Tuesday, 30 March 2010

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားတို့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက အဆံုးအျဖတ္အခါသမယ

၃၀ မတ္ ၂၀၁၀
ျမန္မာျပည္ကစစ္အစိုးရဟာ က်ေနာ္တို့ပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ုိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ကို တရားဝင္ဆက္လက္ရပ္တည္လႈပ္ရွား မယ္ မလႈပ္ရွားဘူးဆိုတာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ ခ်ဖို့အေျခ ဆိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။
နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ့ဖြံ့ျဖိုးေရးေကာင္စီလို့ ေခၚတဲ့ အာဏာရဗိုလ္ခ်ုပ္ေတြဟာ ဒီလထဲမွာ မတရားတဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒတစံုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး က်ေနာ္တုိ့ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ ရက္ ၆၀ အတြင္း အသစ္ျပန္မွတ္ပံုမတင္ရင္ ဖ်က္သိမ္းမယ္လို့ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။
က်ေနာ္တို့ဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့သဘာဝကို သိထားပါတယ္။ သူခ်မွတ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈ စိုးစဥ္းေလာက္ျပလိမ့္မယ္လို့ က်ေနာ္တို့ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရဟာ အဲဒီဥပေဒေတြသံုးျပီး က်ေနာ္တို့ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းကေန ဖယ္ထုတ္ပစ္လိမ့္မယ္လို့လည္း မေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ ပါတီအားလံုးပါဝင္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးဖို့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ူရႈလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ့ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ဆႏၵကို အာခံလိုက္ျပန္ပါျပီ။
နိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒက နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို မဲေပးျခင္း၊ ယွဥ္ျပိုင္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပါတီဝင္ျဖစ္ျခင္းတို့အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ကိုယ့္ပါတီဝင္အျဖစ္ ရွိမေနေအာင္ ပါတီေတြက အာမခံရမွာျဖစ္ျပီး နုိင္ငံ့ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြကို လိုက္နာပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ခံဝန္ခ်က္ကိုလည္း လက္မွတ္ထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း မျဖစ္မေန ဝင္ျပိုင္ဖို့လိုပါတယ္။ ဒီကန့္သတ္ခ်ုပ္ခ်ယ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို့ပ်က္ကြက္ရင္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရတာ လြယ္ကူရိုးစင္းလွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ က်ေနာ္တို့ဟာ ေဖာက္ျပန္ ျခစားျပီး မတရားတဲ့ ဒီတရားေရးစနစ္ေအာက္မွာ အက်ဥ္းခ်ခံေနရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ တျခားလူေတြကို မထုတ္ပစ္နိုင္ပါဘူး။ သူတို့မပါရင္ က်ေနာ္တို့ပါတီဟာ အလကားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သူတို့ဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ့ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ယံုျကည္လို့ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယံုျကည္လက္ခံေလာက္ဖြယ္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းျဖစ္ဖို့ဆိုရင္ သူတို့ကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးျပီး ဗမာျပည္ရဲ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းထဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစဖို့လိုပါတယ္။
ထာဝရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ေအာင္လုပ္ဖို့ ရည္ရြယ္ျပီး စစ္အစိုးရ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို က်ေနာ္တို့ လက္မခံပါဘူး။ ဒီအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပုဖို့ ဆႏၵခံယူပြဲကို ၂၀၀၈ ခု နာဂစ္မုန္တိုင္းအျပီးမွာ က်င္းပခဲ့ျပီး အဓမၼဖိအားနဲ့ မသမာမႈနဲ့ "အတည္ျပုခဲ့"တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒအတုအေယာင္ကို ပယ္ခ်ပစ္ျပီး အားလံုးပါဝင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့နုိင္ငံေရးအရေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈကတဆင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ့အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စုိးမႈနဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိးအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈ ကိုအာမခံမယ့္ အေျခခံဥပေဒတရပ္ ဖန္တီးဖို့ျဖစ္ပါတယ္။ အတု အေယာင္အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာပါ့မယ္လို့ က်ေနာ္တို့ ခံဝန္ခ်က္မထိုးနိုင္ပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းကေန စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြက္ လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။
အဖြဲ့အစည္းတခုအဖို့ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ုိးခ်နုိင္ဖို့ ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က သူမပါတီ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုတင္ဖို့ "စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားဘူး" လို့ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီမိုကေရစီကို သက္ဝင္ယံုျကည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ပီပီ ပါတီကဘဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ဖို့ကို အေလးေပးခဲ့ပါတယ္။ တနလၤာေန့မွာေတာ့ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္အားလံုးက ဒီမတရားမႈေတြကို အတူတကြရင္ဆိုင္ဖို့ သေဘာတူခဲ့ျကပါတယ္။
တခ်ုိ့ကေတာ့ က်ေနာ္တို့ပါတီ ဆက္လက္ျပီး တရားဝင္အေနအထားရွိဖို့ ပိုအေရးျကီးတယ္လို့ ယူဆျကပါတယ္။ သူတို့စဥ္း စားခ်က္အရ က်ေနာ္တို့ပါတီ တရားမဝင္ျဖစ္သြားရင္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္နိုင္ေတာ့မွာလဲတဲ့။ ကုလ သမဂၢနဲ့ တခ်ုိ့နိုင္ငံေတြကလည္း စစ္အစိုးရကို ဒီမတရားဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲေပးဖို့ ပန္ျကားခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ နိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ခြင့္ေပးဖို့ ေတာင္းဆိုခဲ့ျကပါတယ္။ အတြင္းေရးမွူးခ်ုပ္ဘန္ကီမြန္းဟာ ဗမာျပည္ အေျခအေန ေဆြးေႏြးနုိင္ေအာင္ သူ့ရဲ့ "ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအုပ္စု" အစည္းအေဝးတခု ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရ ဟာ က်ေနာ္တို့တိုင္းျပည္ထဲက စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ့ လူသားမ်ုိးနြယ္ဆန့္က်င္ေရးရာဇဝတ္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို့ "စံုစမ္း ေရးေကာ္မရွင္"တရပ္ကို ကုလသမဂၢကေနထူေထာင္ဖို့ အျကံျပုခ်က္အပါအဝင္ ကုလ အထူးစံုစမ္းေရးသမား ေတာမတ္စ္အိုေဟး ယားကြင္တားနား မျကာခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာနဲ့ အျကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ေတြကို "အေလးအနက္စဥ္းစား" ေနတယ္ လို့လည္း က်ေနာ္တို့ျကားရပါတယ္။ ဒီလိုေနာက္ကြယ္က နုိင္ငံတကာ့အသံေတြရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ့တင္ မလံုေလာက္နုိင္ပါ။ နိုင္ငံတကာ့အသံေတြ ေျကညာခ်က္ေတြကို ဗမာျပည္နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေျပာင္းလဲပစ္ဖို့ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ့ အားမျဖည့္တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္ေတြ ပူပန္ေျကာင့္ျကမိတာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို့ပါတီဟာ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးနဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသက္ေပးလွူသြားခဲ့ျကသူေတြရဲ့ မျပီးဆံုးေသးတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို့ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ ၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကေရစီေရး လူထုအံုျကြမႈကေန ေပါက္ဖြားလာ တာျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို့ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္အနုိင္ရခဲ့ျပီး ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈျကီး ရဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ"ဥပေဒေတြ"ကို ဒူးေထာက္ဖို့ျငင္းဆန္တဲ့အတြက္ မျကာခင္မွာ စစ္ အစိုးရကေန ဖ်က္သိမ္းတာကို ခံရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲင္အယ္လ္ဒီ ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္ တို့ဟာ ျပည္သူေတြအျကားမွာ ျပည္သူေတြနဲ့အတူ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ဟာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ တုိင္းရင္း သားလူမ်ုိးစုမ်ားတန္းတူေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ့ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
နိုင္ငံတကာ့အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ့ က်ေနာ္တို့နဲ့အတူ ရပ္တည္ဖို့ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာကအစိုးရေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ့ ျကိုတင္စီစဥ္ထားတဲ့ရလဒ္ကို လက္မခံေျကာင္း ေျကညာဖို့လိုျပီး စစ္အစိုးရအေနနဲ့ ဗမာျပည္အတြက္ သိသာထင္ရွားျပီး တိုးတက္တဲ့အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို့ ဖိအားေပးသင့္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲဆိုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးတာနဲ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအေပၚ စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္စဲတာက အစခ်ီရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ စစ္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ့ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျပီး အမ်ုိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဦးဝင္းတင္မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ထုတ္ ဝါရွင္တန္ပို့စ္သတင္းစာမွ Decision Time in Burma for Democracy's Advocates ေဆာင္းပါးဦးဝင္းတင္ဟာ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္လည္းျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ျပီး ၁၉၈၉ ခုကေန ၂၀၀၈ ခုအထိ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Friday, 26 March 2010

U Thuzana

U Thuzana                                                            

copy from www.myanmarmuslim.net

Thursday, 18 March 2010

ျမန္မာ့ရုိးရာအတာသၾကၤန္ဖိတ္ၾကားလႊာ (၁၈.၄.၂၀၁၀)

ဂ်ာမဏီအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္မွာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံမွထြန္းသစ္စ အႏုပညာအင္အားစု ႏွင့္
ကြ်န္ေတာ္တို့ ့ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွ BLUE MOON BAND တို ့ပူးေပါင္းျပီးထူးထူးျခားျခားေဖ်ာ္ ေျဖေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္၊ အားေပးၾကမည့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ အခ်ိန္မွီလာ

ေရာက္အားေပးၾကဘို ့အထူးေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

က်င္းပမည့္ရက္........18.04.2010

က်င္းပမည့္အခ်ိန္.......နံနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၆နာရီ

က်င္းပမည့္ေနရာ.......SAALBAU TSG-HALLE FECHENHEIM PFORTEN STR-55


60358, FFM.

