Thursday, 31 December 2009

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ဆုေတာင္းလႊာ


ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွာေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွစ္သစ္မွာလိုအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝက်ပါေစလို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ) မွဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

Thursday, 24 December 2009

အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးစာမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းျခင္း...

Internet Email, Gmail မ်ားတြင္ ေတြ႕သိေနရေသာ အစၥလာမ့္ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ အဓိပၸါယ္မဲ့စြာ ယိုးစြပ္တင္ျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ားမွားယြင္းစြာ သံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္၊ မျပဳလုပ္မိေစရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ယင္းစြပ္စြဲေစာ္ကားမႈမ်ားသည္ (၁) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ၊ (၂)တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)အေပၚ (၃) အစၥလာမ္ႏွင့္ (၄) မြတ္စလင္မ္ထုအေပၚတြင္ျပဳလုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္ကိုဆဲဆိုထားေသာစာသားမ်ားပါရွိေနသျဖင့္ ထာ၀ရ ဘုရားကို ယံုၾကည္မႈရွိေသာခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို ယံုၾကည္ေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားေရးသားခ်က္မဟုတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သာမန္ေကာက္ခ်က္ခ်မိႏုိင္ပါသည္။

အမွန္ဆိုရေသာ္ ဖန္ဆင္းရွင္ကို လက္မခံေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားလည္းမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း လြယ္ကူစြာပင္ သိႏုိင္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ -ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ငါးပါးသီလကို အထူးေစာင့္ထိန္းရပါသည္။ငါးပါးသီလထဲတြင္ မုသားေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကည္ရျခင္း သည္လည္းတစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ရာ "တမန္ေတာ္ျမတ္၌ ဇနီး အေယာက္ (၆၁)ေယာက္ရွိသည္ဟုနာမည္မ်ားျဖင့္ လုပ္ႀကံေရး သားမႈမ်ားပါ၀င္ေနသျဖင့္ " ငါးပါးသီလကိုက်ိဳးေပါက္ရာေရာက္ေစသျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶ၀ါဒီတစ္ဦးမွာ ထိုအမႈကိုက်ဴးလြန္မည္မဟုတ္ပါ။ က်န္စြပ္စြဲတင္ျပခ်က္မ်ားသည္လည္းမုသားဆင္ထားမႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္၌ကလည္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး၊တစ္ပါးသူကိုလည္း လိမၼာယဥ္ေက်းလာေအာင္ ျပဳျပင္ေပးတတ္ေသာ စိတ္ထားကိုထားတတ္ၾကသည္မွာ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ "သူတစ္ပါးကိုဆံုးမေသာနည္းအတုိင္း မိမိကိုယ္တုိင္လိုက္နာျပဳက်င့္ရာ၏။မိမိကိုယ္တုိင္ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ္မွ သူတစ္ပါးကို ဆံုးမရာ၏။ မိမိကိုယ္ကိုယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမရျခင္းသည္ ခဲယဥ္းလွစြာတကား" (ဓမၼပဒ-၁၅၉)

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္တြင္ လူႀကီးသူမတို႕သည္ မိမိတို႕၏သားေျမးတို႕အားဆံုးမသြန္သင္ေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခြန္း မွာ - "အမိယုတ္က ႏႈတ္ၾကမ္း၍ အဖယုတ္က အမူအယာၾကမ္း၏" ဟူ၍ ျဖစ္ရာ မိယုတ္၊ဖယုတ္ တို႕မွာ ႏႈတ္၊ အမူအယာၾကမ္း သည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ကာမိမိမိုက္မဲမႈေၾကာင့္ မိဘမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးရာ ေရာက္ေစသျဖင့္ဤအျပဳအမူမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားတတ္သည္ျဖစ္ရကား ယခုကဲ့သို႕ယုတ္ညံ့ေသာစကားမ်ားကို ဆုိ၀ံ့သူတို႕မွာ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ဦးလည္းမျဖစ္တန္ရာေပ။

ယင္းတို႕၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာေရးရန္တုိက္ေပးျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးစိတ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိုးေပးျခင္း ျဖင့္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား၊မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ တုိက္ထြန္းထားေပရာ ဤသည္လည္းဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ လံုး၀ညီညြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရျပန္ပါသည္။

