Thursday, 29 October 2009

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္..အစမွအဆံုးတိုင္..ကရုဏာခ်ည္းသာတည္း...


ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏အစဦး၌ပင္အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏ဂုဏ္ေတာ္ဖြင္႔ရာတြင္၊
ပထမဆုံးေသာဂုဏ္ေတာ္ကားဤ(ကရုဏာရွင္)တည္းဟူေသာဂုဏ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္မိမိ၏ကရုဏာေတာ္မ်ားကိုထင္ေပၚေစသည္ထက္၊
ထင္ေပၚေစရန္အလို႔ငွာကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္က႑စဥ္..၅၅(အနႏၱကရုဏာရွင္)မည္ေသာက႑ကို
အထူးတလည္ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူ၏။
ယင္းက႑တြင္အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္၊ရက္ေရာစြာေပးကမ္းေတာ္မူထားေသာဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို၊
အနည္းနည္းအဖုံဖုံထုတ္ေဖာ္လ်က္”အို..ဂ်င္ႏွင္႔လူ..အသင္တို႔ႏွစ္စုသည္မိမိတို႔၏အရွင္႔ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားအနက္
အဘယ္ေက်းဇူးကိုျငင္းပယ္ႏိုင္ၾကပါသနည္း။”..ဟုအၾကိမ္ေပါင္း(၃၁)ၾကိမ္မွ်သတိေပးႏိွဳးေဆာ္၍
မိမိ၏ကရုဏာတရားေတာ္မ်ားကိုေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။
ဤမွ်မကေသး၊အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္႕႕ကရုဏာတရားကိုအျမတ္တႏိုးေရွ႔ရွုေတာ္မူ၍၊ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမ်ားေပၚ၌၊
ကရုဏာတရားထား၇ွိေတာ္မူေၾကာင္းကို..ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္မိန္႔ဆိုထားေလသည္။
ၾကည္႔..ကုရ္အာန္..(၆း၁၂..၇း၁၅၆..၂၁း၁၀၇..၄၈း၂၉..၁၆း၈၉)

Monday, 26 October 2009

ဦးပိန္တံတား

ကမာၻမွာအရွည္ဆုံး သစ္သားတံတားမ်ားထဲက တစ္ခုလို႔ မွတ္ယူႏိုင္တယ့္ ဦးပိန္တံတားဟာဆိုရင္ မႏၲေလးျမိဳ႕မွာတည္ရွိျပီး ေတာင္တမန္အင္းရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမိဳ႕ပိုင္စာေရး ဦးပိန္ဆိုသူက တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မြတ္စလင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေတာ့ သမိုင္းဆရာမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသားၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲက ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပရရင္ ေတာင္တမန္အင္းရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာရွိတယ့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို အလြယ္တကူသြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ပိုင္ေရယာဥ္ၾကီးမ်ား မျဖတ္သန္းႏိုင္ေအာင္ အဟန္႕အတားအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

Monday, 12 October 2009

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဆိုတာဘာလဲ ?

Myanmar Muslim Association of Malaysia
ေသာၾကာေန႔ ခုသုသ္ြဗ္ြဗဟ္ ၃၁/၂၀၀၉


ကုရ္အာန္ဘာလဲ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာ ေလာကခပ္သိမ္းအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပနဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى اله عليه وسلم) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာသက္ေရာက္ပါေစ။

ညီေနာင္ညီအစ္မအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ားအတ္စၥလာမုအလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လါးဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္လျမတ္ရမဒြါန္ရဲ႕ (၂၇)ေန႔ညကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ စတင္က်ေရာက္တဲ့ညဥ့္ျမတ္ (လိုင္လသုလ္-ကဒရ္) အျဖစ္ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ရမဒြန္လရဲ႕ ညဥ့္ဦးယံေအရွာ ဆြလားသ္အၿပီးသရာ၀ီဟ္ဆြလါသ္နဲ႔ ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လုံး ရြတ္ဖတ္၀တ္ျပဳမႈအစီအစဥ္ကို ဒီညမွာအဆုံးသတ္ ေလ့လည္းရွိၾကပါတယ္။

ကမာၻ႕ေဒသအသီးသီးမွာလည္း မြတ္စလင္မ္အခ်ိဳ႕ဟာ လျမတ္ရမဒြါန္ရဲ႕ေနာက္ဆုံး (၁၀) ရက္မွာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အသီးသီးမွာ အိအ္သိကါဖ္ လို႔ေခၚတဲ့ က်င့္စဥ္စခန္း၀င္ေရာက္ရင္း ေလာကီနဲ႔ယာယီအဆက္ျဖတ္ၿပီး အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာကုိတသျခင္း၊ ကုရ္အာန္ကိုဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ေလ့လာႏွလုံးသြင္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ ကဒရ္ညဥ့္ရဲ႕ သေကၤတကို ရွာေဖြေလ့ရွိၾကပါတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္ صلى اله عليه وسلم ကလည္း ရမဒြါန္လဟာ ကုရ္အာန္ရဲ႕လဆုိၿပီး ဂုဏ္ျပဳေဖၚညႊန္းခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဒီအပတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔“ကုရ္အာန္ဘာလဲ”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကိုတင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။


ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ဆိုတာဘာလဲ
ကုရ္အာန္ဆုိတာ အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ထံက ကမာၻၿဂိဳဟ္မွာရွိတဲ့ လူခပ္သိမ္းအတြက္ ေနာက္ဆုံးနဲ႔ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးလူသား နဗီတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္( صلى اله عليه وسلم)ထံမလာအိကဟ္ေကာင္းကင္တမန္စြမ္းအားရွင္ ဂ်ိဗရာအီလ္ ကတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ဟာ ICTလို႔ေခၚတဲ့ သတင္းနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အလြန္ထြန္းကားတဲ့ေခတ္ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီဂ်ီဗရာအီလ္ဆိုတဲ့ အလႅာဟ့္ရဲ႕၀ဟီလမ္းညႊန္ ဆက္သြယ္မႈနည္းစနစ္ကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာနဗီတမန္ေတာ္ေတြ ကလြဲလို႔ အျခားဘယ္လူသားမွဥာဏ္မမီႏိုင္ၾကပါဘူး။ အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာနဲ႔ ႏိႈိင္းရတရားထဲမွာရွိတဲ့ လူသားအၾကား အလြန္အဆင့္ျမင့္ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ ခုိးယူလို႔မရႏိုင္တဲ့ နည္းစနစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ဆက္သြယ္ေရး

နည္းပညာဟာ တစကၠန္႔ကို(၁၈၆၀၀၀) မုိင္ႏႈန္း ေျပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းေတြကိုအသုံးျပဳပို႔ရတဲ့အတြက္ ဂလက္ဆီလို႔ေခၚတဲ့ ၾကယ္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုကိုျဖတ္ဖို႔ေတာင္ ႏွစ္ေပါင္းသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အလႅာဟ့္ရဲ႕ ဂ်ီဗရာအီလ္နည္းကေတာ့ အလႅာဟ္ပို႔လို႔ ရတဲ့သတင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာလက္ခံရရွိမယ့္ လူသားနဗီတမန္ေတာ္ အလင္းျပပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးသားထဲကို သူနားလည္ေျပာဆုိေနတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ဘာသာျပန္ၿပီးသား အျဖစ္ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရွိ သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ-တမန္ေတာ္မူစာ (Moses) ထံကို ဟီဗရူးဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္လာတယ္။ တမန္ေတာ္အီစာ(ေယရႈခရစ္ေတာ္) ထံကို အရမစ္ (Aramic)ဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္ရွိလာတယ္။ အခုလည္း ေနာက္ဆုံး လူသားနဗီတမန္ေတာ္ခ်ုဳပ္ မုဟမၼဒ္(صلى اله عليه وسلم) သခင္ဟာအာရဗ္လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္ က်မ္းျဖစ္တဲ့ ကုရ္အာန္ဟာ အရဗီဘာသာစကားနဲ႔ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုရ္အာန္က်မ္းဟာ အစအဆုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း က်ေရာက္လာတာမဟုတ္ဘဲတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေျခအေနေတြအလိုက္ မကၠဟ္ၿမိဳ႕မွာ(၁၃)ႏွစ္၊ မဒီနဟ္ၿမိဳ႕မွာ (၁၀)ႏွစ္ စုစုေပါင္း(၂၃)ႏွစ္အတြင္းမွာ အလီလီက်ေရာက္ၿပီးမွ ၿပီးျပည့္စုံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂၆း၁၉၂ ၊ ၄၇း၂ ၊ ၂း၁၈၅ ၊ ၉၇း၁ ၊ ၄၄း၅၈၊ ၄၃း၃)အႏိႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကိုကုရ္အာန္ကို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ေန႔တုိင္ လူခပ္သိမ္း အတြက္ ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္အျဖစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေပမယ့္ မ်က္စီမွိတ္ၿပီး ယုံၾကည္ရမယ္လို႔ အဓၶမ မက်င့္သုံးထားပါဘူး။

