(၇း၁၅၈၊၂၁း၁၀၇)

အာဇာနည္မ်ား၏ ျမႈပ္ႏွံမႈမွေဖၚၾကဴးေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးစိတ္ဓါတ္

ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္ကို ဒဖနာေျမျမႈပ္သျဂိဳ ၤဟ္ေသာေနသည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ ရမသြာန္လ (၁) ရက္ေန႔ႏွင့္ သြားေရာက္ကိုက္ညီေနပါသည္။

ရမသြာန္လဆိုသည္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဥပုသ္လျဖစ္ပါသည္။ ဥပုသ္ စေစာင့္တဲ့ ပထမရက္ျဖစ္ပါသည္။

ဤတြင္ ျပႆနာတစ္ခု ရွိလာျပန္ပါသည္။ ရဲေဘာ္ေမာင္ေထြးဟာ ရွီအာမြတ္စလင္မ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

သူ၏ ဖခင္မွာ (၃၁)လမ္းတြင္ရွိေသာ မဂိုရွီအာ ပလီမွ ေဂါပက လူၾကီးဦးကိုေလးဆိုသူျဖစ္သျဖင့္ ရွီအာ မြတ္စလင္ သခၤ်ဳိင္းတြင္ သျဂိဳ ၤဟ္ရန္ပထမ စီစဥ္ၾကပါေသးသည္။

အဲဒီအခ်ိန္တြင္ ဗ-မ-က အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး မစၥတာလတစ္ခန္( ခ) ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ ဗ-မ-က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး ဦးၾကြယ္၀ စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးကိုေလးႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္က စြန္နီသခၤ်ဳိင္းသြားမယ္ ၊ ရဲေဘာ္ေမာင္ေထြးက ရွီအာမြတ္စလင္သခၤ်ဳိင္းသြားမယ္၊ အဲဒီလိုဆိုယင္ မြတ္စလင္ညီညြတ္ေရးဟာ ပ်က္ျပားသြားႏိုင္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႕ စုစုစည္းစည္းနဲ႕ပဲ တာေမြ စြန္နီမြတ္စလင္ သခၤ်ဳိင္းမွာ ဒဖနာ (ေျမျမႈပ္ သျဂိိဳ ၤဟ္) ဖို႔လိုတယ္ လို႔ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းၾကပါသတဲ့။ တျခားဘာသာျခားေတြထဲမွာ ကိုယ့္အထုပ္ကိုယ္ေျဖျပသလိုျဖစ္ေနမယ္။

စြန္နီမြတ္စလင္ေတြ အေနနဲ႕လဲ သူတို႔စြန္နီ ( သခၤ်ဳိင္း ) ကဘတ္စတန္မွာ ရွီအာမြတ္စလင္ ေတြရဲ႕ မယတ္ (အေလာင္း) ကို ျမႈပ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ဆိုတာလဲ အစဥ္အလာမရွိဘူး။ ဒီလိုျမႈပ္ခြင့္ရေအာင္လဲ ဗ-မ-က ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ စြန္နီမြတ္စလင္ အိုလမာအဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႕ သေဘာတူခ်က္ရယူရပါတယ္။

ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္ ရေတာ့မွပဲ တာေမြ ကဘတ္စတန္ (သခၤ်ဳိင္း) မွာ သျဂိိဳ ၤဟ္ ျမႈပ္ႏွံလိုက္ပါတယ္။
ဒီဂ်နာဇာ နမာဇ္ (သရနဂံုတင္ပြဲ) ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိုလမာအစၥလာမ္ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥကၠဌၾကၤီးျဖစ္တဲ့ မြတ္ဖ္သီ မာမြတ္ ဒါ၀တ္ ယူစြတ္ ကေနျပီး အီမာန္ေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ျပီး ဖတ္ေပးသြားမွာပါတဲ့။

ေဆးရံုၾကီးကေန အေလာင္းေတြကို ယူျပီးေတာ့ သယ္ေဆာင္သြားၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အေလာင္းမ်ားကို ဂ်ဴဗလီေဟာကို သယ္ေဆာင္သြားတဲ့အခါမွာ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္နဲ႔ ရဲေဘာ္ေမာင္ေထြးတို႔ရဲ႕ အေခါင္း ၂ခုလဲ ပါသြားတယ္၊ ဒီအေခါင္းေတြကို ရဲေဘာ္ေတြကပဲ ထမ္းျပီး သယ္ေဆာင္သြားျခင္းပါ။