"သူေတာ္ေကာင္းသည္ သူႏွစ္ေယာက္တို႕၏ညီညြတ္မႈကို ဖ်က္စီးတတ္ေသာကုန္းတိုက္ စကားေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္၏။ စိတ္၀မ္းကြဲေသာသူတို႕ကိုေစ့စပ္၏။ ညီညြတ္ၿပီးေသာသူတို႕ကို အၿမဲညီညြတ္ေအာင္ ကူညီ၏။ ေျပာဆို၏။"(မဇၩိမနိကာယ္၊ ဆဗိၺေသာဓနသုတ္)။

သို႕ရွိရာ မြတ္စလင္မ္လူငယ္တို႕သည္ Internet Email, Gmailမ်ားတြင္ေတြ႕ေနရေသာ အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရး၊ မြတ္စလင္မ္မုန္းတီး ေရး၊၀ါဒျဖန္႕စာသားမ်ားကို ေရးသားတင္ျပေနသူမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရမည္ဟုေတြးမထင္ေကာင္းပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ထိုသို႕ေသာ ေအာက္တန္းက်သည့္အမႈအား ဘယ္နည္းျဖင့္မွ် မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ ထိုသို႕ အသိမရွိဘဲႏွင့္အထင္မွားမိပါက မိမိ၌ပင္ အျပစ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

"အို-ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႕၊ အသင္တို႕သည္မ်ားစြာေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွေရွာင္ ၾကဥ္ၾကေလကုန္။ ဧကန္အမွန္ အခ်ိဳ႕ေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွာ အျပစ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။" (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၂)

(၁) အစၥလာမ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရျခင္း မကၠာဟ္သားမုရွရီက္တို႕၏ ေစာ္ကားမႈ၊ အႏုိင္က်င့္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုတမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ (ဆြ)ကို လက္ခံခဲ့ၾကေသာ သူတို႕မွာ ဒလစပ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး၊အလႅာဟ္ဘက္မွ ျပန္လည္တံု႕ျပန္၍ အခြင့္အေရးမေပးေသးသျဖင့္ နင္းျပားဘ၀သို႕ေရာက္ခဲ့ရပံုမွာ ကမၻာ့သမိုင္းပညာရွင္တို႕အတြက္ ကရုဏာသက္ဖြယ္တစ္ရပ္အျဖစ္မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ရပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္သည္မြန္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္အယူ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕႔ျပသရန္ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ရကား အစတြင္ ေမတၱာတရားကို ကိုယ္ထင္ျပဖို႕ငံု႕ခံခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္မွ သစၥာတရားကို ခို၀င္ၾကဖို႕တံု႕ျပန္ခိုင္းပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာတြင္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သဘာ၀က်ေသာသာသနာ၊ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ သာသနာ၊ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ သာသနာ၊ တရားမွ်တကိုမ်က္ေျခအျပတ္မခံေသာသာသနာ၊ ေမတၱာတရားကို အပ်ိဳရည္မပ်က္ေစေသာ သာသနာ၊အမွန္တရားႏွင့္ယွဥ္ေသာ သာသနာ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုတင္းၾကပ္စြာခ်မွတ္ထားပါသည္။

"လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ျပန္တိုက္ၾကေလကုန္။" (ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၁) အစၥလာမ္တြင္ ခုခံစစ္ သက္သက္ကိုသာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ၊က်ဴးေက်ာ္စစ္ဟူသမွ်ကို အားမေပးပါ။ မေထာက္ခံပါ။ မျပဳခိုင္းပါ။ ဤသို႕ တရားေသာ ခုခံစစ္၊ ျပန္တုိက္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွာဟစ္ဂ်ရီ (၂)ခုႏွစ္၊ ဆြဖရ္လ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ျဖစ္ရာ တမန္ေတာ္သက္ေတာ္(၅၅)ႏွစ္ေရာက္မွသာ ျဖစ္ပါသည္ တနည္းဆိုေသာ္ မြတ္စလင္မ္တို႕သည္ ၁၅ႏွစ္လံုးလံုး အႏုိင္က်င့္ခံ ဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရပါသည္။