စီးရမည့္ရထား........STRASSE-BAHN 11(FECHENHEIM သြားသည့္ဘက္အျခမ္းမွစီး


၍ ဂိတ္ဆံုးမွတ္တိုင္မွာဆင္းပါ၊ ၄င္းမွတ္တိုင္မွ SAALBAU TSG-HALLE သို ့၅မိနစ္ခန္ ့လမ္း


ေလွ်ာက္ရပါမည္။

မွတ္ခ်က္။

လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ၁၅ယူရုိ (ကံစမ္းမဲႏွင့္ေခါက္ဆြဲေၾကာ္)

မိသားစုလက္မွတ္တစ္ေစာင္ ၂၅ယူရုိ (မိသားစုအားလံုး)(ကံစမ္းမဲႏွင့္ေခါက္ဆြဲေၾကာ္)

ေခါက္ဆြဲေၾကာ္အေကြ်းေမြးအစီအစဥ္ (၁၁နာရီ မွ ၁၂နာရီ ၃၀မိနစ္)
                                       
post share by mingalar07.blogspot.com

Tuesday, 16 March 2010

အစၥၥၥလာမ့္္္ဥပေဒကိိုေလ့လာျခင္း။

အစၥလာမ့္ဥပေဒကိုေလ့လာမယ္ဆို၇င္ပထမနွင့္အဓိကအဆင့္အေနနင့္က်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ကိုေလ့လာ၇မွာျဖစ္ပါတယ္။
က်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ကိုမူ၇င္းအာ၇ဗၺီမွဘာသာေပါင္းမ်ားစြာနဲျပန္ဆိုထားတဲ့အတြက္မည္သူမဆိုေလ့လာ၇လြယ္ကူနိုင္ပါတယ္။
သို့ေသာ္က်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ကို္နားလည္တယ္ဆို၇ာတြင္အေပါ္၇ံနားလည္မွုနဲ၊အ႔သ်ွင့္၇ဲ့၇ည္၇ြယ္ခ်က္ကိုနက္၇ႈိင္းစြာနားလည္
မႈဆိုတဲ့ပံုစံနွစ္မ်ိဳးကိုေယဘူူ၇အားျဖင့္ေတြ့၇မွာျဖစ္တယ္။ေလ့လာသူ၇ဲ့အ၇ည္အျခင္းအေပါ္မူတည္ျပီး၇လာမယ့္အသိဟာလဲ
ကြဲျပားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ေလ့လာသူတေယာက္အေနနဲ့အေျခခံအျကဆံုးအခ်က္က(ေတာင္ဟိဒ္)ကိုယံုျကည္ျခင္းျဖစ္တယ္။
(ေတာင္ဟိဒ္)ကိုသံသ၇၇ိွေနတဲ့လူတေယာက္အေနနဲ့ကု၇္အာန္ထဲက၇လာမယ့္အသိဟာသံသ၇အသိထက္ပိုနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒီေန့ကမၻာမွာကု၇္အာန္ထဲကစာသားတခ်ို့ဳကိုထုပ္ျပီးအစၥလာမ္ကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးအဓိပါယ္ဖြင့္ျပေနတာဟာ(ေတာင္ဟိဒ္)ကိုမယံုျကည္
တဲ့လူေတြ၇ဲ့လုပ္၇ပ္အျဖစ္သက္ေသခံေနတာကိုေေတြ့၇မွာျဖစ္တယ္။ဒါေျကာင့္နွလံုးသားမည္းမညးဲနဲကု၇္အာန္နားကိုကပ္မယ္ဆို၇င္
၇လာမယ့္အသိဟာလညး္မည္းမည္းဘဲျဖစ္ေနမယ္။
(ေတာင္ဟိဒ္)ကိုယံုျကည္တဲ့လူေတြအေနနဲ့လဲမိမိ၇ဲ့(တကၠ၀ါ)တ၇ားအေပါ္မွာအေျခခံျပီးက်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ထဲက၇လာမယ့္အသိ
ဟာလဲကြဲျပားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အလႅာဟ္အသ်ွင္ျမတ္ဟာလူသားကိုစဥ္းစားေတြးေခါ္တတ္တဲ့အသိညာဏ္ကိုေပးထားျပီးက်မ္း
ေတာ္ျမတ္ထဲမွာေတြးေခါ္ေမ်ာ္ျမင္ျကဖို့အျကိမ္ျကိမ္လဲတိုက္တြန္းထားပါတယ္။......အျကင္သူသည္ထိုအ၇ပ္ေဒသ(မကၠာ)သို့၀င္
အံ့၊ထိုသူသည္ေဘးကင္လံုျခံဳအံ့။.........(စူ၇ာဟ္-၃ အာယာတ္-၉၇)နွစ္စဥ္ဟာ၈်္ခ၇ီးမွာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့လူေတြေသဆံုးတာကို
က်ြန္ေတာ္တို့ေတြ့ေန၇တယ္။လက္ေတြအေျခအေနနဲ့ေ၇ွ့အာယာတ္မွာေျပာထားတဲ့အလႅာဟ္၇ဲ့ဂတိစကားဟာဆန့္က်င္ဘက္ျဖစ္
ေနတယ္။အမွန္တကယ္ကဒီနွစ္ခုဟာဆန့္က်င္ဘက္မဟုတ္ဘူး။အလႅာဟ္ေျပာေနတဲ့(ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ)ဆိုတာကိုက်ြန္ေတာ္တို့
အေနနဲ့နားလည္မႈလြဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါကိုဆက္စပ္နားလည္နိုင္၇န္အတြက္(တကၠ၀ါ)တ၇ားနဲ့(ေအလာမ္)လိုအပ္ပါတယ္။ဒါ
ေျကာင့္အစၥလာမ္၇ဲ့ဥပေဒအ၇င္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့က်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ကိုနားလည္နိုင္၇န္အတြက္၊ပထဆံုးအေနနဲ့လူသားတေယာက္
မွာ၇ိွသင့္၇ိွထိုက္တဲ့ပညာနဲ့အသိတ၇ားကိုတေစ့တေစာင္းနားလည္နိုင္၇န္တင္ျပလိုက္၇ပါတယ္။(ဆက္လက္ေဖါ္ျပပါမည္)
မင္းသိန္း။(ေ၇ြွနီေျမ)

Saturday, 13 March 2010

႐ုိဟင္ဂ်ာ ဘယ္သူလဲ ဘာလဲ

႐ုိဟင္ဂ်ာ ဘယ္သူလဲ ဘာလဲ

Friday, 13 February 2009 14:12 ေအာင္တင္

ႏွစ္ႏုိင္ငံကျမန္မာျပည္ရဲ့ နယ္စပ္တနံ တလ်ားမွာ ုိခြျပီး ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမိဳ၊ ခမီး၊ လူခ်ိဳင္း၊

မရမာႀကီး၊ ရခုိင္၊ ခ်င္း၊ နာဂ၊ မီဇုိ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ၀၊ ပအုိ႔၊ ပေလာင္၊ လီဆူး၊ ပေဒါင္၊ ကရင္၊ မြန္၊ စသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအသီး

သီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားရွိသလုိ တဘက္ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ တရုတ္၊

လာအုိ၊ ယုိးဒယားႏုိင္ငံတုိ႔မွာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြကုိ

မိမိအေျခခ်ေနထုိင္ေသာႏုိင္ငံေတြမွာ ရရွိေနပါတယ္။ ရလဲရသင့္ပါတယ္။ ရပုိင္ခြင့္လဲ ရွိပါတယ္။

အဲဒီတုိင္းရင္းသားေတြလုိပဲ ျမန္မာနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေတြမွာ ႏွစ္ေတြရာေထာင္ခ်ီျပီး ေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ ပသ်ွဴးလူမ်ိဳးမ်ား ရွိ

ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းမွာေနထုိင္တဲ့ ပသ်ွဴးေတြကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္

လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွာေနထုိင္တဲ့ ပသ်ွဴးေတြကုိေတာ့၊ မူလတုိင္းရင္းသား(၁၄၃)မ်ိဳးမွာ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့

ေပမယ့္ မဆလ ေခတ္ကစျပီး ယေန႔တုိင္စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က တုိင္းရင္းသားအျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ပစ္လုိက္ပါျပီ။

ဘာေၾကာင့္ ပါလဲ။

ရခုိင္ျပည္မွာေနတဲ့ ကမန္လူမ်ိဳးေတြဟာ သမုိင္းအေထာက္အထားေတြအရ ဘယ္လုိမွျငင္းမရတဲ့တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္ေတြ

ပါ။ ကမန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအပ တျခားဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ ေနထုိင္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။

မဆလေခတ္အထိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသတ္မွတ္ခံထားရေပမယ့္ အခု န၀တ၊ နအဖလက္ထက္က်မွ ဒီေလာက္သမုိင္း

စဥ္လာအရ အထင္ကရ တုိင္းရင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကမန္လူမ်ိဳးေတြကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳေတာ့

ပါဘူး။ သူတုိ႔ကုိ မွတ္ပုံတင္ မထုတ္ေပးေတာ့ဘူး။ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ေသမလုိ႔ျဖစ္ေနရင္ေတာင္

ရန္ကုန္ကုိ ေဆးသြားကုဖုိ႔ ခရီးသြားလက္မွတ္ကအစ အင္မတန္ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ကုိးကန္႔လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတေလ်ွာက္လုံးတြင္ မည္သည့္အခါမွ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ရွမ္းလူမ်ိဳး အတုိက္ အခံ

ေခါင္းေဆာင္တဦးက ကုိးကန္႔ဟာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ တရုတ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ န၀တ၊ နအဖတုိ႔က

ကုိးကန္႔ကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ ထပ္တုိးသတ္မွတ္လုိက္ေတာ့၊ အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စုိးေၾကာက္တတ္သူမ်ား ကန္႔ကြက္သံ