ကုရ္အာန္ထဲ ပါတာေတြကို စာေတြ႕၊ သက္ေသလကၡဏာနဲ႔ အလႅာဟ္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းမႈသဘာ၀တရားႀကီးကို လက္ေတြ႕သက္ေသလကၡဏာေတြအျဖစ္ သိပၸံ၊ ၀ိဇၹာ၊ နည္းပညာေပါင္းစုံနဲ႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီးမွက်မ္းရွင္နဲ႔ဖန္ဆင္းရွင္ဟာ အႏႈိင္းမဲ့`တစ္´ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံ ေထာက္ခံေစပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဥာဏ္ကို စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ ေစစား ပြားမ်ားေစတာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလိုဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ယုံၾကည္လက္ခံတယ္ဆုိရင္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ အဲဒီယုံၾကည္လက္ခံလာသူ (မြတ္စလင္မ္) အတြက္အမွားနဲ႔ အမွန္ခြဲျခားတဲ့ မွတ္ေက်ာက္ (ဖုရ္ကာန္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဲဒီကုရ္အာန္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တာမွန္သမွ် ယုံၾကည္ျခင္း၊ ခံယူက်င့္သုံးျခင္း လုံး၀ ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကုရ္အာန္ဆုိတာ အစၥလာမ့္ဘ၀ တည္ေဆာက္မႈလည္းစဥ္အတြက္ အစၥလာမ့္ တရားဥပေဒရဲ႕ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၅ ၊ ၅း၄၄ ၊ ၁၃း၃၇)ကုရ္အာန္ဆိုတဲ့က်မ္းစကုရ္အာန္ဆိုတဲ့က်မ္းစာအမည္ ကမာၻ႕ဘာသာေရး က်မ္းစာအခ်ိဳ႕ရ႕ဲ အမည္ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာက်မ္းစာထမဲ ွာ မပါဘ ဲ လူေတြကအမည္ေပးမွည့္ေခၚတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-သမၼာက်မ္း (Bible) ဆိုတဲ့အမည္ဟာ သမၼာက်မ္းထဲမွာ မပါပါဘူး။လူေတြက အမည္ေပး ေခၚေ၀ၚေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

`ကုရ္အာန္´ ဆိုတဲ့က်မ္းရဲ႕အမည္ဟာ ကုရ္အာန္ က်မ္းစာထဲမွာအတိအလင္း ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ-(ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၅ ၊ ၁၂း၂ ၊ ၅၄း၁၇) ေတြမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။`ကုရ္အာန´္ ဆိုတ ဲ့ အရဗီေ၀ါဟာရရ႕ဲ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ `ေရးြ ခ်ယ္စုစည္းျခင္း၊ အဖန္တလဲလရဲ ြတ္ဖတ္ ျခင္း´ဆိုၿပီးရပါတယ္။ ဆုိလိုတာကေတာ့ ကုရ္အာန္က်မ္းစာထဲမွာ ကမာၻ႕ေရွးက်မ္းအသီးသီးရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြ ကိုေရြးခ်ယ္စုစည္း ေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမယ့္ ေန႔တုိင္ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေရးရာကိစၥေတြ အတြက္ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္ေတြကို စုစည္းထားတဲ့ ေနာက္ဆုံးလမ္းၫႊန္ က်မ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားေတြအေနနဲ႔ ဘ၀လမ္းညႊန္အျဖစ္ အဖန္တလဲလဲ ဖတ္ရြတ္ေလ့လာေနရမယ့္ က်မ္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းစာတစ္အုပ္တည္းသာ မူရင္းအတုိင္းသန္႔စင္စြာရွိေနျခင္း၏အံ့ဖြယ္ကုရ္အာန္က်မ္းစာ မတုိင္မီကရရွိခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕ဘာသာေရးက်မ္းစာအသီးသီးဟာ ဒီေန႔ဆုိရင္ကမာၻေပၚမွာ မူရင္းအတုိင္း မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ေတာင္ မရွိၾကေတာ့ဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕ုဆိုရင္ လုံး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီမူရင္းအတုိင္း မဟုတ္ေတာ့တဲ့က်မ္းကိုကိုင္ၿပီး အႀကြင္းမဲ့ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ သစၥာတရားကို ေလ့လာရွာေဖြဖို႔ အလြန္ခက္ခဲေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြင့္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ အေျမာက္အမ်ား ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ကုရ္အာန္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အခုဆိုရင္ ကမာၻေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀၀) ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေပမဲ့မူရင္းအရဗီဘာသာစာေပနဲ႔ မူရင္းအတုိင္း ၏သည္ မေရြး ရွိေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ႏိုင္ငံက ဘယ္လူမ်ိဳးပဲ ဖတ္ဖတ္၊အသံထြက္ဟာ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံမွာအသံထြက္တစ္မ်ိဳး ကြဲလြဲခ်က္မရွိတာကို ႏိုင္ငံ ေပါင္းစုံက ပါ၀င္တဲ့ကမာၻ႕ကုရ္အာန္က်မ္းစာ ဖတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မူရင္းအတုိင္း သန္႔စင္စြာရွိေနရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့--၁။ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)ဟာ ေနာက္ဆုံးနဗီတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္မွာေနာက္ထပ္နဗီတမန္ေတာ္အသစ္ေပၚထြန္းစရာမရွိေတာ့ျခင္း၊ ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ အလႅာဟ့္ထံက ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္လာစရာမရွိေတာ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းရွင္ အလႅာဟ္ကိုယ္တုိင္က ကုရ္အာန္က်မ္းစာကိုယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္လို႔ အာမခံထားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၁၅း၉)၂။