"အလႅာဟ့္လမ္း၌ အသင္တို႕ကို တုိက္ခိုက္လာသူတို႕အား တိုက္ခိုက္ၾကကုန္ေလာ့။သို႕ရာတြင္ အသင္ တို႕သည္ စည္းေဖာက္သူမ်ား မျဖစ္ၾကကုန္လင့္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စည္းကမ္း၊ ေဖာက္ဖ်က္သူတို႕အား ႏွစ္သက္ေတာ္မမူေပ။လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ေတြ႕ရွိရာအရပ္၌ သုတ္သင္ၾကေလကုန္။ အသင္တို႕ကိုႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေနရာမွ အသင္တို႕ကလည္း ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ၾကေလကုန္။ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္ပင္ ပို၍ဆိုးရြားလွ ေပသည္"ကုရ္အာန္ (၂း၁၉၀-၁၉၁)

- အလြန္ရိုးစင္းလွေသာ စည္းကမ္းလမ္းညႊန္ပင္ - (က) အလႅာဟ့္လမ္း၌ လာေရာက္တုိက္ခိုက္သူတို႕အား ျပန္တုိက္ရန္ (ခ) စည္းမက်ဴးၾကရန္ (ဂ) က်ဴးေက်ာ္သူကို ေတြ႕ရာအရပ္၌ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ (ဃ) မိမိတုိ႕ ပိုင္ဆုိင္ေသာေနရာမွာ ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ရန္ဟုသာဆက္တိုက္ေျပာထားရာ (၁) မိမိအိမ္၌ မိမိေနေသာ (၂) မိမိအလုပ္မိမိလုပ္ေနေသာ (၃)မိမိေနရာ၌ မိမိရွိေနေသာ (၄) မြတ္စလင္မ္တို႕အား မက်ဴးေက်ာ္ေသာ ၊မေစာ္ကားေသာ သူတို႕အား ဘာတစ္ခုမွ် ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားခ်က္ မရွိပါ။ မပါပါ။

အစၥလာမ္တြင္ ခုခံစစ္ကို ခြင့္ျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ "ညွင္းပမ္းမႈလံုး၀ ပေပ်ာက္သြားသည့္အထိ၊ သာသနာသည္ အလႅာဟ့္္အတြက္ျဖစ္သည့္တိုင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ တုိက္ခိုက္ၾကေလကုန္။ သို႕ရာတြင္ ထိုသူတို႕သည္စစ္တိုက္ျခင္းကို ရပ္စဲၾကပါလွ်င္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္သူတို႕မွတစ္ပါးအျခားသူမ်ားကို ရန္လိုစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။" (ကုရ္အာန္ ၂း၁၉၃) "သာသနာေရး၌ အဓမၼ စနစ္ မရွိေစရ။" (ကုရ္အာန္ ၂း၂၅၆) သို႕ရွိေပရာ အစၥလာမ္တြင္ စစ္တိုက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုရာ၌ - (က) တရားေသာခုခံစစ္သာ ျဖစ္ရေပမည္။ (ခ) က်ဴးေက်ာ္စစ္ လံုး၀မျဖစ္ေစရ။ (ဂ) စည္းကမ္းမေဖာက္ရ။ (ဃ) ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ မရွိေစရ (င) စစ္ေျပၿငိမ္းပါက ရန္မလိုရ ဟူေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။အစၥလာမ္သည္ ဘာသာအယူ၀ါဒ မတူသူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ " အို လူသားအေပါင္းတို႕၊ ငါအရွင္သည္ အသင္တို႕အား တစ္မိတစ္ဖတည္းမွဖန္ဆင္း ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။"(ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)

ဤအာယသ္ေတာ္သည္ လူသားအေပါငး္တို႕သည္ ကမၻာအိမ္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္က ဤအတုိင္းပင္ခံယူထားပါသည္။ "အသင္တို႕အား ဘာသာေရး၌ မတိုက္ခိုက္သူမ်ား၊ အသင္တို႕အား အိမ္မ်ားမွမႏွင္ထုတ္သူမ်ားအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳေပး ျခင္းႏွင့္တရားမွ်တစြာဆက္ဆံျခင္းကို ငါအရွင္ျမတ္က မတားျမစ္ပါ။" (ကုရ္အာန္ ၆၀း၈) "အသင္တို႕သည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္အေကာင္းဆံုးေပၚထြက္လာသူမ်ားပင္။" (ကုရ္အာန္ ၃း၁၁၀) "ထို မယံုၾကည္သူတို႕အား ခြင့္လႊတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာပါ။သူတို႕သည္ မၾကာမီ သိလာၾကမွာပါ။" (ကုရ္အာန္ ၄၃း၈၉) "မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ လူသားတို႕အားသူ၏ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူ၏လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းရာရေစေၾကာင္း ဖန္တီးေပးသူသာျဖစ္၏ "(တမန္ေတာ္ျမတ္ ၏ေနာက္ဆံုး ဟဂ်္မိန္႕ခြန္း)