မၾကားလုိက္ရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ကမန္နဲ႔ ပသွ်ဴးလူမ်ိဳးေတြမွာ တူညီမႈတခု ရွိေနတာကုိေတာ့ ေျပာဖုိ႔လုိမယ္ထင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ အစၥလမ္ဘာသာ ကို

သက္၀င္ယုံၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကုိးကန္႔တုိ႔သည္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ပါ။

ႏုိင္ငံသားတုိင္းလြတ္လပ္စြာယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိသည္ကုိ လက္မခံႏုိင္ေသးသူမ်ားရွိေနပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္

ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ အစၥလမ္ဘာသာမွလြဲ၍ အျခားဘာသာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိ

သည္လုိ႔ ျပဌာန္းဖုိ႔လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားေျပာ

သလုိ ၂၁ ရာစုအတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးသူမ်ားလား။

ဒီေနရာမွာ စကားညွပ္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလုိတာက က်ေနာ္သည္ ကုိးကန္႔ဆန္႔က်င္ေရး၊ တရုတ္မုန္းတီးေရး

သမား မဟုတ္သလုိ တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ ျမန္မာတရုတ္မ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ေလးစားသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ

မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာတရုတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားေသြးပါသူမ်ားျဖစ္ျပီး တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္မ်ား၊ တုိင္းျပည္အတြက္

အသက္စြန္႔ကာကြယ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကုိ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေတြကလဲြလုိ႔ တရုတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ဘဂၤါလီပဲျဖစ္ျဖစ္ လႊမ္းမုိးလာမွာကုိ ျမန္မာမြတ္စလင္ေကာ၊ ျမန္မာတရုတ္ေကာ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။

ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာလဲ

ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥကုိ စမေျပာခင္ စာဖတ္သူမ်ားကုိ ေမတၱာရပ္ခံလုိတာက ရုိဟင္ဂ်ာကုိဘယ္လုိျမင္ပါသလဲဆုိတာကုိ ကုိယ့္ဘာ

သာေမးျပီး ကုိယ့္ဘာသာအရင္စမ္းျပီးေျဖၾကည့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိလူအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ပါသလား။

ေမးခြန္းက သိပ္ရင့္သီးတယ္၊ အျပစ္တင္လုိသူမ်ားရွိလ်င္ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေလွပ်က္ထဲထည့္ျပီး

ပင္လယ္ ထဲေမွ်ာခ်တာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါက ထုိင္းပဲ။ က်ဳပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ ဒါေလာက္ေတာ့ မဆုိးေသးပါဘူး

ဆုိလာရင္ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ေခြးဆုိး၊ ေခြးရူးေတြထက္ပုိဆုိးတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါပုိးလုိသေဘာထားတဲ့ ပညာရွင္မ်ား၊

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိေနပါေသးတယ္။ သူတို႔ေရးျပီး လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထုတ္ေ၀တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး Influx Virus

ဆုိတဲ့စာအုပ္အမည္ဟာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ရံြရွာမုန္းတီးစရာ ေကာင္းတဲ့၊ အင္မတန္အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေတြ အျဖစ္

သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးေတြကုိ မျပန္႔ပြားခင္အခ်ိန္မီအလ်င္အျမန္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရသလုိ ရုိဟင္ဂ်ာ

ေတြကုိ မ်ိဳးတုန္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရမယ္လုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လႈံ႕ေဆာ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ တဲ့

အေတြးအျမင္ပါ။

လူမ်ိဳးေတြရဲ့ အမည္ေပးပုံကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။

ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြကုိ မာဂဓဆုိတဲ့စကားက ဆင္းသက္လာတဲ့ ေမာက္လူမ်ိဳးလုိ႔ေခၚခဲ့တယ္လုိ႔ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အာရကန္

လူမိ်ဳးလုိ႔လဲ သမုိင္းမွာ အထင္အရွားရွိေနခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုိ႔

အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ရခုိင္(ရကၡိဳင္)လူမ်ိဳးလုိ႔ေခၚမွ ႏွစ္သက္ၾကတာမုိ႔ ေမာက္၊ အာရကန္လို႔မေခၚေတာ့ဘဲ အားလုံးက ရခုိင္

လူမ်ိဳးလုိ႔ေခၚၾကပါတယ္။

ေတာင္သူက ပအုိ႔၊ တလုိင္းက မြန္၊ ဂ်ိန္းေဖာက ကခ်င္၊ ဆီရမ္(Siam)က ထုိင္း(Thai)၊ ဆီလုံ(Ceylon)က သီရိလကၤာ

(Srilanka)၊ အက္စကီးမုိး(Eskimo)က အိႏြတ္(Inuit)လူမ်ိဳး စသျဖင့္ မိမိအမ်ိဳးအမည္၊ မိမိႏုိင္ငံအမည္ကုိ မိမိစိတ္ႀကိဳက္

ေျပာင္းၾကတဲ့အခါ တျခားဘယ္လူမ်ိဳး၊ တျခားဘယ္ႏုိင္ငံကမွ ငါသေဘာမတူရင္ ေျပာင္းခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ မကန္႔ကြက္ႏုိ္င္ပါဘူး။

ကန္႔ကြက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ သေဘာထားႀကီးစြာ၊ နားလည္မႈထားကာ ကာယကံရွင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အတုိင္း သတ္မွတ္ေခၚ

ေ၀ၚေပးရတာပါပဲ။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ တုိင္းရင္းသားလား၊ ႏုိင္ငံသားလား၊ ႏုိင္ငံျခားသားလားဆုိတာကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားျပီး သူတုိ႔က သူတုိ႔

ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေခၚေစခ်င္တာကုိ မေခၚႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ ျငင္းသင့္ပါသလား။ ျငင္းခြင့္ေကာ ရွိပါသလား။ သူတုိ႔ကုိ သမုိင္း မွာ

စစ္တေကာင္းသားလုိ႔ ေခၚခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘဂၤါလီကုလားလုိ႔ ေခၚခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ေခၚေတာလုိ႔ ေခၚခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီနာ

မည္ေတြကုိ မႀကိဳက္လုိ႔၊ ဒီနာမည္ေတြဟာ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေ၀ၚတာမုိ႔ မေခၚပါနဲ႔လုိ႔ ေတာင္းဆုိတာကုိ မရဘူး၊ မင္းတုိ႔ နာတာ၊

မႀကိဳက္တာ ငါဂရုမစုိက္ဘူး။ ငါေခၚခ်င္တာ ငါေခၚမယ္လုိ႔ တဘက္သားကုိ ႏွိမ့္ခ်ျပီး ဆုိသင့္ ဆုိထုိက္ပါသလား။

အာဖရိကန္အေမရိကန္ေတြကုိ သမုိင္းတေလွ်ာက္လုံးမွာ အမည္းေကာင္(Nigger) လုိ႔ပဲေခၚခဲ့ၾကပါတယ္။ အမည္းေကာင္

(Nigger)လုိ႔ပဲ သမုိင္းမွတ္တမ္းေတြမွာ အထင္အရွား မွတ္တမ္းတင္ထားရွိခဲ့တာမုိ႔ အမဲေကာင္(Nigger)လုိ႔ပဲ ေခၚႏုိင္မယ္ လုိ႔

ခုေနခါမွာ ေျပာရဲသူမ်ားရွိပါသလား။ သူမ်ားေတြရဲ့ ႏွလုံးသားကုိ နာက်င္ေစတဲ့ စကားလုံးမ်ိဳး၊ အျပဳအမူမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွား

ျခင္းသည္ စာနာတတ္ျခင္း၊ လူသားဆန္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားေတြရဲ့ အဆုံးအမမ်ားမွာ ပါရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ယဥ္

ေက်းမႈနဲ႔လည္း ကုိက္ညီပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာသည္ တုိင္းရင္းသားေလာ

မူလကသတ္မွတ္ထားေသာ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၄၃ မ်ိဳးထဲမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးက တရား၀င္ပါရွိထားျပီးျဖစ္တယ္။

ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ေတြထဲမွာလည္း၊ တုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဆုိျပီး ေရးသားျပဌာန္းထားတာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ရုိဟင္

ဂ်ာေတြက လြတ္လပ္စြာ မဲေပးျပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ လြတ္လပ္ေသာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလုိ၊ ဗဟုိအစုိးရထဲမွာ

က်န္းမာေရးဌာန ပါလီမန္အတြင္း၀န္အဆင့္ အထိ တာ၀န္ယူခဲ့တာရွိခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့အသံက တုိင္းရင္းသားအသံေတြကုိ

လႊင့္တဲ့အခါ ရုိဟင္ဂ်ာအစီအစဥ္ဆုိျပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၅ခုႏွစ္ အထိ ရုိဟင္ဂ်ာဘာသာစကားနဲ႔ အသံလႊင့္ေပးခဲ့

တယ္။

စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းလက္ထက္ မွာ မွ အသံလႊင့္အစီအစဥ္သာမက တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ကပါ ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရ

တယ္လုိ႔ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ျပဆုိပါ တယ္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ပထမဆုံးသမၼတႀကီး စပ္ေရႊသုိက္က ရခုိင္ျပည္က မြတ္စလင္ေတြဟာ တုိင္းရင္းသား

အစစ္အမွန္ေတြျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ေသြးမစပ္တဲ့ လူမ်ိဳးဆုိတာ မရွိဘူး။ သူတုိ႔ဟာ တုိင္းရင္းသား

မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္ ငါတုိ႔ (ရွမ္း)ေတြလဲ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။

တဘက္က အျပန္အလွန္ တင္ျပတာက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဖဆပလေတြ မဲရေအာင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ တုိင္းရင္းသား

အျဖစ္ လာဘ္ထုိးတဲ့အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ တဘက္ ႏုိင္ငံက မၾကာေသးခင္ကာလကမွ

အလုံးအရင္းနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ဘဂၤါလီမ်ားသာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကုိလက္ခံလုိက္ရင္ သူတုိ႔ေနာက္က