ဒီအျပင္မြတ္စလင္မ္ေတြအေနနဲ႔ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကိုလက္ေတြ႕ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းနည္းစနစ္သမုိင္းကို ၾကည့္ရင္ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုဟမၼဒ္(صلى اله عليه وسلم) ဆီကို ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြက်ေရာက္လာတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى اله عليه وسلم)ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ စာျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းအျပင္ လူအမ်ားကအလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး စိတ္ႏွလုံးမွာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္မြတ္စလင္မ္ေတြဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္(၅)ႀကိမ္ဆြလားသ္ ၀တ္ျပဳမႈမွာ ေန႔စဥ္ဖတ္ရြတ္ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ဟာဖိဇ္ြေခၚ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို အစအဆုံး အလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္ သူမ်ားကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္း ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ေပးေနျခင္းနဲ႔ မြတ္စလင္မ္ က်ားမမေရြး အၿမလဲ ိုလို ကုရ္အာန္ကို ရြတ္ဖတ္ေနျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႕ေရွးက်မ္းစာအသီးသီးကို ဒီလို ပီပီျပင္ျပင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ဆုိရင္ ကမာၻေပၚမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို ကမာၻ႕ဘာသာစကား အသီးသီးနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆုိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္ဆုိသူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးအလုိက္ အယူအဆ ကြဲလြဲခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနေပမယ့္ဒီကြဲလြဲခ်က္ေတြကို မွတ္ေက်ာက္တင္ ဆန္းစစ္ႏိုင္ဖုိ႔ အရဗီစာေပနဲ႔ မူရင္းကုရ္အာန္ ရွိေနျခင္းဟာ အစၥလာမ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ကုရ္အာန္၏အရဗီဘာသာစာေပ၏အံ့ဖြယ္ကမာၻေပၚမွာ အရဗီစကား ေျပာတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိေနၿပိး ေဒသအလိုက္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈရွိေနေပမယ့္ကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာ သုံးထားတ့ဲ အရဗီစာေပကေတာ့ အားလုံးအတြက္ စံနမူနာပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ အရဗီဘသာစကားဟာ မေျပာပေလာက္တဲ့ လူအနည္းငယ္သာ သုံးစြဲေနတဲ့ ဘာသာစကားအေသ (Dead Language)မ်ိဳးလဲမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကမာၻ႕လူအမ်ားစုသုံးစြဲေနတဲ့ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသာမကဘဲ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ားပါ သုံးစြဲေနၿပီး အခုဆုိရင္ ကမာၻ႕အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမွာအာရဗီစာေပဌာန သီးျခားထားရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္မ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ ရုံးသုံးဘာသာစကား (၆) မ်ိဳးအနက္ အရဗီဟာ တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ဒီ့အျပင္ ဒီေန႔ကမာၻရဲ႕ သိပၸံပညာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ စာေပေ၀ါဟာရေတြက်ယ္ျပန္႔လာ ခ်ိန္မွာအရဗီစာေပဟာ ေခတ္၊ စနစ္၊ အသိပညာရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဆင့္ျမင့္စာေပတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးေနတယ္ဆုိတာ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ- ကမာၻ႕မြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရာဗိသြဟ္) ကေနၿပီး ဒီေန႔ ကမာၻ႕သိပၸံပညာရပ္အသီးသီးရဲ႕ ကမာၻေက်ာ္ပါရဂူ (၁၄) ဦးကို ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေခတ္ေခၚၿပီး အရဗီကုရ္အာန္က်မ္း မူရင္းနဲ႔တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم) ၾသ၀ါဒမွတ္တမ္းထဲက သက္ဆုိင္ရာ သိပၸံ၊ ၀ိဇၨာ နည္းပညာဘာသာ ရပ္အလုိက္အခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ေပးၿပီး လက္ေတြ႕ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပညာေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေစခဲ့တဲ့အခါသုေတသနအဆုံးမွာ ကမာၻ႕ပါရဂူအားလုံးက အရဗီကုရ္အာန္က်မ္းနဲ႔ တမန္ေတာ္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒ မွတ္တမ္းေတြကိုေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ အံ့ဖြယ္အျဖစ္ ခ်ိီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ ေၾကျငာခဲ့ၾကရပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ကုရ္အာန္အေပၚ သုေတသနနဲ႔ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို This Is The Truth (သည္မွာသစၥာတရားတည္း) ဆိုတဲ့စာအုပ္နဲ႔ ဗီြဒိယို၊ ဗီစီဒီေခြမ်ားအျဖစ္ ကမာၻကိုျဖန္႔ခ်ိေနတာကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပါရဂူ(၁၄) ဦးထဲမွာ(၁) ဦးကလြဲလို႔ က်န္သူေတြဟာ မြတ္စလင္မ္ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီအထဲက ယိုးဒယားက ပါေမာကၡ တာဂါစုမ္ကေတာ့ အစၥလာမ္ကို လက္ခံလိုက္ေၾကာင္းေၾကျငာသြားခဲပါတယ္။