အစၥလာမ္ကျပဆိုေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ဘာသာသာသနာအသီးသီးသည္ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ရာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းစည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္သြန္သင္ထားပါသည္။အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကား ျပသရာ၌ အစၥလာမ္သည္အျပည့္စံုဆံုးဟု ဆိုရေပမည္။ မည္သည့္အယူ၀ါဒကမွ် အမ်ိဳးသားသည္ ဇနီးမယားဘယ္ႏွစ္ဦးယူခြင့္ရွိသည္ကိုတိတိပပ ေျပာဆိုထားျခင္းကို မေတြ႕ရေပ။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးထမ္းအရသာအိမ္ေထာင္သားေမြးျပဳၾကၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို အမ်ားအားျဖင့္က်င့္သံုးေနၾကပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ သဘာ၀က်ေသာ သာသနာျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအားဇနီးတစ္ေယာက္သာ ယူရမည္ဟု ေျပာမထားပါ။ ဤသို႕သတ္မွတ္ထားပါက အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္သည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ပီျပင္စြာတင္ျပထားသည့္တစ္ခုတည္းေသာ သာသနာျဖစ္ပါသည္။

အသင္တို႕သည္ ခိုကိုးရမဲ့ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမွ်တမႈအတြက္စိုးရိမ္ မကင္းျဖစ္ပါမူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး (သို႕မဟုတ္)အသင္တို႕လက္ယာလက္ကပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြၽန္မ တစ္ဦးႏွင့္ပင္ လက္ထပ္ရေပမည္။(ကုရ္အာန္ ၄း၃) ဤအာယသ္ေတာ္အား ခဲြျခမ္းစိစစ္ေသာ္-(က) မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို စာနာသနားမႈ (ခ) တရားမွ်တမႈကိုေရွ႕တန္းတင္ျခင္း(ဂ) တစ္ဦးတည္းယူရန္ အသားေပးျခင္း (ဃ) ေက်းကြၽန္ကို ဂုဏ္ေပးကာသူေကာင္းျပဳေစမႈတို႕ပါ၀င္ေနသည္မွာ ထင္ရွားေနပါသည္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) ေခတ္အခ်ိန္၌ ကြၽန္ပိုင္ရွင္စနစ္ထြန္းကားေနၿပီးကြၽန္လူတန္းစားတို႕ခမ်ာမွာလည္း အႏွိမ္ခံ၊ အႏုိင္က်င့္ခံ ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္အဆင့္အတန္းနိမ့္က်ကာ လူျဖစ္က်ိဳးမနပ္ျဖစ္ေနၾကရရွာေပသည္။ သို႕ရွိရာအစၥလာမ္သည္ လူလူခ်င္း တစ္ဘက္သတ္အႏုိင္က်င့္မႈကို လက္မခံ၊ အားမေပးေသာသာသနာျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ကြၽန္စနစ္ပေပ်ာက္ေရးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ေရွ႕တန္းက ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ အစၥလာမ့္မ႑ိဳင္ႀကီး (၅) ရပ္အနက္မွတစ္ရပ္အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဇကားသ္(သန္႕စင္ဒါန) ေငြေၾကးကို ေပးသည့္အခါ၌ "ကြၽန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္" အတြက္ပါေပးၾကရန္ မိန္႕ၾကားထားပါသည္။(ကုရ္အာန္ ၉း၆၀)။ ထို႕ျပင္ ဂ်ႏၷသ္သို႕ စံျမန္းရမည့္သူေတာ္ေကာင္းတို႕၏အရည္အခ်င္းကိုေဖာ္က်ဴးရာတြင္လည္း - "ကြၽန္တစ္ဦးကိုလြတ္ေျမာက္ေစမႈ"သည္လည္းတစ္ရပ္အပါအ၀င္ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။}} (ကုရ္အာန္ ၉၀း၁၃) အစၥလာမ္သည္ ကြၽန္လူတန္းစားကိုသနားၾကင္နာခိုင္းပါသည္။ကယ္တင္ခုိင္းပါသည္။ ေကာင္းမြန္ရာကိုျပဳေစပါသည္။ "ၾကင္ေဖာ္မရွိေသာ ေယာက်္ား-မိန္းမတို႕အားလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာကြၽန္-ကြၽန္မမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထိမ္းျမားေပး ၾကပါေလ။" (ကုရ္အာန္ ၂၄း၃၂)