ဘဂၤါလီ ေတြဆက္၀င္လာျပီး ရခုိင္တျပည္နယ္လံုးတြင္သာမက ျမန္မာတျပည္လုံးမွာ ဘဂၤါလီေတြ လႊမ္းမုိးသြားႏုိင္တယ္

ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကုိ လူဦးေရေပါက္ကြဲမတတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း လူမ်ိဳးႀကီးႏွစ္မ်ိဳးက ၀ါးမ်ိဳ ဖုံးလႊမ္းသြားမွာကုိ မျဖစ္မေနတား

ဆီးကာကြယ္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိတာမုိ႔ အင္မတန္သဘာ၀က်ျပီးစုိးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ေထာက္ျပမႈျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတာ၀န္ကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ဖုိ႔က နယ္စပ္မွာေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအားလုံး အထူးသျဖင့္

ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ကုိးကန္႔တုိ႔ထံမွ ျပည့္၀ျပတ္သားေသာ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Uncompromised

Commitment to cooperate)ကုိ မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရမ်ားဘက္ကလည္း နယ္စပ္ေဒသအားလုံး

မွာ တိက်ေသာသန္းေကာင္စာရင္း(Census)မ်ားကုိ ေကာက္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အေနအထား တရပ္ကုိ ေဖၚေဆာင္

ႏုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ေနာက္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခုက ရုိဟင္ဂ်ာေတြမွာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕အစည္း

ေတြရွိခဲ့တယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ ခဲြထုတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့၊ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အေထာက္အထား

ေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ေထာက္ျပခ်က္ျဖစ္ျပန္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး၊ တုိင္းျပည္မျပိဳကဲြေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတာမုိ႔ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ ေထာက္ျပခ်က္ျဖစ္ျပန္ပါ

တယ္။ ဒီတရားမ်ွတတဲ့ စုိးရိမ္ခ်က္(Legitimate Concern)ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတြဘက္က အေျဖေပးႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

ဒီလုိအဖဲြ႕အစည္းမ်ိဳးေတြ၊ ဒီလုိအစြန္းေရာက္ အယူအဆေတြ ရွင္သန္လႈပ္ရွား ေနတုန္းပဲလား။ ရွိေနရင္ ဘယ္လုိ ပူးေပါင္း

တုိက္ဖ်က္မလဲ။ မရွိေတာ့ပါဘူးဆုိရင္ေတာင္ ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္ လာႏုိင္သလား။ မေပၚေပါက္လာေအာင္

ဘယ္လုိ ပူးေပါင္းကာကြယ္သြားမလဲဆုိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ မိမိတသက္မွာ လုံး၀မၾကားဖူးပါဘူး၊ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူးလုိ႔ စကားကုန္

ဆုိလာသူမ်ားကေတာ့ မိမိည့ံတာ၊ ဗဟုသုတနည္းတာ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ နားမလည္တာကုိ လူမသိ သိေအာင္ လူလည္

ေခါင္မွာ မရွက္မေၾကာက္နဲ႔ ကုိယ့္ေပါင္ကုိယ္လွန္ေထာင္းျပေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

မဟာပညာေက်ာ္တခ်ိဳ႕ကလည္း ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာစကားမေျပာတတ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား၊ ျမန္မာ

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႔ေနေနသာသာ ျမန္မာ ျပည္မွာေတာင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ဘူးလုိ႔ မ်က္စိစုံမွိတ္ ျငင္းတတ္ျပန္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာစကားကုိလူတုိင္းမေျပာတတ္တဲ့တုိင္းရင္းသား ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ နာဂ၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ပေလာင္၊

လီဆူး၊ ၀၊ လူခ်ိဳင္း စတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြအမ်ားအျပား ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ဆိုရင္ အမ်ိဳးတရာေက်ာ္ေလာက္ေတာင္ ရွိေန

ႏုိင္တာကုိ သိဟန္ မတူၾကပါဘူး။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ဘယ္တုန္းက ဘယ္လို ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ၀င္ေရာက္လာတယ္ဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ က်ေနာ့္မွာ

မရွိပါဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ဆုိတာကုိလည္း မေဆြးေႏြးလုိပါဘူး။

ေဆြးေႏြးသင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ျပီလုိ႔လည္း မထင္ေသးပါဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ တုိင္းရင္းသားျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူး

ဆုိတာကုိ ေနာင္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ေခတ္ေရာက္ေသာအခါ၊ ေဒါက္တာ ဦးေအးခ်မ္း၊ ေဒါက္တာ ဦးေအးေက်ာ္တုိ႔လုိ

ရခုိင္ပညာရွင္ေတြ၊ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ပညာရွင္ေတြ၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တျခားလုိအပ္ေသာ

ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြပါ၀င္တဲ့ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျပီး ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးႏွင့္

အမွန္ကန္ဆုံးျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ႏုိင္ငံသားေလာ

ဒီေနရာမွာ လူေတြမ်က္စိလ်ွမ္းေနတတ္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနတရပ္ကုိ ထပ္ေထာက္ျပဖုိ႔လုိေနေသးတယ္လုိ႔

ထင္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ တဘက္ႏုိင္ငံက တရားမ၀င္ခုိး၀င္လာသူေတြဆုိျပီး စစ္ဆင္ေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္လာတဲ့ အေပၚမွာ ဒီရုိ ဟင္

ဂ်ာ အမည္ခံ ဘဂၤါလီေတြက တဘက္ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္ၾကတာမုိ႔ အစစ္အေဆးမခံႏုိ္င္ဘဲ တဘက္က သူတုိ႔ႏုိင္ငံထဲကုိ

ထြက္ေျပးသြားတယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါျဖင့္ရင္ ဘဂၤါလီေတြသာျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ စစ္ဆင္ေရး အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ျပီးတုိင္း ဘာလုိ႔အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လက္ခံေန

ရတာလဲ။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ျပန္လက္ခံစရာမလုိပါဘူး။ ျပန္လက္ခံရတယ္ဆုိကတည္းက ထြက္ေျပးသြားတဲ့

တဘက္ႏုိင္ငံသားဆုိသူေတြဟာ တကယ္ ေတာ့ နဂုိကတည္းက ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲေပါ့။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ သုိ႔ေသာ္

ဒီေနရာမွာ တဘက္ႏုိင္ငံသားေတြ က တရားမ၀င္ ခုိး၀င္ေနထုိင္ေနတာေတြလဲ ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္

တရားဥပေဒနဲ႔အညီ စိစစ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဒီအခါမွာ ေနာက္ေမးခြန္းတခုက ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပန္လက္ခံရမွာကုိ သိေနရက္နဲ႔ ဘာလုိ႔ ေမာင္းထုတ္တာေတြကုိ

အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ေနရသလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖႏွစ္ခ်က္ကုိ စဥ္းစားမိပါတယ္။

တခုကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ထုံးစံအတုိင္း တတုိင္းျပည္လုံး ရန္ကုန္ကအစ နယ္စပ္ေတြအဆုံး မတည္မျငိမ္မႈေတြကုိ

ဖန္တီးထားႏုိင္မွ စစ္အာဏာရွင္ဆုိတာမ်ိဳးက သက္ဆုိးရွည္တတ္တာမ်ိဳးျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္စဥ္းစားမိတာက၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြထဲက လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္အျပင္းထန္ဆုံး လူမ်ိဳးစုေတြထဲမွာ

ရခုိင္အမ်ိဳးသားက ထိပ္ဆုံးက အုပ္စုထဲမွာပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ေလ့လာမိသေလာက္အရ ထင္မိပါတယ္။ (လူမ်ိဳးစုေတြ လြတ္

လပ္ေရးလိုခ်င္တာ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တာ အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ သဘာ၀ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္

စုကုိ ဖဲြ႕လုိရင္၊ တကယ္ပဲ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းဖံြ႕ျဖိဳးလုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းႏုိင္ခြင့္ကုိ မျဖစ္မေန အေျခခံ

ရမွာျဖစ္ပါတယ္)။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ့ ထူးျခားခ်က္ေနာက္တခုက ျပည္မကေနျပီး ဆက္သြယ္ရ အခက္ခဲဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္ျခင္းအျပင္ မိမိဘာသာ

ရပ္တည္မယ္ဆုိရင္ ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ ပထ၀ီအေနအထားရွိေနျခင္းတုိ႔ကလည္း အေထာက္အကူျပဳသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီေတာ့ မဆလအပါအ၀င္ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က ဒီရခုိင္အမ်ိဳးသားေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းစုံကုိ အသုံးျပဳတဲ့

အခါမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ဖုိ႔၊ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြ အားနည္းေစဖုိ႔ ဒုတိယ လူဦးေရအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔

ပဋိပကၡ(Constant in-fighting)ကုိ အစဥ္မျပတ္ျဖစ္ထြန္းေနေအာင္ ဖန္တီးျခင္း က လည္း နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ သုံးစဲြခဲ့

တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ဦးေအးခ်မ္းက သူငယ္ငယ္က ဘူးသီးေတာင္က ရုိဟင္ဂ်ာေတြထဲမွာ ႀကီးျပင္းလာေၾကာင္း၊ အင္မတန္ ခ်စ္

ၾကည္ေအးခ်မ္းစြာေနခဲ့ၾကရေၾကာင္းကုိ ေျပာျပဖူးပါတယ္။ ေအးခ်မ္းတယ္ဆုိလုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ရခုိင္ၾကားမွာ ျပႆနာလုံး၀

မရွိဘူးလုိ႔ေျပာေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာတူ၊ လူမ်ိဳးတူ၊ စကားတူတဲ့ တရြာတည္းသားေတြေတာင္ ရြာေတာင္ပုိင္း