ကုရ္အာန္က်မ္းစာဖြဲ႕စည္းပုံ
(မကၠဟ္ႏွင့္မဒီနဟ္စူရဟ္)ကုရ္အာန္က်မ္းစာဟာ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم) သက္ေတာ္(၄၀) ျပည့္တဲ့အခါ အာေရဗ်ေဒသ၊ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ျပင္မွာရွိတဲ့ ဟီရာ လို႔ေခၚတဲ့ သုေတသန လႈိဏ္ဂူမွာ တရားဆင္ျခင္ေနစဥ္ အႏိုင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ကေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီလ္ကေနတစ္ဆင့္ စတင္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ခဲ့တာပါ။ အရဗီျပကၡဒိန္အရေတာ့ ရမဒြန္လထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္အမ်ားစုကေတာ့ (၂၇) ေန႔ညလို႔ မွတ္တမ္းတင္ထား ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ကုရ္အာန္ စတင္ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်တဲ့ ညကို ကဒရ္ညဥ့္(၀ါ) တုိင္းတာသတ္မွတ္တဲ့ညဥ့္လို႔ အလႅာဟ္က ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ (ကုရ္အာန္၉၆း၁-၆)။ ဆိုလိုတာက လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူအဖ႕ဲြ အစည္းျဖစ္ေစ သူတို႔ရ႕ဲ ေအာင္ျမင္မႈန႔ဲ ဆုံးရံႈးမႈကံၾကမၼာကိုကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔ တုိင္းတာသတ္မွတ္ လုိက္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို အႏႈိင္းမဲ့ကို္းကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္ကို သက္၀င္ယုံၾကည္ၿပီး ကုရ္အာန္ရဲ႕ လမ္းညႊန္အတုိင္း က်င့္သုံးေနထုိင္ရင္ ေလာကီဘ၀ေရာ၊မတလြန္ဘ၀မွာပါ ေအာင္ျမင္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူမဆုိ အလႅာဟ္ကိုျငင္းပယ္မယ္၊ ကုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေနထုိင္မယ္ဆုိရင္ ေလာကီနဲ႔ တမလြန္ ႏွစ္ဘ၀စလုံး ဆုံးရႈံး နစ္နာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ကုရ္အာန္ စတင္ထုတ္ျပန္ျခင္းနဲ႔အတူ မုဟမၼဒ္သခင္(صلى الله عليه وسلم)ကိုလည္း နဗီတမန္ေတာ္ တာ၀န္ကို စတင္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕(၁၃)ႏွစ္တာ တမန္ေတာ္သက္တမ္း ကိုၾကည့္ရင္ဖန္ဆင္းတာလည္းအလႅာဟ္၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေနတာလည္း အလႅာဟ္၊ တရားစီရင္ စစ္ေဆးမွာလည္းအလႅာဟ္ဆိုတဲ့ အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းသာ အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ရာဆုိတဲ့ (ေသာင္ဟီးဒ္)တရားကို ေဟာၾကားရတဲ့ အခါအလႅာဟ္ကိုျငင္းသူေတြ၊ အလႅာဟ္ကိုလက္ခံေပမယ့္ အျခားတစ္စုံတစ္ရာ(နတ္)ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကိုးကြယ္ သူေတြကအျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္မႈေတြ ခံခဲ့ရတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မကၠာဟ္ကာလ ကုရ္အာန္အာယသ္လမ္းညႊန္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ယုံၾကည္ခ်က္ သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (Purity of Faith) ကိုဦးစားေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ဖိႏွိပ္ညႇင္းပန္းမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ က်င့္စဥ္ခန္းေတြ မ်ားစြာမေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မဒီနဟ္ကာလ(၁၀)ႏွစ္ကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္စြာထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊က်န္းမာေရး၊ စစ္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရး၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ဘာသာျခားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတဲ့ လမ္းၫႊန္ဥပေဒေတြ၊ရုပ္နဲ႔ စိတ္၀ိညာဥ္ သန္႔စင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳတည္ေဆာက္မႈုဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္ေတြစတဲ့ အစၥလာမ့္ တရားဥပေဒေရးရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုရ္အာန္အာယသ္မ်ားစြာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုရ္အာန္ထဲမွာ ရုပ္နဲ႔နာမ္၊ တစ္ဦးနဲ႔အမ်ား၊ေလာကီနဲ႔ တမလြန္ အားလုံးအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လမ္းညႊန္ အားလုံးပါ၀င္ေနပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ဟာ မဒီနဟ္ေရာက္ၿပီး(၈) ႏွစ္ေျမာက္ (ဟစ္ဂ်ရီ-၈ခုႏွစ္) မွာ မကၠဟ္ၿမိဳ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေအာင္ႏိုင္ၿပီး မဒီနဟ္ၿမိဳ႕မွာပဲ စံျမန္း ေနခဲ့ပါတယ္။ ဟစ္ဂ်ရီ(၁၀) ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ဆုံးဟဂ်္ က်င့္စဥ္ျပဳၿပီး (တမန္ေတာ္ျမတ္ေနာက္ဆုံး ဟဂ်္ျပဳေနစဥ္မွာပဲ ကုရ္အာန္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအာယသ္ (၅း၃) က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္) ေနာက္အလႅာဟ့္ကရုဏာေတာ္ ခံယူကာ အလႅာဟ္ထံ ျပန္ႀကြသြားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ရွိစဥ္ကတည္းက ကုရ္အာန္ကို ခ်က္ျခင္း စာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အာဂုံေဆာင္က်က္မွတ္ျခင္းတုိ႔နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ၾကတဲ့အတြက္ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)) မကြယ္လြန္ခင္ ကတည္းက ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ အစအဆုံးကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလႅာဟ္က ကုရ္အာန္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ ေခတ္လူေတြရဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္နဲ႔အားေလ်ာ္စြာ ကုရ္အာန္အာယသ္ေတြကို ခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးျပည့္စုံသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအစီအစဥ္အတုိင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေခတ္တုိင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ဥပေဒအျဖစ္ အသုံး ခ်ႏိုင္ဖို႔လက္ရွိ အစီအစဥ္အတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)) ကိုစီစဥ္ ေစခဲ့ပါတယ္ ဒီ့အျပင္ က်ၿပီးသေလာက္ အာယသ္ေတြကိုႏွစ္စဥ္တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)က ရမဒြါန္လေရာက္ရင္` လက္ရွိအစီအစဥ္အတုိင္း ရြတ္ဖတ္ျပရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကုရ္အာန္က်မ္းစာမွာ စူရဟ္ေခၚ က႑ေပါင္း(၁၁၄) ပုဒ္ပါ၀င္ၿပီး က႑တစ္ခုခ်င္းစီကို အာယသ္လုိ႔ေခၚတဲ့လမ္းညႊန္/သက္ေသလကၡဏာ စာေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ စူရဟ္ေခၚ က႑တစ္ခုခ်င္းဟာ အတုိအရွည္မတူၾကပါဘူး။ ဥပမာ- အရွည္ဆုံးစူရဟ္ အမွတ္-(၂)ဟာ အာယသ္လမ္းညႊန္ေပါင္း(၂၈၆) ပါ၀င္ၿပီး အတို ဆုံးစူရဟ္က႑အမွတ္(၁၀၈)မွာ အာယသ္လမ္းညႊန္ေပါင္း(၃) ေၾကာင္းသာပါ၀င္ပါတယ္။