အစၥလာမ္သည္ ဘာသာျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယူ၍ သာသနာမျပဳခုိင္းပါ။"ယံုၾကည္သူ မုရွ္ရီက္ထက္စာလွ်င္ ယံုၾကည္သူ ကြၽန္မကပို၍ေကာင္းျမတ္လွေပသည္။" (ကုရ္အာန္ ၂း၂၂၁)

ဟစ္ဂ်ရီ ၂ ခုႏွစ္ ၊ ဆြဖရ္လ (၁၂)ရက္ေန႕၌ ေစာ္ကားက်ဴးေက်ာ္သူတို႕အားျပန္လည္ခုခံပိုင္ခြင့္ ရရွိသြားသျဖင့္ အမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းအတြက္မျဖစ္မေနစစ္ပြဲမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရေလရာ ခုခံစစ္ပြဲမ်ား၌က်ဆံုးသြားေသာ ရွဟီဒီ အာဇာနည္မ်ား၏ ဇနီးမယားမ်ားမွာ မုဆိုးမဘ၀သို႕ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႕စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးတိုင္း မုဆိုးမအေရအတြက္တိုးလာရာ သူမတို႕၏ဘ၀ လံုၿခံဳေရးအတြက္ႏွင့္ အဖမဲ့ကေလးမ်ား၏ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးတို႕အတြက္ အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာေမတၱာေပးရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ)က မိမိ၏ေနာက္လိုက္ ဆြဟာဗဟ္တို႕ကို မုဆိုးမမ်ားကို တရား၀င္ထိမ္းျမားယူၾကပါရန္မိန္႕ၾကားရာတြင္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကလည္း မန္ေတာ္၏အဆိုအမိန္႕ ကို နာခံၾကပါသည္။ဤေနရာ၌ သိထားအပ္သည္မွာ -

မဒီနာရွိ အန္ဆြာရီ ဆြဟာဗဟ္တို႕သည္ မိမိတုိ႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအားမရွိရွာေသာ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကို မိမိတုိ႕၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအနက္မွ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းကိုပင္ ေပး၀ံ့သူမ်ား၊ ေပးခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသကဲ့သို႕။ မကၠာမွ မုဟာဂ်ီရီးန္ဆြဟာဗဟ္တို႕သည္လည္း မိမိတုိ႕ပိုင္ဆုိင္ေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ား၊ အိုးအိမ္မ်ားအားလံုးကိုပင္ စြန္႕၀ံ့သူ မ်ားျဖစ္ၾကရာသူတုိ႕၏ ႏွလံုးသားစိတ္အစဥ္တြင္ စြန္႕လြတ္အနစ္နာခံလိုစိတ္မ်ားျဖင့္သာထံုမြန္းေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရ ပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုတစ္ဦးထက္မက လက္ထက္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ အကာအကြယ္ေပးလိုမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ကာမဂုဏ္ လိုက္စားဖို႕အတြက္ တဏွာက်ဴးလြန္ရန္ စိတ္ကူးမရွိပါ။ ဤသည္ကိုအလႅာဟ္ကလည္း ျပင္းထန္စြာ သတိေပးထားပါသည္။

