Saturday, 13 February 2010

၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး တန္းတူညီမွ်သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္သြားရန္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစုတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သွ်မ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ ၁၉၄၇ ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္၊ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ဟူ၍လည္း ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုမွ လမ္းလြဲခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီးလည္း ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရသည္။တဖန္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္းႏွင့္အတူ တန္းတူရည္တူေရးကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ား လုံး၀ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည္သာမက ဒီမုိကေရစီလည္း ဆိပ္သုဥ္းခဲ့ရသည္။ ျပည္သူတရပ္လုံးမွာလည္း စစ္အာဏာရွင္၏ ဖိႏွိပ္မွဳေအာက္မွာ လည္စဥ္းခံေနရျပီး မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစခဲ့သည္မွာ ယေန႔ကာလအထိပင္ ျဖစ္သည္။စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရး ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားကုိ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြင္းလွ်က္ရွိသည့္အျပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရး အခ်က္(၇)ခ်က္ပါ လမ္းျပေျမပုံတရပ္ကုိ ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွစ၍ တဖက္သတ္ ေရးဆဲြလာခဲ့ရာ ယခုအခါအဆင့္(၅)ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထု၏ ေမြးရာပါ မူလရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳေနသေရြ႕ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အႀကိမ္ေပါင္းမည္မွ် ျပဳလုပ္က်င္းပသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလိုလားသည့္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ကုိ မည္သည့္အခါမွ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။တန္းတူရည္တူမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ကုိ ျပန္လည္ အရင္းခံမွသာလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္း၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေသာ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကုိ အရွည္တည္တ့ံခုိင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံးႀကီးက အေလးအနက္ ယုံၾကည္သည္။ထုိ႔သုိ႔တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးအပါအဝင္ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံးကုိ ၿခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးျပီး သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အျမန္ဆုံး က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး ဒုိ ့အေရး။ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံး ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂)၊ ၂၀၁၀Media contact---Kyaw Zwa +44 7828426801 kyawzwa@b-m-a.orgMs. Yasmin +1 408-250-622 yasnohana@sbcglobal.net