ကုရ္အာန္အေပၚသံသယရွိသကုရ္အာန္အေပၚသံသယရွိသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚခ်က္ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ကိုယ္တုိင္ ကုရ္အာန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိသူမ်ားကို အခုလို လမ္းညႊန္ ဖိတ္ ေခၚထားပါတယ္။“ထုိ႔အျပင္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ငါ(အလႅာဟ္) အရွင္ျမတ္ ထုတ္ျပန္ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာအရာ (ကုရ္အာန္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယုံမွားသံသယရွိခဲ့ၾကပါလွ်င္ အသင္တုိ႔သည္ ယင္း(ကုရ္အာန္)ႏွင့္ အလားတူ စူရဟ္က႑တစ္ပုဒ္ကိုယူေဆာင္လာၾကကုန္ေလာ့။

ထို႔အျပင္ အသင္တို႔သည္ မွန္ေသာစကားကိုဆိုသူမ်ားျဖစ္ခ့ၾဲကပါလွ်င္ (ယင္းသို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာတြင္) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ အျခားယိုင္းပင္းကူညီမည့္ သူမ်ားကိုလည္း ေခၚေဆာင္လာ ၾကကုန္ေလာ့။သို႔ေသာ္အသင္တုိ႔သည္ (ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို အတိတ္ကာလတြင္လည္း) မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾက၊(မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္း) လုပ္ႏိုင္ၾကသည္လည္းမဟုတ္၊ (ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း) အလွ်င္း လုပ္ႏုိင္ၾကဦးမည္မဟုတ္ေခ်၊ သို႔ျဖစ္ေပရာ အသင္တုိ႔သည္ ငရဲမီးကို အသိထားၾကေလာ့။ ယင္း၏ ေလာင္စာမွာ လူမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖစ္ၾကေပမည္။ အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္ၾကသူတုိ႔အတြက္ အသင့္ျပင္ ထားၿပီးျဖစ္ေခ်သည္” (ကုရ္အာန္ ၂း၂၃-၂၄)အခုကမာၻေပၚမွာ အရဗ္ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္တဲ့ အရဗ္မ်ားစြာရွိေနၾကပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ကမာၻလူမ်ိဳးအသီးသီးမွာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေပမယ့္ အရဗီကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဂ်ဴးေတြဆုိ ရင္လည္းအရဗီအလြန္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရွိၾကပါတယ္။ အေနာက္တုိင္းတကၠသိုလ္ႀကီးေတြ၊ ရုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ေမာ္စကိုတကၠသိုလ္ေတြမွာ အရဗီေလ့လာေရးဌာနႀကီးေတြလည္း သီးျခားဖြင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုရ္အာန္က်မ္းစာရဲ႕အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့စိန္ေခၚခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ႏိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိတဲ့အျပင္ ကုရ္အာန္ကိုေလ့လာလိုက္ၾကတ့ဲသူေတြဟာ အမွန္တရားကိုသိျမင္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္လာခ့ၾဲကလို႔ အခုဆိုရင္ အစၥလာမ္ဟာကမာၻေပၚမွာအျမန္ဆုံးျပန္႔ပြားေနတဲ့ သာသနာလို႔ေတာင္ Jehovah Witness က ေဖၚညႊန္းေနပါ တယ္။

အစၥလာမ္ကို ရန္လိုေနၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အစၥလာမ္နဲ႔ တမန္ေတာ္ျမတ္(صلى الله عليه وسلم)ကို မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံေျပာဆိုေရးသားေနၾကမယ့္အစား စာေၾကာင္း(၃)ေၾကာင္းေလာက္ ကုရ္အာန္န႔ယဲ ွဥ္ၿပီး ေရးျပႏိုင္ရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္မွာပါ။ဒါေပမယ့္ အလႅာဟ္က ကတိေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၄၊ ၁၅း၉) ဒီအျပင္ကုရ္အာန္ ရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာကမာၻကို လႊမ္းသြားမယ္လို႔လည္း ဆုိုထားပါတယ္။ အမွန္တရားမွာ အင္အားရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ညီေနာင္၊ ညီအစ္မမ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မၾကာေသးခင္ကတင္ျပခဲ့တဲ့ “ကုရ္အာန္အေပၚထားရွိရမယ့္မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏တာ၀န္မ်ား” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဤေခါင္းစဥ္ကို ယွဥ္တြဲေလ့လာၿပီး ကုရ္အာန္ကို အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ပါ။

သဂ်္၀ီးဒ္ပညာနဲ႔ စနစ္တက် ရြတ္ဖတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္သုံးပါ။အျခားသူမ်ား သိေအာင္လည္း ကုရ္အာန္ရဲ႕ အသိပညာေတြကို ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဓနနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ျဖန္႔ၾကပါလို႔တုိက္တြန္းရင္း အလႅာဟ္က(၄) ႀကိမ္ေမးထားတဲ့ ဒီေမးခြန္းကို ဘ၀မွာ မေသခင္ေျဖဖို႔ တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။“မုခ်ဧကန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္တရားရယူရန္အတြက္ လြယ္ကူေစေတာ္မူခဲ့ရာ က်က္မွတ္တရားရယူသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိပါ၏ေလာ”။ (ကုရ္အာန္ ၅၄း၁၇၊ ၅၄း၂၂၊ ၅၄း၃၂၊ ၅၄း၄၀)

အလ္ဟာဂ်္ မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)
Special thanks to Brother Ko Min Than Win
copy from  http://islam-yaungche.blogspot.com/

Thursday, 8 October 2009

ငါတို႔သည္ မြတ္စလင္(မ္)မ်ား၊ျဖစ္ခဲ႔ၾကေလလ်င္ ေကာင္းစြဟု ၊ကာဖိရ္မ်ားကတမ္းတၾကမည္ျဖစ္ျခင္း။