နဲ႔ ရြာေျမာက္ပုိင္း ဓားခုတ္ပျဲြဖစ္တတ္ေသးတာပါပဲ။

ဂ်ပန္ေခတ္၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ အကူးအေျပာင္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တခိ်ဳ႕ အျမင္မက်ယ္မႈေတြေၾကာင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့

ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ လူမႈပဋိပကၡေတြကုိ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရျဖစ္သြားေအာင္ တြန္းပုိ႔ေလခဲ့သလားလို႔ ဆင္ျခင္မိပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားတဲ့အျမင္ေပၚမွာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားလိပု ါတယ္။

ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးဆုိတဲ့ အေျခခံအခ်က္ႀကီး (၃)ရပ္ေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံ

အခ်က္ႀကီး (၃)ရပ္ကုိ လက္မခံႏုိင္သူမ်ားကေတာ့ က်ေနာ့္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လက္ခံႏုိင္မယ္မထင္ပါဘူး။

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္မခံေသးသေရြ႕ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္လုိ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြက လူ

မ်ိဳးစုကုိ ကုိယ္စားျပဳျပီး တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ လူဦးေရကုိ အေျခခံတတ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္း မွာ

ေတာ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအျဖစ္ပါ၀င္ႏုိင္ျပီး တုိင္းျပည္တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾက

မွာျဖစ္ ပါတယ္။

လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ဆုိတာ လူဦးေရေပၚမွာ မူမတည္ဘဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျဖစ္ျခင္းေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ သန္းသုံး

ဆယ္ေက်ာ္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးက လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္မွာ ႏွစ္ေယာက္တက္ခြင့္ရွိရင္ သိန္းဂဏန္းေလာက္ရွိတဲ့ လူမ်ိဳးငယ္

တခုကလည္း ႏွစ္ေယာက္တက္ခြင့္ရတတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးပါ။ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ့ မူလရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ တာ၀န္ခံထိန္းသိမ္း

ကာကြယ္မယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္က ဆိနိတ္(Senate)လိုအဖဲြ႕မ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လုိ႔

ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လူဦးေရအခ်ိဳးအလုိက္ တက္ခြင့္ရတတ္တဲ့၊ တကယ့္ကုိ လူထုအေျခခံတဲ့၊

တႏုိင္ငံလုံးကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ကုိယ္စားျပဳတဲ့၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာပုိမ်ားတတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ျဖိဳးတုိးတက္

ေအာင္တည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ အထူးသျဖင့္ တရားမ၀င္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္

ေရာက္လာမႈ တားဆီးေရး၊ လုံျခဳံေရးတုိ႔ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္က့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈမရဘဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ ထင္ပါသလား။ ေဖာ္သင့္တယ္လုိ႔ေကာ ထင္ပါသလား။

ေနာင္တုိင္းျပည္တည္ေထာင္ေရးကုိ အရွည္ေမ်ွာ္ျပီး ကုိယ္ကႏုိင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားေတြ

ျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ့ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ရႏုိင္သမွ်ရလာေအာင္ အခုကတည္းက ႀကိဳးးစားစည္းရုံးဖုိ႔

မသင့္ေပဘူးလား။

ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူေတြကုိ အစြန္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အစြန္းေရာက္ အယူအဆေတြႏွင့္ ကင္းကြာသြားေအာင္ အကူ

အညီေပးသင့္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ သာမန္ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူေတြကုိ အစြန္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အစြန္းေရာက္ အယူ

အဆေတြဆီ တြန္းပုိ႔သင့္ပါသလား။ ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူေတြထဲက အလယ္အလတ္က်တဲ့(Liberal and Moderate) ေခါင္း

ေဆာင္ေတြ ေပၚထြန္းလာေအာင္ စနစ္တက် အကူအညီေပးသင့္ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီအလယ္အလတ္ေခါင္းေဆာင္

ေတြကုိ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေအာင္ စိတ္ရႈပ္ေထြးေအာင္ စနစ္တက် ပိတ္ဆုိ႔ထားသင့္ပါသလား။

အစြန္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အယူအဆေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးနည္းက သာမန္ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူေတြကုိ

ပညာေပး စည္းရုံးလက္တဲြရမယ္၊ အလယ္အလတ္ သေဘာထားရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရမယ္ဆုိတာ

ႏုိင္ငံေရး အေျခခံသင္ပုန္းႀကီး ကႀကီး၊ ခေခြး ျဖစ္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အမည္ကုိေတာင္ မၾကားခ်င္တတ္တဲ့ အစြန္းေရာက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တခ်က္ေလာက္ ထပ္ေထာက္ျပလုိပါ

ေသးတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္က တေယာက္မက်န္ ေမာင္းထုတ္တာမ်ိဳးကုိ လုပ္ႏုိင္မယ္ ထင္ပါသလား။

မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူေနႏုိင္ဖုိ႔ ဦးေဆာင္မႈေပးခ်င္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ျခင္း ဆုိတာကုိ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာရွိေနတဲ့ သံသယေတြ၊ စုိးရိမ္မႈေတြကုိ အျပန္အလွန္

ေလးစားမႈနဲ႔ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အမိန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါဘူး။ မိမိျပည္နယ္ထဲမွာ

ရွိတဲ့ ဒုတိယအင္အားအႀကီး ဆုံးျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ လက္မတဲြဘဲနဲ႔ေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းတုိးတက္ေရး၊ လုံျခဳံ

ေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္မတုိးတက္ရင္ ရခုိင္ျပည္သူေတြလည္းတုိးတက္လာမွာမဟုတ္ပါ။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္တဦးရဲ့ ေရဒီယုိအင္တာဗ်ဴးကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ သူက “ဗမာျပည္မွာ ဘယ္

လုိမွလဲေနလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း အစုိးရက ဒုကၡေပးေနတာပဲ။ ပင္လယ္ထဲမွာ တခါတည္း ေသရင္လည္း

ေသပေစေတာ့ဆုိျပီး ထြက္လာခဲ့တယ္” လုိ႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သာမန္ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူေတြရဲ့ နိစၥဓူ၀ ဒုကၡကုိ မည္သူမဆုိ

စာနာႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ။

စာေရးသူသည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ တိုရန္တုိၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူ
တဦးျဖစ္ပါသည္။
share from bma.org

ဥာဏ္ရည္ျပကိန္း (IQ)ႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ျပအၫႊန္းကိန္း(EQ)

ဥာဏ္ရည္ျပကိန္း (IQ)ႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ျပအၫႊန္းကိန္း(EQ)


IQ and EQ (Emotional Intelligence Quotient)အလ္ဟာဂ်္ မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာ ေလာကခပ္သိမ္းအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္ အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပ နဗီတမန္ ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံး တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္(ဆြ) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈအျဖာျဖာ သက္ေရာက္ပါေစ။
ညီေနာင္၊ ညီအစ္မေပါင္းတုိ္႔ခင္ဗ်ား-


အတ္စၥလာမုအလိုင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လါဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္

ဒီအပတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ IQ နဲ႔ EQ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကို တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ အစၥလာမ့္က်င့္စဥ္ အားလုံးရဲ႕အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟာ သတ္က၀ါလို႔ေခၚတဲ့ အလႅာဟ္သိစိတ္(God Consciouness) ရရွိေရးအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ သတ္က၀ါဟာလည္း ကလ္ဗ္လို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ႏွလုံးသား မွာသာ တည္ေဆာက္ရပါတယ္။

စိတ္(ကလ္ဗ္)က အသိဥာဏ္ကိုဦးေဆာင္ၿပီး ႏွလုံးသား(Heart) က ခံစားမႈေတြ ကိုဦးေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္မွာ ကုိယ့္ရဲ့ခံစားခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခား သူေတြရဲ ႔ ခံစားခ်က္ကိုျဖစ္ေစအသိဥာဏ္နဲ႔ နားလည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တတ္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

လူက်င့္၀တ္

အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က လူ႔က်င့္၀တ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခုလုိလမ္းၫႊန္ထားပါတယ္။

“အသင္တုိ႔သည္ တုိင္းတာရာတြင္ အျပည့္အ၀တုိင္းတာေပးၾကကုန္ေလာ့။ ထို႔အတူ ခ်ိန္တြယ္ရာတြင္ လည္း မွန္ကန္ေသာခ်ိန္ခြင္(ဟန္ခ်က္)ျဖင့္ ခ်ိန္တြက္ေပးၾကကုန္ေလာ့။ ဤသည္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးအဆက္ အားျဖင့္လည္း အလွပဆုံးျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသင္သည္ မိမိမသိေသာအေၾကာင္းအရာေနာက္သို႔ မလိုက္ေလႏွင့္။ မုခ်ဧကန္ အၾကား အျမင္ႏွင့္ အာရုံခံစားမႈအသီးသီးတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းကို ခံၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။” (ကုရ္အာန္၊ ၁၇း၃၆)
လူ႔အဖြဲ ့အစည္းတုိင္း၊ ႏိုင္ငံတုိင္းမွာ တာ၀န္နဲ႔အခြင့္အေရးဆုိတာ ဒြန္တြဲၿပီးရွိၾကပါတယ္။ မိဘနဲ႔ သားသမီး၊ ဆရာနဲ႔တပည့္၊ ဇနီးနဲ႔ခင္ပြန္း၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမား၊ ေရာင္းသူနဲ႔၀ယ္သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခံ စတဲ့က႑တုိင္းမွာ တာ၀န္နဲ႔အခြင့္အေရးေတြ အျပန္အလွန္ရွိၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ မိမိရဲ႕ နိမ့္က်တဲ့ဆႏၵ(ဟ၀ါ)နဲ႔ တဏွာတပ္မက္မႈ(ရွဟ၀သ္)ကင္းဖုိ႔လိုပါတယ္။ တစ္ဖက္သားရဲ ႔ ခံစားခ်က္နဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ကို အျပည့္အ၀နားလည္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လူတုိင္းမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူေတြတာ၀န္ေက်ေက်၊ မေက်ေက်၊ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အလႅာဟ္သိစိတ္ မျပတ္ထားၿပီး တာ၀န္ေက်ဖို႔
လိုပါတယ္။ ဒါမွ သတ္က၀ါ ရွိတယ္လို႔ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖၚျပခဲ့တဲ့ လမ္းၫႊန္အာယသ္အရ မြတ္စလင္မ္တုိင္းဟာ ဘ၀ေရးရာေတြ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အလႅာဟ္ရဲ လမ္းၫႊန္ ကုရ္အာန္ကို မွတ္ေက်ာက္ထားၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ ႔ ပုံေဖၚမႈကို စံႏႈန္းအျဖစ္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ (ကုရ္အာန္၂း၁၈၅၊ ၃၃း၂၁) ကိုယ္မကၽြမ္းက်င္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ျခင္းေတြ မျပဳအပ္ပါဘူး။ မကၽြမ္းက်င္တဲ့ကိစၥကို စီမံခန္႔ခြဲရင္