"မိမိတို႕၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ကာမဂုဏ္လိုက္စားသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္သာ ထိမ္းျမားၾကေလကုန္။" (ကုရ္အာန္ ၄း၂၄) အစၥလာမ္သာသနာ၏ သင္ၾကားခ်က္၌ မိမိမလုပ္ေသာအလုပ္ကို သူတစ္ပါးအားလုပ္ခုိင္းျခင္းကို အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။ "အသင္တို႕ မျပဳလုပ္ေသာကိစၥကို အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုေနၾကပါသနည္း။အလႅာဟ့္္ထံတြင္ အသင္တို႕ မျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေျပာဆိုျခင္းသည္အလြန္ပင္ရြံ႕စရာေကာင္းလွ ေပသည္။"(ကုရ္အာန္၆၁း၂-၃) ထို႕ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)သည္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားကို မုဆိုးမမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင္ၾကားရာ၌ မိမိကိုယ္တိုင္ လည္းလက္ေတြ႕စံျပျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္၏ဇနီး(၁၁)ပါးတြင္ အာအိရွာသခင္မသာလွ်င္ အပိ်ဳျဖစ္ကာ က်န္ (၁၀)ေယာက္မွာမုဆိုးမမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အာအိရွာသခင္မႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယိုးစြတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ သခင္မအား အရြယ္မေရာက္ေသးခင္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ယုတၱိကင္းေသာ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္၏ သင္ၾကားခ်က္၌(က) အရြယ္မေရာက္ေသးေသာသူကို ထိမ္းျမားလက္ထက္ခြင့္မရွိပါ။ (ကုရ္အာန္ ၄း၆)(ခ) အေမြတစ္ရပ္အေနျဖင့္လည္း အဓမၼသိမ္းပိုက္ခြင့္မရွိပါ။ (ကုရ္အာန္ ၄း၁၉) အစၥလာမ္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႕က်င္မႈမ်ားရွိစဥ္အခါသမယ၌တမန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုပါလွ်င္ -(၁) အစၥလာမ္ကို မလိုလားသည့္မကၠာသား မုရွရီက္တို႕၏ တြံေတြးခြက္၌ပက္လက္ေမ်ာရမည့္အျဖစ္ပင္။(၂) ေနာက္လိုက္တို႕၏ စိတ္ကူးတြင္လည္း သူကိုယ္၌က မလိုက္နာေသာမလုပ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥအား မိမိတုိ႕ကို ခုိင္းေစသျဖင့္ အလႅာဟ္ရြံေသာသူအျဖစ္ရႈျမင္သြားကာ အားလံုးက တမန္ေတာ္အပါးမွ ဆုတ္ခြာသြားၾကမည္မွာ ဧကန္ပင္။(၃) တမန္ေတာ္ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအၾကား၌ အတူေရာေႏွာေနၾကေသာ "မုနာဖိက္"အေယာင္ေဆာင္မြတ္စလင္မ္မ်ားအဖို႕မူ တမန္ေတာ္ႏွင့္ ဆြဟာဗဟ္မ်ားအၾကား၌ဤကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေသြးခဲြရန္လည္း မဟာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။သို႕ေသာ္ -

(က) မကၠာသား မုရွရီက္တို႕၏ လက္ညွိဳးထိုးကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို တမန္ေတာ္ျမတ္မခံခဲ့ရျခင္း(ခ) ဆြဟာဗဟ္တို႕၏ အၾကည္ညိဳပ်က္ျခင္းကိုလည္း မခံခဲ့ရျခင္း(အာအိရွာသခင္မ၏ ဖခင္ႀကီးအပါအ၀င္)(ဂ) မုနာဖိက္တို႕အတြက္ ေသြးခဲြစရာ၊ ၀ါဒျဖန္႕စရာျဖစ္ရေအာင္ ဟာကြက္၊ေပ်ာ့ကြက္ မရွိခဲ့ျခင္းမွာ တမန္ေတာ္သည္ မိမိေျပာေသာ စကားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ လိုက္နာခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူပ်ိဳလူလြတ္ဘ၀၌ပင္ မကၠာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္အစၥလာမ္ကို ဆက္လက္မေဟာၾကားက အိုးအိမ္၊ ရတနာပစၥည္း၊ မကၠာၿမိဳ႕ရဲ႕အာဏာႏွင့္ႏွစ္သက္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းလာရာတြင္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က ခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္သည္ အာဏာလည္းမမက္ပါ၊ စည္းစိမ္လည္း မမက္ေမာပါ။ မိန္းမလည္း မက္ေမာျခင္းကင္းေၾကာင္းလက္ေတြ႕သက္ေသထူခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