ေနာက္တစ္ခါ ဂ်နာဇာ ၂ ခုသတ္သတ္ကို အဲဒီ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေတြေနာက္မွာ အစၥလာမ္ဂ်နာဇာ (အေလာင္းထမ္းစဥ္) ၂ ခုလဲဆက္တိုက္ထမ္းလာခဲ့ၾကတယ္။ ဂ်ဴဗလီေဟာကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေတြအားလံုးကို ဂ်ဴဗလီေဟာမွာပဲ ခ်ထားလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဆရာၾကီးနဲ႕ ရဲေဘာ္ကိုေထြးတို႔ရဲ႕ ဂ်နာဇာ ၂ ခုကို အေနာက္ဖက္ကေန ကေလမာ ရွဟာဒတ္ကို (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို သက္ေသထြက္ဆိုျခင္း) က်ယ္ေလာင္စြာ ဖတ္ရြတ္ျပီး အျပင္ဘက္ကိုထမ္းျပီးထြက္လာၾကပါတယ္။ အျပင္ဘက္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ ၀င္းေပါက္က ေစာင့္ၾကိဳေနတဲ့ ဗမာမြတ္စလင္ (ျမန္မာမြတ္စလင္) ထုၾကီးဟာဆီးၾကိဳျပီး တစ္ေယာက္တစ္လက္ ထမ္းသြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီ ဗမာမြတ္စလင္ (ျမန္မာမြတ္စလင္) လူအုပ္ၾကီးထဲမွာပဲ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ရဲ႕ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္ခင္ကိုယ္တိုင္လဲ လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကန္ေတာ္ၾကီးလမ္းအတိုင္းသယ္ေဆာင္သြားရာမွာ ဆရာၾကီးဦးရာဇတ္အိမ္ေရွ႕ ပဒုမၼာလမ္း ျခံအမွတ္( ၁၀ ) အေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ေဒၚခင္ခင္လဲေရွ႕ဆက္လုိက္မပို႔ေတာ့ဘူး၊ အိမ္မွာပဲ၀င္ေနလုိက္ပါတယ္။

ဒီအသုဘပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ဗ-မ-က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မစၥတာလတစ္ဖ္ခန္း( ဦးခင္ေမာင္လတ္) ၊ ဦးၾကြယ္၀ အစရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးၾကြယ္၀ ကအေရွ႕ ကဂ်နာဇာကို ဦးေဆာင္ျပီး အစီအစဥ္နဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္သြားပါတယ္၊ ၾကက္ပ်ံမက် စည္စည္ကားကား လိုက္ပို႔ေပးၾကပါတယ္။

ဒီပရိတ္သတ္ထဲမွာ ဗမာမြတ္စလင္ (ျမန္မာမြတ္စလင္) အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအျပင္ အျခားျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဘာသာကြဲမ်ားကလဲ လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ၾကပါတယ္။ တစ္လမ္းလံုး ကေလမာ ရွဟာဒတ္ကို (အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို သက္ေသထြက္ဆိုျခင္း) ရြတ္ဆိုသြားတဲ့ အသံၾကီးဟာလဲ မိုးျပိဳမတတ္ပါဘဲ။

လူေတြအားလံုးရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာလဲ ေၾကကြဲ၀မးနည္းမႈ တစ္ဘက္က ရွိေနသလို၊ တစ္ဘက္ကလဲ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာ ရန္သူ႕အေပၚ အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပးလိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးနဲ႕ ေဒါသေရာင္ေတြကလဲ လႊမ္းလ်က္ရွိေနပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္ေတြဟာတက္ၾကြမႈအျပည့္နဲ႕ပါ။