တစ္ဖက္သားရဲ ႔ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြ ထိပါးဆုံးရႈံးတတ္တဲ့အတြက္ အလႅာဟ့္ေရွ ႔ေတာ္ေမွာက္မွာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႏႈိင္းမဲ့ကိုးကြယ္ ရာျမတ္အလႅာဟ္က ၾကားျခင္း၊ ျမင္ျခင္းစတဲ့အသိဥာဏ္အရည္အေသြးနဲ႔ ခံစားမႈအခ်က္ျပ အၫႊြန္း ေတြအားလုံး အလႅာဟ့္ေရွ ႔မွာစစ္ေဆးျခင္းခံရမယ္လို႔ ျပင္းထန္စြာသတိေပးႏႈိးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

 IQႏွင့္ EQ

အရင္တုံးကေတာ့ ပညာရွင္ေတြက လူတစ္ေယာက္ရဲ ႔ ေအာင္ျမင္မႈဟာ သူ႔ရဲ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ေပၚမွာသာမူတည္တယ္လို႔ ယူဆၿပီး သူ႔ရဲ ႔ အလားအလာကိုအုိင္က်ဴ I.Q လို႔ေခၚတဲ့ ဥာဏ္ရည္ျပကိန္းနဲ႔ သာ တုိင္းတာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ကုရ္အာန္က လမ္းၫႊန္ထားတဲ့အတိုင္း “ဖုအါဒ္”လို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ခံစား ခ်က္က႑ရဲ ႔အေရးပါမႈကို နားလည္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-လူတစ္ဦးရဲ ႔ စြႊမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမွာ အီးအုိင္EIလို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ရာ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး (Emotional Intelligence)ဟာအလြန္အေရး ပါေၾကာင္း သိျမင္လာၾကၿပီး EQလို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ျပအၫႊန္းကိန္း(Emotional Intelligence Quotient) ကိုေလ့လာေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
သုေတသနေတြအရ ထက္ျမက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြထက္ EQစိတ္ခံ စားခ်က္ျပအၫႊန္းကိန္း သာလြန္ေနတာကို အဓိကေတြ ႔ရပါတယ္။ EQရဲ႕ သေဘာကေတာ့ ကိုယ့္ ရဲ ႔ခံစားခ်က္ ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားသူေတြရဲ ခံစားခ်က္ေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ခံစားခ်က္ကို လည္း မိမိကိုယ္တြင္းမွာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို အျခားသူေတြနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ ေနရာမွာလည္း စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဆုိလိုတာက ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို ပုံေဖၚတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ့္ရဲ ႔ နိမ့္က်တဲ့ဆႏၵနဲ႔ တပ္မက္မႈေတြကို အေျခမခံဘဲ သတ္က၀ါလို႔ ေခၚတဲ့ အလႅာဟ္သိစိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ ေတြကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အလႅာဟ္သိစိတ္ သတ္က၀ါနဲ႔
အလႅာဟ္ခ်စ္စိတ္ကုိ ဟန္ ခ်က္ညီစြာ တည္ေဆာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာရွင္က လူ႔အသိဥာဏ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အၾကား၊ အျမင္နဲ႔ စိတ္ႏွလုံးသားရွိပါလ်က္ ဥာဏ္ကိုေစစားသုံးစြဲျခင္းမရွိရင္ လူဟာ တိရစာၦန္ထက္ေတာင္ အဆင့္နိမ့္သြားမယ္လို႔ လမ္းၫႊန္ထားပါတယ္။ (ကုရ္အာန္၇း၁၇၉)ေတြကို မ်က္စိမွိတ္မလုိက္ဖုိ႔နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြထဲမွာ “အခ်စ္” ဟာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္လို႔ အခ်စ္ကိုသန္႔စင္ျမင့္ျမတ္ေအာင္လုပ္ဖို႔။ ဆုိလိုတ အလားတူပဲ ခံစားခ်က္ ာက မြတ္စလင္မ္တုိင္းဟာအရာအားလုံးထက္ (၁)အလႅာဟ္ (၂)တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)နဲ႔ (၃)ဂ်ီဟါဒ္လို႔ေခၚတဲ့


အမွန္တရား အတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းကို အျမင့္ဆုံးထားရမယ္လို႔ သြန္သင္ထားပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၉း၂၄)

မိမိကုိယ္နဲ႔ဆန္႔က်င္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မိဘႏွစ္ပါးနဲ႔ဆန္႔က်င္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ အမွန္တရားဘက္(၀ါ)အလႅာဟ့္ရဲ ႔ လမ္းၫႊန္ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သြန္ သင္ထားပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၄း၁၃၅)။

ဒီအျပင္ ဂ်ိဟါဒ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကုိယ္ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာတရားအတြက္ သာမကဘဲ အျခားဘာသာ၀င္ေတြရဲ ႔သာသနိက အေဆာက္ အအုံေတြနဲ႔ သူတို႔ေတြရဲ ႔ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ကိုပါ ကာကြယ္ေပးဖို႔ပါ-ပါ၀င္ပါတယ္လို႔
အႏႈိင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က လမ္းၫႊန္ထား ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈစြမ္းအား

ဒါေၾကာင့္ လုံၿခဳံၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္မယ္ဆုိရင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ရဲ ႔ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္အရ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခံယူခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့သူေတြရဲ ႔ ခံစား ခ်က္ေတြကို နားလည္ေပးျခင္း၊သူတုိ႔ရဲ ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ဘက္မလုိက္ျခင္း၊ အမွန္တရားနဲ႔ တရား မွ်တမႈကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ကိုယ္က အနစ္နာခံျခင္း၊ သူတစ္ပါးရဲ ႔ အက်ည္းတန္မႈေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးၿပီး ေလာကႀကီးကိုအလွဆင္ျခင္း (အီဟ္စါန္)စတဲ့ တရားေတြရွိဖုိ႔လိုပါတယ္။
ဒါမွသာ အရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၾကတဲ့ သူေတြရဲ စြမ္းရည္ေတြ ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Collective Effort)ဆိုတာ
ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာ မွာ ဦးေဆာင္သူေတြဟာ IQ ေရာ EQ ပါ ျမင့္မားဖုိ႔လိုပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးျမင့္မား ဖုိ႔လိုသလို ကိုယ့္ရဲ ႔ ခံစားခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါးရဲ ႔ ခံစားခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ နားလည္တတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းေတြ၊ ဆန္႔က်င္မႈေတြႀကဳံႀကိဳက္ရင္လည္း ဆြဗရ္ႀကံ ႔ ခိုင္ျခင္း တရားထားၿပီး ေျဖရွင္း တတ္ဖု႔ိလုိပါတယ္။ သူတစ္ပါးကို ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္နဲ႔ အၿမဲျမင္ေနလုိ႔မရပါဘူး။
ကုိယ့္ကုိဆန္႔က်င္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားကို ဘယ္လိုေျဖသိမ့္မႈေတြေပးႏုိင္မလဲဆုိတာက အဓိက က်ပါတယ္။ ႏွလုံးသားရဲ႕
ခံစားခ်က္ေတြဆုိ တာ အေျပာင္းအလဲ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔သမိုင္းကုိၾကည့္ရင္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ ႔ လြတ္လပ္ေရးအတြက္
တုိက္ပြဲ၀င္ၾကတဲ့အခါ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ခံ ယူခ်က္ေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ပါ၀င္ခဲ့ၾကလို႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Collective Effort) သေဘာတရားကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ေရး ရဲ႕အႏွစ္သာရကို ျပည့္၀စြာခံစားႏိုင္စြမ္းမရွိတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူတစ္ပါးကိုနားလည္ေပးျခင္း

အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က ကမာၻၿဂိဳဟ္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြ မတူျခင္းဟာ အျပန္ အလွန္ အသိအမွတ္ ္ျပဳၾကေစဖုိ႔ျဖစ္တယ္။
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးသာလြန္ျမင့္ျမတ္ျခင္းကို သတ္က၀ါလို႔ေခၚတဲ့ အလႅာဟ္ သိစိတ္နဲ႔ တာ၀န္ေက်ျခင္းျဖင့္သာ တုိင္းတာမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။(ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးက႑အသီးသီးမွာ ဦးေဆာင္သူေတြဟာ အလႊာအသီးသီးရဲ႕ ခံစားခ်က္ (၀ါ)လုိအပ္ခ်က္ေတြကို