သက္ေတာ္ (၂၅)ႏွစ္၌ မုဆိုးမတစ္ဦးျဖစ္သူ ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို တာ၀န္သိသိ၊သိကၡာရွိရွိထူေထာင္သြားခဲ့သည္မွာ ခတီဂ်ာသခင္မ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ တမန္ေတာ္ျမတ္သက္ေတာ္ (၄၈)ႏွစ္အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခတီဂ်ာသခင္မႏွင့္ (၂၃)ႏွစ္တာတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူပ်ိဳဘ၀၌ေရာ၊အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀၌ပါ မိမိအား စြဲလန္းခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာရွိခဲ့ရာ စိတ္၀င္စားမႈလံုး၀မရွိခဲ့ဘဲ အားနည္းသူ ကြၽန္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္မွ လူနည္းစုဘက္မွ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးရင္း၊ လူမႈ႕ဘ၀ကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ အစၥလာမ့္တရားကို ျဖန္႕ခ်ီရင္းျဖင့္သာ မိမိဘ၀ကိုတန္ဘိုးရွိရွိ၊ သိကၡာသမာဓိအျပည့္ျဖင့္ ေနထုိင္သြားခဲ့သျဖင့္ ဘာသာမတူသူကမၻာ့သမိုင္းပညာရွင္ တို႕၏ ေလးစားမႈကို အျပည့္အ၀ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယျပည္၏စံျပေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ မဟတၱမဂႏၶီႀကီး၏ စကားကိုကိုးကားေဖာ္ျပရပါေသာ္- "ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ရိုးစင္းေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ရိုးစင္းေသာဘ၀ကိုႏွစ္သက္ျခင္းတို႕မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ကို အားက်၍ ျဖစ္ပါသည္။" "အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ အစၥလာမ္ကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာမည္ဆိုပါကအစၥလာမ္ဘာသာကို ကြၽႏ္ုပ္ကဲ့သို႕ပင္ ခ်စ္ခင္ေလးစားလိုစိတ္မ်ားတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္။

အစၥလာမ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အားမေပး၊ အလႅာဟ္သည္ စစ္ကို မလိုလား "၄င္းတို႕သည္ စစ္မီးကို ေမႊးေသာ အခါတုိင္း အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ထိုစစ္မီးကို ၿငိမ္းေစ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ ထိုသူတို႕သည္ ကမၻာေပၚ၀ယ္ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကကုန္၏"(ကုရ္အာန္ ၅း၆၄) "ထို႕ျပင္ ၄င္းတို႕သည္ သင္တို႕ထံ စစ္မက္ေက်ေအးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကပါမူ၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕အား စစ္တိုက္ၾကရန္မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမွ် ခြင့္ျပဳေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေပ။" (ကုရ္အာန္ ၄း၉၀)

မ်ိဳးျပဳန္းသတ္ရန္ေ၀းစြ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုပင္ မတရားသတ္ျဖတ္ခြင့္ မရွိ "မည္သူမဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အသက္တစ္ေခ်ာင္း၏အစားလည္းမဟုတ္၊တုိင္းျပည္၌ ေသာင္းက်န္းဖ်က္စီးမႈ ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါမူထုိသူသည္ လူသားအားလံုးကို သတ္ျဖတ္သကဲ့သုိ႕ပင္။"(ကုရ္အာန္၅း၃) တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ မကၠာကို ျပန္လည္ေအာင္ႏုိင္ေသာအခ်ိန္၌ ဖ်က္စီးခဲ့ေသာနတ္ရုပ္ထုမ်ားမွာ တမန္ေတာ္ အာဒမ္(အ-စ) အုတ္ျမတ္ခ်၍ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္(အ-စ)ျမွင့္တင္ခဲ့ေသာ အလႅာဟ့္္အိမ္ေတာ္မွ နတ္ရုပ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊မကၠာေခါင္းေဆာင္ အဗူစူဖီယာန္အိမ္မွ ရုပ္ထုမ်ားကို မဖ်က္စီးခဲ့သလို၊အျခားမည္သည့္အိမ္၊ မည္သည့္ဆိုင္၊ မည္သည့္ေနရာမွ မိမိတုိ႕ဆႏၵအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ထားရွိေသာ ကိုးကြယ္ရာ ရုပ္ထုတစ္ခုတစ္ေလကိုမွ်ပင္ဖ်က္စီးေတာ္မမူခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားခဲ့ပါသည္။ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရုပ္ထုထားရွိခြင့္မျပဳသျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သည္ အျခားဘာသာတရားကို ဖ်က္စီးရန္ေ၀းစြ၊ မေကာင္းေျပာျခင္းကိုပင္ တားျမစ္၏ "အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အျပင္ ယင္းသူတို႕တသကိုးကြယ္ေနၾကေသာကိုးကြယ္ရာမ်ားကို မေကာင္းေျပာဆို ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမျပဳၾကႏွင့္။" (ကုရ္အာန္၆း၁၀၈)