အတိတ္ေခတ္မ်ားတြင္လည္းကာဖိရ္မ်ားကတမန္ေတာ္မ်ားအား( မဂ်္ႏူန္ ၊ ရွာအစ္ရ္ ၊ စာဟစ္ရ္ ၊ ကာဟင္န္၊ မုအလႅမ္ ) စသည္ျဖင္႔မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံ၍အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ႔ၾကေပသည္။
အတိတ္ေခတ္မ်ားတြင္အခ်ဳိ႔ျမိဳ႔၊ရြာမ်ားႏွင္႔အမ်ဳိးသားမ်ားသည္မိမိတို႔၏ျပစ္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ကြပ္မ်က္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ၾကရ၏။
၄င္းတို႔ကိုကြပ္မ်က္၊ဖ်က္ဆီးျခင္းခံၾကရမည္႔အခ်ိန္ပိုင္းကိုလည္းအလႅာဟ္အသ်ွင္ျမတ္သိရွိေတာ္မူျပီးျဖစ္၏။
ထိုအသွ်င္ျမတ္၌ေမ႔မွားမွဳ၊သတိလစ္ဟင္းမွဳဟူ၍ကားအလ်င္းမရွိ။
ထိုအသ်ွင္ျမတ္ထားရွိေတာ္မူေသာကတိေတာ္သည္ပ်က္ျပားသည္ဟူ၍လည္းအလ်င္းမရွိ။
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအဖို႔သတ္မွတ္ထားသည္႔အခ်ိန္ပိုင္းေစ႔၍၊ျပစ္ဒဏ္သက္ရန္အခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာအခါထိုအမ်ဳိးသားမ်ားသည္မလြဲဧကန္ပ်က္ဆီးျခင္းခံၾကရ၏။
လက္ရွိကာဖိရ္မ်ားသည္လည္းယခုကဲ႔သို႔ျပစ္ဒါဏ္မသင္႔ေသးဘဲ၊အခ်ိန္ရေနသည္႔အတြက္အယူအဆမမွားသင္႔ၾကေပ။မေမာက္မာသင္႔ၾကေပ။
လက္ရွိကာဖိရ္မ်ားအဖို႔သတ္မွတ္ထားသည္႔အခ်ိန္ပိုင္းေစ႔၍ျပစ္ဒါဏ္ေတာ္သင္႔ရန္အခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာအခါ
၄င္းတို႔သည္လည္းထိုအသွ်င္ျမတ္၏ျပစ္ဒါဏ္ေတာ္မွအလ်ဥ္းလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။
အားလုံးကြပ္မ်က္ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရမည္သာျဖစ္သည္။
ယခုကဲ႔သို႔၄င္းတို႔အားခြင္႔ျပဳေတာ္မူထားျခင္းမွာအေၾကာင္းမဲ႔မဟုတ္။အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။
ဥပမာ.....ယင္းကာဖိရ္မ်ားအနက္မွေသာ္၄င္း၊
              ၄င္းတို႔၏သားေျမးတို႔အနက္မွေသာ္၄င္း၊
အီမာန္ယုံၾကည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ဤသည္ေရးမွတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။
အကယ္၍သာယင္းကာဖိရ္မ်ားအားရုတ္တရက္၊ခ်က္ခ်င္းကြက္မ်က္ေတာ္မူလိုက္ပါကအီမာန္ယူရန္အခ်ိန္ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
ထို႔အတြက္လည္းအနည္းငယ္အခ်ိန္ဆြဲထားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။
ကည္႔...ကုရ္အာန္ (၂၆း၂၇ ။ ၃၇း၃၆ ။ ၄၄း၁၄ ။ ၅၁း၃၉ ။၅၁း၅၂ ။၅၄း၉ ။၆၈း၅၁ )။

Saturday, 3 October 2009

ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ဖဆပလ)ဥကၠဌႀကီး..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္...

ဖဆပလ..အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္။
ဂ်ပန္လက္ထက္မွာဂ်ပန္ေတြကျပည္သူေတြကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္ေစာ္ကားျပီး၊ဘာမွအဆီအႏွစ္မရွိေသာလြတ္လပ္ေရးကိုဗန္းျပျပီးေသြးစုပ္ေနၾကတယ္။
ဒါေၾကာင္႔တကယ္႔အစစ္အမွန္လြတ္လပ္ေရး..ရေအာင္၊ပါတီေပါင္းစုံ၊လူမ်ဳိးမေရြးဘာသာမေရြး၊တျပည္လုံးေသြးစည္းျပီး၊လုပ္မယ္ဆိုတဲ႔သေဘာနဲ႔ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လကဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္တယ္။
ေနသူရိန္လူထုအစည္းအေ၀းႀကီး

၁၉၄၅ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း..မိန္႔ခြန္း
အခမ္းအနားမွဴး..သၡင္ခ်စ္..(မွ..ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပပါသည္။)