နားလည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရင္ ေထာက္ခံမႈရစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ လူေတြ ရဲ႕ အေျခခံစိတ္ဆႏၵမ်ားျဖစ္တဲ့ အိပ္ျခင္း၊ စားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္သားေမြးျပဳျခင္းကိစၥရပ္ေတြကို အဆင္ေျပေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းၿပီးရင္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့သက္ေတာင့္သက္သာေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ခရီး သြားလာေရးေကာင္းမြန္ေစျခင္းနဲ႔က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ေလာက္လုပ္ ေပးႏိုင္ရင္ ေနာက္လိုက္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရၾကပါတယ္။ ဒီထက္ပိုျမင့္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မွာေတာ့ ပိုင္ဆုိင္ မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုလိုတာက ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္၊ ကားပိုင္၊ ဖုန္းပိုင္လိုခ်င္ၾကတယ္။စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားျဖင့္ လူ၀င္ဆံ့လိုတယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္လိုတယ္။အခ်စ္ခံလိုျခင္းစတာေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေရာက္လာၿပီဆုိရင္ လူေတြဟာ အသိအမွတ္ျပဳခံလိုတယ္။ ဂုဏ္သေရလိုခ်င္လာၾကပါတယ္။ ဒီထက္ပိုျမင့္မားလာရင္ေတာ့ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ၊
တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ေတြလုိအပ္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေခါင္းေဆာင္ၾကမယ့္သူေတြဟာ ခံစားခ်က္ကို အေျချပဳတဲ့ ဒီလိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ IQေရာ၊ EQ ပါျပည့္၀ဖုိ႔လိုပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာလည္း ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးေတြကို အစြဲကင္းစြာေရြးခ်ယ္တတ္ဖု႔ိ၊

ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးေတြျဖစ္လာဖုိ႔ ေလ့က်င့္ေမြးျမဴဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ဒါမွသာ လုံၿခဳံၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္လို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သို႔ျဖစ္ေပရာ၊ ၎တုိ႔သည္ ကမာၻၿဂိဳဟ္ေပၚ၀ယ္ သြားလာၾကည့္ရႈျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေလသေလာ၊

ယင္းသို႔ ျပဳခဲ့ၾကလွ်င္ ၎တုိ႔အတြက္ နားလည္ႏိုင္ေသာ စိတ္ႏွလုံးမ်ားႏွင့္ ၾကားႏိုင္ေသာနားမ်ားရရွိလာၾကေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းေသာ္မ်က္စိမ်ားသည္ ကန္းသြားၾကသည္မဟုတ္။


သို႔ေသာ္ရင္မ်ားအတြင္းရွိ စိတ္ႏွလုံးသားမ်ားသာ ကန္းသြားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။”

(ကုရ္အာန္ ၂၂း၄၆)

အလ္ဟာဂ်္ မုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)       copy from Islam- Yaung.blogspot.com

Thursday, 11 March 2010

အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အေမ၇ိကန္တို႔ စံႏွစ္ခြ က်င့္သံုးေနဟု စြပ္စြဲ

အေမရိကန္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ရွိအစိုးရ အေဆာက္အအံုတစ္ခုအား ေလယာဥ္ျဖင့္ အေသခံတိုက္ခတ္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲက ယင္းျဖစ္ရပ္ကို အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။
ဤသို့အေမရိကန္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မည္သည့္လုပ္ရပ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေျမာက္ျခင္း၊ မေျမာက္ျခင္း သတ္မွတ္ရာတြင္ စံႏွစ္မ်ိဳး က်င့္သံုးေနသည္ကို သက္ေသျပ လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈသည္ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ခ်က္ျခင္းပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္တံဆိပ္ကပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡတစ္ဥိးကဆိုသည္။
အသက္ ၅၃ႏွစ္အရြယ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဂ်ိဴးဆက္စတာက္သည္ အေသးစား ေလယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ေအာ္စတင္ျမိဳ႕ျပည္တြင္း အခြန္ရံုးအား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သူသည္ အစိုးရ၏ အခြန္ႏွစ္ထပ္ ေကာက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာ၁၀၀၀၀ ဆံုးရံႈးခဲ့ျဖင့္ .....
ယခုကဲ့သို့ အေသခံ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း၏လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းဟု စာေရးသားခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္အေပၚ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရ းအၾကီးအကဲတို့က အၾကမ္းဖက္္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ဥပေဒႏွင့္ လံုျခံဳေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကလူအမ်ားအျပားေနထိုင္၇ာေနရာအားအစိုးရ

သို့မဟုုတ္ မူ၀ါဒအား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မေက်နပ္မႈ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္

အၾကမ္းဖက္မႈ ေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အိုကလာ ဟိုမားျပည္နယ္ အေျခစိုက္ဥပေဒအဖဲြ့စည္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ဟန္႔တားျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပါတယ္

ဟု ဥပေဒဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ကေနသံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
တကယ္လို့ဒီလုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္တဲ့သူဟာ မြတ္စလင္၊ အသားေရာင္ကြဲျပားသည့္ လူမိ်ဳး ျဖစ္ရင္သူတို့က ခ်က္ျခင္း အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္လို့ ေျပာဆိုၾကမယ္ တကယ္ေတာ့ ဘာသာတရား၊ လူမ်ိဳးးေပၚအေျခခံျပီး အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မသတ္မွတ္သင့္ပါဘုူး ဟုအစိုးရအား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ၄င္းျဖစ္၇ပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး။ အေမရိကန္ အစၥလာမ္ ဆက္ဆံေရးေကာင္စီညြန္ၾကားေရးမႈး နီဟာဒ္အ၀ဒ္က သတင္းစာ ရွင္းလင္ပဲြတြင္ ေျပာၾကားရတြင္ ဒီတကၠဆက္တိုက္ခိုက္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့ သူရဲ့အမည္မွာ မိုဟမၼဒ္၊ အဗၺဒူလာအမည္ပါရွိခဲ့ရင္ သူတို့က အၾကမ္းဖက္လို့စြပ္စြဲၾကမွာပါ ဒါေၾကာင့္ ဒီတိုက္ခိုက္မႈကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဂ်ိုဴးဆက္ အလိုအေလ်ာက္ အၾကမ္းဖက္္သမား ျဖစ္မသြားတာျဖစ္တယ္။
တကယ္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္၀ါဒဟာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒပါဘဲ။ လုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္သူရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္။ လူမ်ိဴးကို လွစ္လ်ဴရႈ သတ္မွတ္ရပါမယ္” ဟုေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္
 
copy from myanmarmuslimnet.

Wednesday, 10 March 2010

ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး စုိးရိမ္

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ ယာယီဒုကၡသည္စခန္းရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး စုိးရိမ္မူရင္းသတင္း VOA

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းေတြက ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ အစာေရစာ ရွားပါး ျပတ္လပ္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတဲ့အဖြဲ႕ တဖြဲ႕က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ ေနထိုင္ရာ စခန္းေတြဟာ ‘လဟာျပင္ အက်ဥ္းေထာင္’ ေတြပါပဲလို႔ ဒီေန႔ထုတ္တဲ့ Physicians for Human Rights လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဆရာ၀န္မ်ားဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက လူမႈေရး အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ဒုကၡသည္စခန္းေတြဆီ သြားခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ အခုလို စားေရရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈနဲ႔ ႀကံဳေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ကေန ၃၀၀,၀၀၀ အထိ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားေပမဲ့ အဲဒီထဲက ၂၈,၀၀၀ ကိုပဲ UNHCR ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးကေန ဒုကၡသည္အျဖစ္...
အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ေပးထားပါတယ္။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ေတြအေပၚ မတရား ဖမ္းဆီးတာေတြ၊ ဒုကၡသည္ေတြကို စခန္းေတြထဲမွာ မတန္တဆ က်ပ္သိပ္ထည့္ထားတာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံကေန အဓမၼႏွင္ထုတ္တာေတြ အခုတေလာ မၾကာခဏဆိုသလို လုပ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔ Physicians for Human Rights အဖြဲ႕က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ မတရား ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ဟာ အေျခအျမစ္ မရွိဘူးလို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္ေတြက ျငင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

Monday, 8 March 2010

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ

Myanmar Muslim Association of Malaysia
ေသာၾကာေန႕ ခြသ္ဘာ ၃၃/၂၀၀၉
Shawwal 12 1430

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းအား
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပ နဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္ (ဆြ) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာ သက္ေရာက္ပါေစ။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ားအတ္စၥလာမု အလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လာဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုေလ့လာျခင္းကမာၻစစ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးကာလ လြန္ေျမာက္ေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ကြန္ျမနစ္စနစ္ၾကားမွာစစ္ေအးေခတ္ (Cold War) ကာလကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ဆုိတာကေတာ့ ကိုယ္ယုံၾကည္ တ့ဲ၀ါဒအေပၚ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံရပ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔တုိက္တဲ့နည္းေပါ့။ စနစ္တစ္ခုထဲမွာ ေတာင္အယူအဆကြဲလြဲခ်က္ေပၚလာရင္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကပါတယ္။