အျခားဘာသာ၀င္တို႕၏ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းထားသည္ "အကယ္၍ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားတို႕၌ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုတစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္ကာကြယ္ ေတာ္မူျခင္းမရွိပါက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ ေမတၱာပြားမ်ားရာ တရား စခန္းရိပ္သာမ်ား၊အလႅာဟ္နာမေတာ္ကို တသပြားမ်ားရာ မတ္စ္ ဂ်ီဒ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ မ်ားသည္ဧကန္အမွန္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံၾကရေပမည္။" (ကုရ္အာန္ ၂၂း၄၀) ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ၊ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာအေမြအႏွစ္မ်ားအား ယေန႕ထက္တုိင္ ပါကစၥတန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကပါသည္။

မြတ္စလင္မ္အမ်ားဆံုးေနရာ အင္ဒိုနီးရွား၌လည္း ကမၻာ့အႀကီးဆံုးဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးႀကီးျဖစ္ေသာ "ေဗာေရာ- ဗုေဒၶါ" ေစတီေတာ္ႀကီးကိုမိမိတုိ႕ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြတစ္ရပ္အျဖစ္ အားလံုးကပင္ဂုဏ္ယူထိန္းသိမ္းေနၾကပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိအစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ားစုမြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္လူနည္းစုဘာသာျခားတို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ၾကကာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကိုအျပန္အလွန္အကာအကြယ္ေပးၾကေပသည္။

မြတ္စလင္တို႕ ဓါးမိုး၍ သာသနာမျပဳခဲ့ပါ မြတ္စလင္တို႔သည္ စပိန္ႏုိင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ တုိင္အုပ္စိုးသြားခဲ့ၾကပါသည္။ စပိန္က မြတ္စလင္တို႔သည္ တုိင္းသူျပည္သား မ်ားအစၥလာမ္ကို ကူးေျပာင္းလက္ခံေရးအတြက္ ဘယ္တံုးကမွဓါးမိုးၿပီးအတင္းအဓမၼမျပဳခဲ့ၾကပါ။ မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႕သာဆႏၵရွိခဲ့ပါလ်င္ အိႏၵိယမွာရိွေသာမြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသာသူမ်ားကို တစ္ဦးမက်န္အစၥလာမ္ဘာသာကိုကူးေျပာင္းလက္ခံၾကရမယ္ဆိုၿပီး အင္အားသံုးကာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါသည္။အိႏၵိယတြင္ လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာသူေတြပင္၊မြတ္စလင္မ္မဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္အစၥလာမ္ဟာဓါးမိုးသာသနာျပဳခဲ့တာမဟုတ္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံေနၾကပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ကမၻာမွာ မြတ္စလင္မ္လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ ။

မေလးရွားႏုိင္ငံသည္လည္းလူမ်ားစုႀကီးက မြတ္စလင္မ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။မည္သည့္မြတ္စလင္မ္စစ္တပ္ႀကီးကမ်ား အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္မေလးရွားႏုိင္ငံတို႕သို႔မေရာက္ခဲ့ပါ။ အလားတူ အစၥလာမ္သည္ အာဖရိက အေရွ႕ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင္ အလ်င္အျမန္ျပန္႕ပြားသြားခဲ့ရပါသည္။ အာဖရိက အေရွ႕ကမ္းရိုးတန္းေဒသကိုမည္သည့္မြတ္စလင္မ္ စစ္တပ္ႀကီးကမွ်မသြားေရာက္ခဲ့ပါ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈတို႔မွာ တူၾကသည္မဟုတ္ေပ။(သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ (မေကာင္း မႈကို)ေကာင္းမႈျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ပါေလ။သို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္ႏွင့္ရန္ၿငိဳး ရွိသူသည္ မိတ္ေဆြအရင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာေပမည္။ (၄၁း၃၄)

ဂုဏ္လင္းထိန္ထိန္..

Thursday, 3 December 2009

ဟရာမ္..အစားအစာမ်ားေသာက္စားျခင္းျဖင္႔.....


(၁)....စိတ္ႏွလုံးမွႏူရ္အလင္းေရာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္။
(၂)....ေကာင္းမွဳပြားမ်ားရန္ပ်င္းရိလာမည္။
(၃)....မေကာင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။
(၄)....ေရသာခိုအေခ်ာင္လိုက္လိုသည္႔စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။
(၅)....ဒီးန္သာသနာေတာ္နွင္႔တျဖည္းျဖည္းကင္းေ၀းသြားမည္။
(၆)....ေနာက္ဆုံးတြင္အာခိရသ္၌ဆုံးရွုံးနစ္နာမွဳႏွင္႔ရင္ဆိုင္ရမည္။