ေရႊတိဂံုပတ္၀န္းက်င္ေရာက္တဲ့အခါမွာလဲ ျမန္မာမ်ားနဲ႕ တျခားျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူထုၾကီးတစ္ရပ္လံုး ဟာလဲ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဂ်နာဇာကို ေစာင့္ၾကိဳေနၾကပါတယ္။ အဲဒီကေန႕တစ္ခ်ိဳ႕လဲ လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ ၾကပါတယ္။ တာေမြ မြတ္စလင္ စြန္နီ ( ကဘတ္စတန္) သခၤ်ဳိင္း ေရာက္တဲ့အထိပဲ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ပခံုးေျပာင္းျပီး ဂ်နာဇာမ်ားကို ထမ္းပို႔ၾကပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ဥပုသ္လ၀င္တဲ့ ပထမရက္။ တစ္ေန႕လံုး အစားအစာ မစားရဘူး၊ ေရၾကည္တစ္ေပါက္လဲ မေသာက္ရတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဥပုသ္ပါ။ လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကတဲ့ မြတ္စလင္အမ်ားစုဟာလဲ ဥပုသ္ေစာင့္သူက အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴဗလီေဟာကေန တာေမြဆိုတဲ့ခရၤီးဟာ ၂ မိုင္ ေလာက္ေ၀းပါမယ္။ ေနပူထဲမွာပဲ ဒီဂ်နာဇာ ကိုေမာတာပန္းတာကို အပထားျပီး ပို႔ေဆာင္ၾကပါတယ္။

ကဘတ္စတန္သခၤ်ဳိင္း ေရာက္ျပန္ေတာ့ မ်က္ႏွာျဖဴ ႏိုင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲ ေရာက္ေနပါတယ္။
အဂၤလိပ္ေတြပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ဆရာေမာင္ကို ဂဖာရီက ေျပာျပပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ျဖစ္ပါမယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ အင္မတန္ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ ျဗိတိသွ် ေလဘာပါတီရဲ႕ ပါလီမန္အမတ္ မစၥတာ ေဘာ့ထြန္လီလဲ ပါရွိပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္သားဧည့္သည္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ေတြလဲ ဓါတ္ပံုေတြရိုက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕လဲ ရုပ္ရွင္ရိုက္ၾကတယ္။

ဂ်နာဇာနမာဇ္ဖတ္ရာမွာလဲ အခုေခတ္ ဂ်နာဇာနမဇ္ဖတ္ဖို႔လုပ္ေပးထားတဲ့ေနရာမွာပဲ ဖတ္ၾကတယ္။ လူေတြကမ်ားလြန္းလို႔ ဂ်နာဇာနမာဇ္ဖတ္ရာမွာ ျပြတ္သိပ္ျပီး တန္းစီဖတ္ၾကရတယ္။ ဂ်နာဇာ ႏွစ္ခုစလံုးကို တေနရာတည္းမွာထားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိုလမာသာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌၾကီး မြတ္ဖတီ မာမြတ္ဒါ၀တ္ယူစြတ္က အီမာန္ေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းဖတ္ေပးပါတယ္။

(ဒီတုန္းက စြန္နီနဲ႕ ရွီယာ မြတ္စလင္မ်ားရယ္လို႔ ကြဲေနေပမယ့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အျဖစ္ ကြဲကြဲ ျပားျပားရွိေနတဲ့ စြန္နီရွီယာရယ္လို႔ခြဲတဲ့စိတ္ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳျပီး အစၥလာမ္တို႔ရဲ႕ညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈတဲ့အေနနဲ႕ ရွီအာနဲ႕ စြန္နီ မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္ၾကီၤးေတြက ခြဲျခားမႈမလုပ္ပဲ ဒီ အာဇာနည္မ်ားရဲ႕ ဂ်နာဇာကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ပဲ ဒဖနာ (ေျမျမႈပ္ သျဂိိဳ ၤဟ္) ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီျမႈပ္ႏွံမႈကုိၾကည့္ယင္ မြတ္စလင္မ်ားအတြင္းမွာ စြန္နီ - ရွီအာ စုစည္းမႈတစ္ရပ္ကို ေတြ႕ႏိုင္သလို တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းထားရွိခဲ့တဲ့ ခ်စ္ခင္မႈ စိတ္ဓါတ္ကို အတုယူႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း (MMM media)

(၁၄-၂-၈၈) ေန႕က ဆရာဦးေမာင္ကို ဂဖာရီကို က်မ္းျပဳသူအိမ္မွာ ဖိတ္ၾကားျပီး ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ ဂ်နာဇာ ( အသုဘ) ခ်တဲ့ ေန႔က အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းတဲ့ အခါမွာသိရတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျမန္မာ့အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဆရာၾကီး ဦးရာဇတ္ စာအုပ္တြင္ေဖၚျပႏိုင္ရန္ က်မ္းျပဳသူ ၀မ္းအုိ၀မ္းေက်ာ္၀င္းေမာင္မွ ေမးျမန္းစုစည္းတင္ျပခ်က္အား ျပန္လည္ကူးယူေဖၚျပပါသည္။
myanmar muslim.netမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။