အေမရိကန္ ဦး ေဆာင္တဲ့အေနာက္ဥေရာပက ဒီမိုကေရစီ၀ါဒနဲ႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ဥးေဆာင္တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပက
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆုိၿပီး အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုအသြင္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ဒီစစ္ေအးေခတ္မွာ ဂ်ာမဏီကိုၾကည့္ရင္ (၉၆)မုိင္ရွည္လ်ားတဲ့ ဘာလင္တံတုိင္းႀကီးက အေရွ႕ဂ်ာမဏီ
(ဆိုဗီယက္အုပ္စ၀ုင)္ န ဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏ(ီ ဒီမိုကေရစီအုပ္စ၀ုင)္အျဖစ ္ ခဲျြခားပါတယ္။ ဒါေပမယ ့္ ဒီဘာလင္ တံတိုင္းႀကီးဟာ(၂၈)ႏွစ္တာၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔ညမွာ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံလိုက္ ရၿပီး အေရွ႕ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံနဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတုိ႔ ေပါင္းစည္းသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုရဲ႕ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ေအးကာလမွာလက္နက္န႔ဲမတိုက္ဘဲ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီးဘာလို႔ၿပိဳသြားရတာလ။ဲ
ဂ်ာမဏီမွာ ကနြ ္ျမဴနစ္၀ါဒ ဘာျဖစ္လ ို႔က်ဆုံးသြားသလဲ။ အဓိကအေျဖတစ္ရပ္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြဆီကို ကြန္ပ်ဴတာေတြေရာက္လာၿပီး ျပဴတင္းေပါက္(Window)ေတြကတဆင့္ ကမာၻႀကီးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လို႔ရလာခဲ့ျခင္းပါပဲ။ နံရံတံတုိင္းနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားျခင္းခံရတဲ့ လူေတြရဲ႕အသိအျမင္ေတြကို မီဒီယာစြမ္းအားက ဖြင့္ေပးလိုက္ တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္သူလူထုက ေျပာင္းလဲသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဘယ္ျပည္ပစစ္တပ္ကမွ မက်ဴးေက်ာ္ဘဲ ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳလဲၿပီး အေရွ႕ဥေရာပမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ က်ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဆုိဗီယက္ယူနီယံထဲကိုအဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း ခံထားရတဲ့ မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံလည္း လြတ္လပ္ေရး ရသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နံရံတံတုိင္း (Wall) ကို စစ္ေအးေခတ္ရဲ႕သေကၤတအျဖစ္ေဖၚညႊန္းခဲ့ၾကၿပီး မိမိကိုယ္မိမိတို႔ တံတုိင္း ခတ္ၿပီးအကဲြအၿပဲကို ျပဆုိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေအးအလြန္ေခတ္ရဲ႕သေကၤတကေတာ့ အင္တာနက္၀က္ဘ္ ဆုိက္ (Web)ျဖစ္လာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုေဖၚညႊန္းတဲ့ ကမာၻ႔ပင္ကူအိမ္ႀကီးပျဲဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင ္ ကမာၻ႔လူသားေတြဟာတံတုိင္း(Wall) ကေန ကမာၻ႔ပင့္ကူအိမ္ႀကီး (Web) ဆီကို ေရြးခ်ယ္သြားေနၾကၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ တစ္နည္းဆုိရင္အကြဲအၿပဲကေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆီကို သြားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။


မြတ္စလင္မ္တုိ႔ရဲ႕ေအာ္တုိမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻ႔မြတ္စလင္မ္ထုဟာ တူရကီကိုဗဟုိျပဳၿပီး ေအာ္တုိမင္အင္ပါယာအျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနတာကိုကိုလိုနီစနစ္က်င့္သုံးခ်င္တ ဲ့ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနန ႔ဲ အရဗ္ေတြကို တူရကီန႔ဲေသးြ ခဲြၿပီးေအာ္ ိုမင္အင္ပါယာေအာက္ကခြဲထြက္ဖို႔ ေျမွာက္ပင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရဗ္ေတြကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ဆုိၿပီး ျမဴဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။အရဗ္ေတြကတကယ္ယုံၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၾကေတာ့ ေနာက္ဆုံး ေအာ္တိုမန္အင္ ပါယာႀကီး ၿပိဳကြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အရဗ္ေတြေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးမရခဲ့ၾကဘဲ ဥေရာပရဲ႕ ကၽြန္သ ေဘာက္ဘ၀ကိုသာ
သက္ဆင္းခဲ့ၾကရတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရဗ္ေတြအေနနဲ႔ အသက္ေသြးေခၽြးေပးၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါက်ေတာ့ ညီညြတ္တဲ့အရဗ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မ ေပၚေပါက္ေတာ့ဘဲအရဗ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။အခုအခါမွာေတာ့ ရအဗ္ေတြ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ အရဗ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Arab League)ဖြဲ႕ၿပီးသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။အလားတူပဲ မြတ္စလင္မ္ကမာၻဟာလည္း တစ္ခုတည္း ေသာအင္ပါယာမတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ (၅၇)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ အစၥလာမစ္ညီလာခဲ့အဖြဲ႕) Organization Of Islamic Conference) (OIC)အေနနဲ႔သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ ့အဆင့္သာရွိပါေသးတယ္။
တကယ္ေတာ့ အစၥလာမ္ဆုိတာ ဆုံးမစာ သာသနာအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဒီန္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ
လမ္းစU္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ေက်ာင္းေတာ္၀ါဒစြဲေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီး “အလ္-အာ လမီယဟ္” လို႔ေခၚတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွU္တဲ့လမ္းစU္ (Universalization) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ အ၀တ္အစား၊ ေဒသ၊ ယU္ေက်းမႈ ဘယ္လိုပဲကြဲကြဲ တစ္စုတည္း ေသာ အြမၼသ္သားခ်င္း (အြမ္မသြန္း-၀ါဟိဒဟ္)အျဖစ္ အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က သတ္မွတ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၁၃)။

မနာလိုမႈေတြေၾကာင့္ ကြဲၿပဲသြားၾကတယ္လို႔လည္း သတိေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္က
ကမာၻ႔တစ္ေနရာက မြတ္စလင္မ္တစ္ဦး ေ၀ဒနာျဖစ္ရင္ က်န္ကမာၻတစ္ေနရာ က မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးလည္း ခံစားရမယ္လို႔ ေဖၚညႊန္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္မွာ--·

လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲေတြေနရာမွာ သတ္က၀ါလို႔ေခၚတဲ့ “အလႅာဟ္သိစိတ္နဲ႔ တာ၀န္ေက်ျခင္း”
(၀ါ)မွန္ေသာ အယူ၊ မွန္ေသာ အက်င့္နဲ႔သာ ျမင့္ျမတ္မႈကို တုိင္းတာႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)·

ပုဂၢိဳလ္စြဲကိုေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ “အလႅာဟ္ တမန္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ ဂ်ီဟာဒ္ေခၚ အမွန္တရားအတြက္ သက္စြန္႔
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ကိုသာ အခ်စ္ဆုံးျဖစ္ရမယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၉း၂၄)·

ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒစြဲေနရာမွာ အလႅာဟ္ရဲ႕လမ္းညႊန္ကုရ္အာန္ဟာ မွတ္ေက်ာက(္ ဖုရ္ကာန)္ န ႔ဲ တမန္ေတာ ္ ျမတ္ဟာစံႏႈန္း(အုစ္၀သြန္-ဟစနဟ္)နဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အန္ ၂း၁၈၅၊ ၃၃း၂၁)

ဒါေၾကာင ့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနန ဲ႔ ပုဂိၢဳလ္စ၊ြဲ လူမ်ိဳးစ၊ဲြ ေဒသစ၊ဲြ ေက်ာင္းေတာ၀္ ါဒစဲြစတ ့ဲ နံရံတံတိုင္းမ်ားက ို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးတစ္စုတည္းေသာ အြမၼသ္ဆိုတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွဥ္တဲ့ လြင္ျပင္ဆီကိုေလွ်ာက္ လွမ္းၾကပါစုိ႔။

အလ္ဟာဂ်္ ဖုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)


Special thanks to Aunty Daw La' La' Myint

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္

Monday, 8 March 2010


ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ သည္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁/၂၀၁၀ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၃/၂၀၁၀ ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၄/၂၀၁၀ ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၂၀၁၀ ျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၀ ျပည္ႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Posted by aungko78 at 07:16 0 comments

Thursday, 4 March 2010

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ
မူရင္းသတင္း ဧရာ၀တီ
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အထိန္းသိမ္း ခံေနရေသာ ျမန္မာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တုိ႔အား ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ ေပးရန္အတြက္ အစာအငတ္ခံ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိေန ၾကေၾကာင္း သိရသည္။“အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပတာ ၆ ရက္ ေလာက္ရွိၿပီ။ လာမယ့္အပတ္အထိ ျပန္မပုိ႔ေသးဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ ၾကမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ထိုင္း လႈပ္ရွားေရး ေကာ္မတီမွ လက္ေထာက္ ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္ေ၀က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထိုင္းေရွ႕ေန တဦးျဖစ္သူ Nassir က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ထိုင္းအစိုးရ အေနျဖင့္ ေနရပ္ ျပန္ပို႔ပါက လူ႔အခြင့္အေရး ထပ္မံ ခ်ိဳးေဖာက္ ခံရမည္ကို NGO အဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾက သည္ဟု ဆိုသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၈ ဦးကို ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။“ဖမ္းမိတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး အခု အခ်ိန္အထိ သူတုိ႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းအစိုးရ ဘက္က ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ မရွိဘူး။ ကာကြယ္မႈ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ ကုိယ္ႏႈိက္ ကလည္းမေနႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ျပန္မယ္ ျဖစ္လာတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေ၀က ဆက္ေျပာသည္။
၎တုိ႔ကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ၂ ဦးေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း က်န္ရွိေနေသာ ၅၅ ဦးကို ယခုအခါတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း (IDC) တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။ယခင္က အဆိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၀င္လာခဲ့ရာ ထိုင္းအာဏာပိုင္ မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ NGO မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုယ္တုိင္က ေနရပ္ျပန္မပုိ႔ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ထိုင္းအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္။ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ေဒသမွ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရျခင္း မရိွေပ။ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ စု စာရင္းတြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရိွေပ။ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ထားရိွသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး ပုိမုိ က်ပ္တည္း လာရာ အမ်ားအျပားသည္ ပဲြစားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပသုိ႔ အရဲစြန္႔ ထြက္ခြာၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ တရားမဝင္ သြားေရာက္ၾကရာ အမ်ားစုမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကမ္းရုိးတန္း ေဒသမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မုန္တုိင္း ထန္သည့္ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ထုိင္းအစုိးရက ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရိွခ့ဲသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရအတြက္မွာ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္ဟု ဆုိသည္။ ၂ဝဝ၅ -၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၂၅ ဦးရိွၿပီး ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈၈၆ ဦးရိွသည္ဟု သိရသည္။ --> Read/Post Comment: 0 Thursday 04 March 2010 - 12:34:31
copy from myanmar muslim net